Ziņas

Sabiedrība

Jau 42 reizi jaunieši un mācībspēki pulcēsies nometnē “Alfa”

No rītdienas līdz 18.jūlijam Jēkabpils rajona, Zasas vidusskolā notiks mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu zinātniskās konferences laureātu nometne “Alfa”.

Mācību darbs nometnē tiks organizēts lekciju un praktisko nodarbību veidā četrās sekcijās – fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas un sociālo zinātņu sekcijā.

Nodarbības vadīs LU, RTU mācību spēki, kā arī zinātniski pētniecisko institūtu darbinieki.

Lektoru vidū arī bijušie nometnes dalībnieki – šodien augstskolu mācību spēki, zinātnieki kā LU rektors Mārcis Auziņš, docents Ģirts Karnītis,Cietvielu fizikas institūta vadošie pētnieki Andris Muižnieks un Vismants Zauls. Nometnē kā ik gadu nodarbību vadīs arī bijušais nometnes dalībnieks, patreizējais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Bijušais nometnes dalībnieks , šobrīd SIA “Nordic Training International” ģenerāldirektors Uģis Strauss vadīs simulācijas spēli “Valsts”.

Trīs nedēļu garumā nometnē “Alfa” tiks novadītas vairāk kā 200 nodarbības.

Nometnē skolēni veiks pētījumus fizikā un ķīmijā. Rezultāti tiks prezentēti konferencē nometnes noslēgumā.

Līdzās mācību darbam skolēni iepazīs novada kultūrvēsturiskās vietas. Ievērojama vieta nometnes dzīvē tiks atvēlēta sportam un mākslinieciskajai pašdarbībai.

Nometnē piedalīsies skolēni no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas, Baldones, Valmieras, Jelgavas, Liepājas, Cēsīm, Madonas, Vecumniekiem, Gulbenes, Krāslavas, Smiltenes, Bēnes, Bauskas, Saldus.

Pasākumu organizē Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar jaunatnes fondu “Vertikāle” un Latvijas Universitāti.

Pasākuma mērķis ir padziļināt skolēnu zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē, iepazīstināt skolēnus ar jaunākajiem sasniegumiem zinātnē, kā arī veidot skolēnos ievierzi turpmākās profesijas izvēlē.

Nometnē skolēni iegūst profesionālu ievirzi, kas sekmē nākamās profesijas izvēli.

Nometnē dalībnieki ieradīsies svētdien, 28.jūnijā plkst 19.00.

Kontaktpersona pasākuma norises vietā: VJIC pārvaldes vecākā referente Mudīte Kalniņa