Ziņas

Sabiedrība

Jaunajā gadā grib kaut ko dzīvē mainīt

mārketinga vadītāja

Līdzīgi kā pagājušajā gadu mijā, arī šogad puse Latvijas iedzīvotāju (50 %) vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir apņēmusies jaunajā gadā kaut ko savā dzīvē mainīt. Šādu iezīmi rāda mediju, tirgus un sociālo pētīju aģentūras TNS Latvia decembrī veiktais Latvijas iedzīvotāju pētījums. Savukārt divas piektdaļas iedzīvotāju neplāno ko mainīt savā dzīvē (40 %) un aptuveni desmitā daļa iedzīvotāju vēl nebija tikusi skaidrībā, vai apņemsies kaut ko mainīt (10 %).

Kaut ko mainīt savā dzīvē jaunajā gadā salīdzinoši biežāk ir apņēmušies jaunieši un iedzīvotāji ekonomiski visaktīvākajā vecuma grupā (no 15 līdz 34 gadiem), rīdzinieki, algotie darbinieki, studenti, skolnieki, bezdarbnieki, kā arī iedzīvotāji bez personiskajiem ienākumiem vai ar zemiem personiskajiem ienākumiem (līdz 50 latiem mēnesī), tāpat arī iedzīvotāji ar augstiem personiskajiem ienākumiem (vairāk par 200 latiem mēnesī) un iedzīvotāji ar augstiem ģimenes ienākumiem (100 un vairāk lati uz vienu cilvēku ģimenē). Savukārt visu atstāt pa vecam un neko nemainīt salīdzinoši biežāk plāno vecākā gada gājuma cilvēki (vecumā no 55 līdz 74 gadiem), iedzīvotāki ar augstāko izglītību, iedzīvotāji ar vidējiem ģimenes ienākumiem (ienākumi uz vienu ģimenes locekli no Ls 50 līdz Ls 100 mēnesī), kā arī iedzīvotāji ar salīdzinoši zemiem ģimenes ienākumiem (no 50 līdz 100 latiem mēnesī), Latgales iedzīvotāji. Visbiežāk iedzīvotāji apņemas izmainīt savu darba dzīvi

Visbiežāk iedzīvotāji šogad ir apņēmušies kaut ko mainīt savā darba dzīvē (25 %) – sākt strādāt, nomainīt darba vietu, saņemt paaugstinājumu u.tml. Tāpat cilvēki apņemas šogad mācīties (14 %) – uzlabot zināšanas, paaugstināt kvalifikāciju, apgūt svešvalodas u.tml., kā arī iegādāties vai labiekārtot mājokli (13 %). Desmitā daļa Latvijas iedzīvotāju vēlas saglabāt pozitīvu skatu nākotnē (11 %). Kaut ko mainīt darba dzīvē salīdzinoši biežāk plāno iedzīvotāji ekonomiski aktīvākajā vecuma grupā (25 līdz 34 gadi), bezdarbnieki, kā arī iedzīvotāji ar augstiem personiskajiem ienākumiem (virs 200 latiem mēnesī). Mācīties salīdzinoši biežāk apņēmušies jaunieši (vecumā no 15 līdz 24 gadiem), skolēni, studenti, latviešu valodā runājošie, iedzīvotāji ar pamata izglītību, iedzīvotāji bez personiskajiem ienākumiem vai ar zemiem personiskajiem ienākumiem (līdz Ls 50 mēnesī).

Tāpat salīdzinoši bieži 2007.gadā cilvēki ir apņēmušies mainīt attieksmi pret dzīvi, veikt izmaiņas ģimenes dzīvē, atmest dažādas atkarības un ceļot. Kā norāda TNS Latvia projektu vadītājs Intars Āboms, tad, salīdzinot ar 2005. gada līdzīga pētījuma rezultātiem, nav novērojamas būtiskas rezultātu atšķirības.