Ziņas

Sabiedrība

Jaunajā desmitgadē ar jauniem izaicinājumiem

Ierindā. Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts (no labās), priekšnieka vietniece Ieva Rudzīte un patruļdienesta inspektors, maiņas vecākais Lauris Pūcītis pārrunā ikdienas darbus dežūrtelpā, no kuras  novēro sabiedrisko kārtību visā pilsētā.Foto: Jānis Gabrāns

Viena no vecākajām pašvaldības policijām valstī, Cēsu pašvaldības policija, svētdien, 30. janvārī, atzīmēs pastāvēšanas 30.gadadienu. Lai arī bija plānots svinīgs pasākums, “Covid-19” neredzēti plašā izplatība likusi to pārcelt uz mierīgākiem laikiem.

1992. gada janvāra beigās Cēsu pilsētas dome lēma veidot savu pašvaldības policiju. Tās pirmais priekšnieks uz neilgu brīdi bija Pēteris Andreicēns, bet drīz amats tika uzticēts Dainim Leimanim, kurš pašvaldības policiju vadīja 11 gadus. Viņš darbu šajā struktūrā sācis kā ierindas policists, atceras, ka tas bijis smags laiks: “Viens pats staigāju pa pilsētu, devos uz izsaukumiem. Tad Pēteris Andreicēns pārgāja uz Zemessardzi, mani ieteica savā vietā, pašvaldībā tiku arī apstiprināts. Toreiz nestrādājām diennakts režīmā, bet bija nenormētais darba laiks, strādājām, cik vajadzēja, stundas neskaitot. Lai arī biju priekšnieks, kabinetā nesēdēju, gāju patruļās, devos uz izsaukumiem. Tie bija smagie 90.gadi, reketa laiks, uzmanības centrā bija tirgus, pat pieņēmām darbā policistu, kurš gādā tikai par kārtību tirgū. Ir gājis visādi.”

D. Leimanis atceras, ka pašvaldība savu policiju atbalstījusi, bet pagājis zināms laiks, kamēr jauno formējumu pieņēmusi arī Valsts policija, bieži nācies iet un skaidrot, kāpēc vajadzīga arī pašvaldības policija.

Ar gadiem palielinājies darbinieku skaits. D. Leimanim atstājot amatu, pašvaldības policijā strādājuši septiņi darbinieki. Viņš saka, ka prieks par tiem, kuri sākuši strādāt viņa laikā un joprojām ir pašvaldības policijā – Bruno Leimanis, Mareks Kudurs, Jānis Pokkers. Ilgus gadus strādā arī Andris Jakstovičs.

“Prieks redzēt, ka pašvaldības policija, kuras sākumiem biju klāt, joprojām turpina veiksmīgi darboties,” saka D. Leimanis. “Tātad esam ielikuši labus pamatus. Man joprojām ar visiem ir draudzīgas attiecības, jo vecais teiciens, ka policists vienmēr būs un paliks policists, ir spēkā arī attiecībā uz pašvaldības policiju.”

Pēc viņa policijas vadību pārņēma Valdis Sviķis, viņa stāžs amatā ir visilgākais – 15 gadi. Modeli, kādā arī tagad strādā paš­valdības policija- ar dežūrām 24/7 režīmā, ar regulārām patruļām -, izveidoja viņa darbības laikā, tad sākusies arī videokameru izvietošana pilsētā.

“Pašvaldība mūsu ierosinājumu atbalstīja, pirmās kameras tika uzstādītas Maija parkā, kur regulāri mēdza uzkavēties stiprāku dzērienu cienītāji un bija visas no tā izrietošās sekas. Šajā laikā tika uzstādītas gandrīz 40 kameras, cik zinu, to skaits sasniedzis jau gandrīz simtu. Tas bija nemitīgu pārmaiņu laiks, palielinājās darbinieku skaits, mainījām telpas uz Pils ielu. Sākām sadarbību ar Valsts policiju, rīkojām kopīgas patruļas, un jāsaka viņiem paldies par to, jo darījām taču kopīgu darbu,” saka V. Sviķis.

Pašvaldības policijā pavadītos gadus viņš atceras ar gandarījumu jo īpaši tāpēc, ka viņu radītais darbības modelis turpina sekmīgi darboties arī šodien: “Kad aizgāju no amata, tikai tad tā pilnībā sapratu, cik tas ir smags darbs, ne fiziski, bet psiholoģiski smags. Tāpēc paldies visiem darbiniekiem, ar kuriem kopā strādājām, un paldies arī pašvaldības vadītājiem, kuri mūs vienmēr atbalstīja!”

Tad uz neilgu brīdi pašvaldības policiju vadīja Mārtiņš Jēgers, kura laikā mainījās patruļdienesta darba laiks, vairs nebija dežūru diennakts režīmā. Nu jau vairāk nekā trīs gadus šajā amatā strādā Guntars Norbuts, kurš atjaunoja dežūras 24/7 režīmā, un pašvaldības policija pārcēlās uz telpām Bērzaines ielā 5.

G.Norbuts atzīst, ka 30 gadi iestādei ir vērā ņemams atskaites punkts: “Šajos gados pašvaldības policija arvien vairāk attīstījusies. Cilvēki mums uzticas, tas liecina, ka izvēlētais darba stils ir pareizs. Pašreiz esam 33 profesionāli darbinieki, kopš gada sākuma strādājam visā Cēsu novadā.”

Jau 14 gadus pašvaldības policijā strādā priekšnieka vietniece Ieva Rudzīte. Jautāta, kā mainījusies pašvaldības policija, viņš stāsta, ka ar katru gadu uzlabojas darba kvalitāte, jo aug darbinieku pieredze: “Esmu pieredzējusi lielu izaugsmi. Šie gadi apliecinājuši, ka pašvaldības policija novadā ir nepieciešama, jo cilvēki zina, ka var uz mums paļauties. Darba apjoms ir ļoti liels. No šī gada tas kļuvis vēl lielāks, bet esam gatavi jauniem izaicinājumiem.”

Drošību par nākotni, pēc viņas teiktā, radot tas, ka jaunie darbinieki, saistošo noteikumu inspektori, kuri strādās apvienību pārvaldēs, darbu sākuši ar lielu entuziasmu: “No Jaunpiebalgas atbrauca Elvijs Zommers, stāstot, ka jau to un to izdevies sakārtot, atrisināt. Viņš vēlas, lai būtu kārtība, esot daudzas idejas, kā to panākt. Redzam, ka kadru mainība policijā ir neliela, kas nozīmē, ka darbinieki jūtas piederīgi, jūtas novērtēti, un tas uzlabo kopējo darba kvalitāti.”

Arī G. Norbuts ir apņēmības pilns turpināt pilnveidot pašvaldības policijas darbu, viņš izdomājis arī tās devīzi – Viena drošība visiem!