Ziņas

Sabiedrība

Jaunas stratēģijas jāapgūst

Uzzinātais noderēs. Cēsu novada pedagogi labprāt sēžas skolas solos un apgūst kaut ko jaunu, lai skolēniem mācību stundas būtu gan interesantas, gan audzēkņi iegūtu zināšanas.Foto: Anna Kola

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (DACVĢ) kā reģionālais centrs rīkoja profesionālās pilnveides nodarbības Cēsu novada skolu skolotājiem.

Šoreiz tēma bija “Lasīšanas uzdevumu (stratēģiju) un radošo darbu izmantošana mācību stundās”. DACVĢ direktors Oskars Kaulēns atgādina, ka viena no funkcijām, kas valsts ģimnāzijai jāpilda, ir tieši šādu pasākumu organizēšana. Mācībās piedalījās ap trīsdesmit pedagogu no visa Cēsu novada. Nodarbībām skolotāji varēja pieteikties brīvprātīgi. “Dažas skolas bija pārstāvētas kuplākā pulkā, bija tādas, no kurām uz nodarbību bija ieradušies mazāk skolotāju. Nodarbību laikā skolotājiem bija iespēja iepazīties un praktiski izmēģināt dažādas lasīšanas stratēģijas un radošos darbus, ko mācību stundās var veidot skolēni kā savas mācīšanās galarezultātus. Tāpat skolotāji izstrādāja mācību stundu plānus, integrējot tajos nodarbību laikā apgūtās mācību metodes un paņēmienus,” stāsta O.Kaulēns. Nodarbībās tika aplūkota lasīšanas stratēģija, pētot konkrētus metodiskos paņēmienus, ko var izmantot darbā ar skolēniem, mā­cot jauno saturu. Skolotājiem bija iespēja iepazīties ar dažādām radošo darbu iespējām, ko skolēni var darīt mācību stundās, izmantojot informāciju, kas apgūta par kādu no lasīšanas stratēģijām.

“Runājām par to, kā veidot infografikas, kā efektīvas prezentācijas. Iepazīstināju pedagogus arī ar pašu skolēnu paveikto: gataviem maketiem, bukletiem, video. Savukārt skolotājiem bija iespēja izmēģināt jaunapgūtās lasīšanas stratēģijas un arī veidot radošos darbus, lai izprastu, kā tad skolēnam reālā mācību darbā ir ar šiem paņēmieniem strādāt,” stāsta O.Kaulēns.

Direktors atzīst, ka, vadoties no līdzšinējās pieredzes, ir skaidrs, ka šādas nodarbības var notikt līdz piecdesmit cilvēku lielai grupai, tomēr vienlaikus viņš teic, ka, jo mazāks dalībnieku skaits – optimāli ap trīsdesmit -, jo kvalitatīvāka atgriezeniskā sai­te ar vadītāju. “Mūs ir uzrunājuši kolēģi no citām skolām, teikdami, ka ko līdzīgu labprāt organizētu savā mācību iestādē, bet ar iespēju tajā piedalīties visiem skolas pedagogiem, tāpēc pieļaujam arī domu, ka varētu rīkot līdzīgas izbraukuma nodarbības uz dažādām Cēsu novada skolām,” pauž O.Kau­lēns.

Pēc nodarbības ikvienam dalībniekam ir jāaizpilda aptaujas anketa, paužot viedokli par to, kas iegūts. DACVĢ metodiķis Ed­gars Plētiens pastāsta: “Atsauk­smes bija līdzīgas, dominēja komentāri par to, ka šādas nodarbības ir ļoti vērtīgas skolotāju papildu izglītošanā, kā arī prieks par iespēju dalīties pieredzē ar kolēģiem no citām skolām un vienkārši pārrunāt dažādus jautājumus klātienē, ko varbūt citādi neizdotos tik viegli īstenot.” Me­todiķis uzsver, ka pedagogi novērtējuši iespēju paraudzīties uz ikdienas mācību procesu no citas skatu prizmas, jo nodarbības piedāvā citas stratēģijas, ko izmantot darbā.