Ziņas

Sabiedrība

Jāsamaksā nodokļi

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka fiziskām personām –  saimnieciskās darbības veicējiem, kuru ienākums no saimnieciskās darbības mēnesī ir vismaz 380 eiro, – reizi ceturksnī jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts budžetā.   Iemaksas jāveic no brīvi izraudzītas saimnieciskās darbības ienākuma daļas, kas nav mazāka par 380 eiro mēnesī.

Obligātās iemaksas valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 2017. gada 18.aprīlim (par 2017. gada 1. ceturksni), 17.jūlijam (par 2017. gada 2. ceturksni), 16.oktobrim (par 2017. gada 3. ceturksni) un 2018. gada 15. janvārim (par 2017. gada 4. ceturksni).

Pašnodarbinātie obligāto iemaksu objekta noteikšanas vajadzībām ienākumu, no kura veicamas obligātās iemaksas, nosaka kā konkrētā mēneša saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību. Vispārējā kārtībā pašnodarbinātās personas obligāto sociālo iemaksu likme 2017.gadā ir 31,13% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

Ja pašnodarbinātais ir sasniedzis valsts vecuma pensijas gadus (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi), tad obligāto sociālo iemaksu likme 2017.gadā ir 29,25% no mēneša obligāto iemaksu objekta.  Savukārt, ja pašnodarbinātā persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību kā nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, tad obligāto sociālo iemaksu likme 2017.gadā ir 26,38% no mēneša obligāto iemaksu objekta.

Piemēram, fiziskajai personai, kas ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, 2017.gada aprīlī ienākums no saimnieciskās darbības ir 500 eiro, maijā 400, jūnijā 450 eiro. Tādējādi 2017.gada otrajā ceturksnī ienākums ik mēnesi ir pārsniedzis 380 eiro. Tādā gadījumā personai līdz 17. jūlijam ir jāsamaksā obligātās iemaksas vismaz 354,87 eiro apmērā (380 eiro x 31,13%x3).