Ziņas

Sabiedrība

Jaungulbenē pabeigta ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija

Gulbenes novada Jaungulbenes ciemā noslēgušies ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijas darbi, aģentūru LETA informēja Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Daiga Muktupāvela.

Projekta laikā Jaungulbenes ciemā tika veikta jauna artēziskā urbuma izbūve, pašreizējo urbumu tamponēšana, jaunas atdzelžošanas stacijas izbūve, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1739 metru garumā, jaunu ūdensapgādes cauruļvadu izbūve 742 metru garumā, jaunu bionotekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, spiedvadu rekonstrukcija 161 metra garumā, kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, jaunu pašteces cauruļvadu izbūve 505 metru garumā, kā arī jaunu spiedvadu izbūve 59 metru garumā.

Projekta rezultātā Jaungulbenes ciemā uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, samazināts ar notekūdeņiem vidē ienestais piesārņojums, kā arī kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem.

Būvniecību veica SIA “PS Ozolkalns”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Sistēmeksperts”, tehniskā projekta izstrādi veica un autoruzraudzību būvniecības darbiem nodrošināja SIA “C projekti”.

Projekta kopējās izmaksas ir 384 917 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums projektam ir 327 180 eiro jeb 85% no attiecināmajām izmaksām, bet Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir 57 737 eiro.

LETA