Ziņas

Sabiedrība

Jāņos sveiksim Jāņus

Foto: Aivis Riekstiņš

Latvijā pirmais vai otrais vārds Jānis dots 53630 cilvēkiem, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati.

Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļā katru gadu starp jaundzimušajiem tiek reģistrēts kāds Jānis. 2011., 2013. un 2014.gadā reģistrēti divi Jāņi, 2012. – seši, bet 2010.gadā – vienam zēnam kā otrais vārds dots Jānis. Šogad vienā ģimenē vecāki dēlu nosaukuši par Jāni.

Līgatnes novadā no 3705 iedzīvotājiem 174 ir Jāņi.

Amatas novadā dzīvo 301 Jānis. Amatas pagastā radi un kaimiņi Jāņu kroņus pīs 46 Jāņiem, Drabešu pagastā – 128, Nītaures – 40, Skujenes pagastā – 48, Zaubes pagastā – 39.

Jaunpiebalgas novadā vasaras saulgrieži ir īpaši 164 Jāņiem. Jaunpiebalgas pagastā dzīvo 138 Jāņi, bet Zosēnu pagastā – 26 Jāņi.

Pārgaujas novadā pērn piecās ģimenēs vecāki atvasēm devuši Jāni vārdā. Straupes pagastā dzīvo 81, Raiskuma – 77, bet Stalbes pagastā – 69 Jāņi.

Priekuļu novada Liepas pagastā visaugstākie ugunskuri būs 84 sētās, jo tur dzīvo Jāņi. Mārsnēnos tiks sveikti 39, Veselavā – 26, bet Priekuļos – 236 Jāņi.

Raunas novadā dzīvo 191 Jānis, Raunas pagastā – 137, bet Drustos – 54.

Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagastā lielākā līgošana būs 54 Jāņu mājās, Inešos – 43, Kaivē – 23, Taurenē – 40, Vecpiebalgā – 89. Šogad novadā dzimušajiem nav dots vārds Jānis.