Ziņas

Sabiedrība

Jāņmuižniekus gaida salidojumā

Ilgajos skolas darbības gados Jāņmuižas skolu absolvējuši 15 tūkstoši 743 audzēkņi. Jubilejas pasākuma rīkotāji nemin skaitu, cik kādreizējo jāņmuižnieku varētu ieras-ties uz svētkiem, bet ir pārliecināti, ka skolas gadus un iespējas, ko tā vienmēr piedāvājusi, atceras katrs, kurš tajā mācījies gan lauksaimniekošanu, gan pēdējā gadu desmitā arī citas nozares, kuru pārzinātāji ir pieprasīti darba tirgū.

“Mūsu skolas audzēkņi vienmēr ir bijuši cieņā. Zināšanu un arī attieksmes dēļ. Mūsu mērķis vienmēr bija izskolot vispusīgi izglītotus, kulturālus cilvēkus,” sacīja agronomijas pasniedzēja Anita Ervalde, kura skolā nostrādājusi visu darba mūžu. Pedagogi uzsvēra, ka tik labi darbs sekmējies, jo skolas vadība vienmēr strādājusi komandā. Sarunas dalībnieki atzina, ka skola ciemos gaida absolventus, kuri likuši Latvijas vārdam skanēt pasaulē un tos, kuri joprojām ir pārliecināti, ka latviešiem ir asinīs zemkopība. Proti, skolu kādreiz absolvējis operas solists Miervaldis Jenčs, mācītājs Edijs Kalniņš, žurnālists Kaspars Goba, bet Latgalē un Vidzemē strādājot lielsaimnieki, kuri savās lauku sētās nodarbojas ar piena lopkopību, citi piedāvā atpūtu arī tūristiem. Tāpat skolas jubilejā uz tikšanos tiek aicināti bijušie mācībspēki, lai kavētos atmiņās un novērtētu, kā, izmantojot budžeta līdzekļus un Eiropas fondu finansējumu, mācību iestāde attīstās.

“Man ir tik liels prieks, ka visos sagatavošanās darbos iesaistījās kolektīvs. Arī audzēkņi prasīja kā palīdzēt. Ar skolu ir interesanti, jo tie, kuri šeit strādā vai mācās, saka, ka viņi šai vietai jūtas piederīgi,” sacīja skolas direktora p.i. Maira Apsīte, atzīstot, ka kopīgiem spēkiem sakārtota skolas plašā apkārtne, parks, pēdējās dienās tiek uzposta arī fasāde.

“Tik ļoti gribējās, lai tie, kuri šurp atbrauks pēc daudziem gadiem, varbūt savu skolu nebūs redzējuši 20 un 30 gadus, redzētu, kas mainījies, varētu salīdzināt,” tā Maira Apsīte. Skolas kolektīvs daudz strādājis, lai apzinātu arī skolas vēsturi, ir sgatavots buklets par skolas dzīvi gadu gaitā, iekārtota mājas lapa interne-tā.

“Skolotāja Silvija Čakša bija sakrājusi tik daudz materiālu par skoliņu. Esam izveidojuši vēstures materiālu krātuvi, kuru var apskatīt katrs, kuram šajās sienās notikušais interesē. Arī salidojumā varēs pētīt un sevi ieraudzīt. Visu absolventu vārdus zinājām, tagad tie būs pārskatāmi, izlasāmi,” priecājās vēstures skolotāja Irēna Bieziņa.

Sestdien jau pēc pusdienas jāņmuižnieki tiek gaidīti uz sportošanu parkā, skolas apkārtnē, jo arī aktīvā dzīvesveida tradīcijas skolā bijušas spēcīgas, bet sešos vakarā sāksies svinīgais pasākums, pēc tā būs balle.