Ziņas

Sabiedrība

Jaunākie no koru dziedātājiem

Bērnu priekšnesumi. Koru koncertā uz Cēsu skatuves uzstājas Raunas vidusskolas sākumklašu kora dziedātāji.Foto: Māris Buholcs

Mūzikas pedagogi no astoņām skolām – pilsētā un laukos – Cēsīs sagādāja svētku dienu sākumklašu koru dziedātājiem.

Priekuļu, Raunas un Stalbes vidusskolas, Cēsu 1., 2. un pilsētas pamatskolas, kā arī

Drabešu internātpamatskolas 1.- 4. klašu koru dalībnieki pēc skolēnu brīvlaika sapulcējās uz kopīgu koncertu.

Apvienoto koru

koncerta programmā bija

tās dziesmas, kuras bērni

apguvuši mācību gada laikā. Gados jaunāko koru dalībniekiem katrā skolā ir gan

savs, gan visā Latvijā bērniem kopīgs repertuārs. To veido dziesmas, kuras

apgūstamas kora stundās šajā un nākamajā mācību gadā, lai 2016. gadā tās izdziedātu 1. – 4. klašu koru dziedāšanas svētkos kādā no

Latvijas estrādēm.

Līdz tam vēl ilgs laiks, tāpēc pedagogi bērnus gatavoja

uzstāšanās brīdim kopkoncertā Cēsīs, lai sajustu dziesmu prieku un satiktu vienaudžus, kuri arī

pievērsušies kora dziedāšanai. Diriģentes mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājas Ilgas Šķenderes vadībā

rīkoja koru koncertu, kad bērniem domātie dziedāšanas svētki vēl aiz kalniem, bet

Latvijas skolēnu Dziesmu svētkos šie mazuļi varēs piedalīties pēc pieciem gadiem, ja vien pamatskolu vecākajās klasēs turpinās kordziedāšanu.

Cēsu Bērnu un jauniešu centra zālē svētku tērpu un dziesmu iespaidā valdīja pavasarīgas noskaņas, pacilāta gaisotne. Katram nelielajam korim bija dota iespēja uzstāties kā koncerta solistam. Cerams, astoņus, deviņus un desmit gadu vecie bērni, iedvesmojoties cits no cita, izlems turpināt dziedāt kā

pilsētas tā lauku skolu koros.

Mairita Kaņepe