Ziņas

Sabiedrība

Jaunā bērnudārza liktenis joprojām neskaidrs

Celtniecības darbi jaunajā bērnudārzā tuvojas noslēgumam, tomēr turpinās neziņa, kad iestāde vērs durvis mazajiem apmeklētājiem. Problēmas rada neskaidrība par finansējumu jaunās ēkas iekārtošanai. Pašreizējā finansējumā nav paredzēta nauda mēbelēm, rotaļlietām un citam aprīkojumam. Kā stāsta Cēsu domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Mihaļovs, bija plānots ņemt kredītu, bet, ieviešot taupības režīmu, noteica, ka pašvaldības to nedrīkst darīt, izņemot gadījumus, kad vajag naudu Eiropas Savienības līdzfinansējumam: “Bērnudārza celtniecībai izmanto pašvaldības finansējumu un valsts investīcijas. Kredītu varēsim saņemt, ja būs grozījumi valsts budžetā, bet šobrīd nav zināms, vai un kad tie būs. Cerības vēl nav zudušas, bet esam sākuši domāt arī par citu risinājumu.”

Nedaudz iekavējušies arī celtniecības darbi. Bija paredzēts objektu nodot 30.jūnijā, bet redzams, ka šajā termiņā iekļauties neizdosies. A. Mihaļovs prognozē, ka darbus varētu beigt 30.jūlijā. Lai arī nav skaidrības par finansējumu mēbeļu iegādei, iepirkuma konkurss tika izsludināts, pretendentu piedāvājumi saņemti, notiek to vērtēšana. Kad būs skaidrs finansējuma avots, varēs slēgt līgumu ar darbu izpildītāju. “ Šī neskaidrība rada vēl vienu neziņu. Proti, kamēr nav zināms, kad bērnudārzs sāks darbību, nevaram sākt tā komplektēšanu. Ir vēl kāds negatīvs aspekts, ja neizdosies sākt darbu līdz apkures sezonai, ēka nesīs zaudējumus, jo tā būs jāapkurina, jāsargā,” norāda A. Mihaļovs. Lai uzlabotu jau darbojošās pirmsskolas izglītības iestādes, sākusies rekonstrukcija trijos pilsētas bērnudārzos, darbus finansē ES projekts „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija”. Pavisam plānots rekonstruēt četras pirmsskolas izglītības iestādes, bet, lai bērniem nodrošinātu vasarā iespēju apmeklēt bērnudārzus, šovasar renovēs trīs. Cēsu 3. pirmsskolas izglītības iestādē vērienīgi rekonstrukcijas darbi paredzēti nākamajā vasarā. Rekonstrukciju veiks Cēsu būvfirmas, kas uzvarēja pašvaldības izsludinātajā konkursā. Cēsu 1.pirmsskolas izglītības iestādē strādās SIA „Būve Wood Line”, 4.pirmsskolas izglītības iestādē un specializētajā bērnudārzā rekonstrukcijas darbus veiks SIA“Cel Tik”. Līgumi paredz, ka būvniecība jāpabeidz līdz 28.augustam. A. Mihaļovs norāda, ka būtiskākais ieguvums būs telpu paplašināšana, kā arī ēku tehniskā stāvokļa uzlabošana. 1.bērnudārza abās ēkās plānota visu logu un ārdurvju maiņa, kā arī elektroinstalācijas rekonsrukcija. 4.bērnudārzā renovēs telpu grīdas segumu, rekonstruēs veļas mazgātavas telpas, kā arī izbūvēs ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas, nodrošinot ēku ugunsdrošības prasības. Specializētajā pirmsskolas izglītības iestādē renovēs grīdas, sanitāros mezglus un virtuves telpas. “ Iespējams, ka renovācijas laikā atklāsies kādi papilddarbi, jo, mainot grīdas, kļūs redzams, kādā stāvoklī ir zem tām esošās komunikācijas. To iepriekš nevar konstatēt,” saka A. Mihaļovs. Autoruzraudzību veic Aivara Šmita uzņēmums „Būvprojekts”, būvuzraudzību – Aija Arāja. Jānis Gabrāns, “Druva”