Ziņas

Sabiedrība

Jāmācās remonta apstākļos

Uzmanību, remonts! Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas pagalmā ienākot, brīdinājums vēsta, ka paralēli mācību darbam šajā mācību gadā vienā skolas daļā notiek apjomīgs telpu remonts. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Ģimnāzisti, vēl jo vairāk pedagogi šajā mācību gadā pārbauda savu pacietības un iecietības mēru, jo daļa no tā jau šaurajām skolas telpām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā nav pieejamas. Tajās notiek remonts , tiek veiktas būtiskas izmaiņas telpu struktūrā.

Cēsu novada pašvaldība ieguvusi ievērojumu Eiropas Savienības finansējumu, lai modernizētu un radītu jaunus apstākļus mācību procesu organizēšanai piecās izglītības iestādēs. Tās ir: Cēsu Valsts ģimnāzija, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsu Pilsētas vidusskola, Cēsu 2. pamatskolas un Līvu sākumskola. Modernizācija paredzēta gan daļā telpu, gan informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumos. Cēsu pašvaldība plāno modernizēt mācību priekšmetu kabinetus, izveidojot ergonomisku mācību vidi, bet abās Cēsu ģimnāzijās radīt mūsdienīgus metodiskos centrus.

Pašvaldība sākusi ar Draudzīgā Aicinājuma ģimnāziju, pēc tam būvniecība notiks otrā ģimnāzijā. Ģimnāzijas aktīvi strādā arī tālākizglītības sniegšanā skolotājiem, turklāt ne tikai vidzemniekiem, arī plašākā mērogā. Latvijas pedagogiem zināms, ka viena ģimnāzija Cēsīs specializējas humanitāro mācību priekšmetu, otra matemātikas un dabas zinību priekšmetu skolotāju tālākizglītībā.

“Mācību telpu renovācija, metodiskā centra telpu izveide un apgāde ar mūsdienīgu aprīkojumu, mēbelēm – tāds ir mērķis šajā mācību gadā Draudzīgā Aicinājuma ģimnāzijā,” uzsver Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un papildina, ka viens no programmas projektiem izglītībā jau īstenots – darbu varējusi sākt moderna dienesta viesnīca visu Cēsu skolu audzēkņiem.

“Daļu no saņemtā finansējuma pašvaldība ieguldīs piebūves celšanai Pilsētas vidusskolai. Paš­reiz notiek iepirkuma procedūra. Pēc tam būs piebūve Cēsu Valsts ģimnāzijai, kā arī skolas sporta zālītes rekonstrukcija. Tad sāksies remonti vēl divās pieteiktajās mācību iestādēs.”
Projekts “Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija” jāpabeidz līdz 2021.gada 31.decembrim. Plānots, ka mācību iestādēs kopā būs ieguldīti 7 414 921 eiro, no tiem ERAF finansējuma daļa – 4 761 429 eiro.

Mācību iestāžu modernizēšana notiek visā Latvijā. Cēsu novada pašvaldība ir starp tām, kas veiksmīgi ar savu pieteikumu startējusi Izglītības ministrijas izstrādātajā atbalsta programmā. Cēsu novads saņēmis vienu no lielākajām summām. Priekšrocību devis tas, ka pamatskolas un vidusskola ir audzēkņu piepildītas, pilsētā pieprasītas pat divas valsts ģimnāzijas.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Dace Eglīte pirmā no skolu direktoriem vada skolas darbu laikā, kad daļa no mācību iestādes ir pārbūves procesā. “Esam pacietīgi,” tā direktore raksturo pieaugušo un skolēnu attieksmi pret apgrūtināto ikdienu. Skolas nams, kas savulaik celts bērnudārza vajadzībām, nav ar plašiem gaiteņiem un klašu telpām. “Jau tā dzīvojām šaurībā, bet šajā mācību gadā vēl lielākā šaurībā,” realitāti raksturo direktore. Viņa piebilst – galvenais, ka celtnieki no Siguldas cenšas ievērot skolotāju lūgumu ēkā neradīt trokšņus mācību stundu laikā. Tas nozīmē, ka remonta darbi notiek arī vakaros, brīvdienās, skolēnu brīvlaikā telpu pārbūvē strādāts ar pilnu jaudu. Smagākie darbi – sienu demontāža viena skolas spārna 1. stāvā – notikusi. Šobrīd ievelk elektrību, izveido ūdensvadu, sākusies iekšējā apdare, ko var apvienot ar mācību darbu.

Pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs Atis Egliņš – Eglītis prognozē, ka remonts tiks pabeigts februāra beigās vai martā. Līdz tam laikam jāiegādājas mēbeles. Tās visai skolai būs jaunas.

“Druva” sarunā ar pašvaldības lielo būvdarbu vadītāju Mareku Pavāru secināja, ka lielas pretenzijas par būvnieku veikumu un tempiem pašvaldība neceļ, kaut arī nobīdes nospraustajos laika termiņos ir. Pašvaldība apzinās, ka celtniecības nozare Latvijā šobrīd ir visai noslogota, jo tiek īstenota virkne būvniecības projektu, kurus finansē arī Eiropas Savienības fondi. Celtniecības nozare diezgan krasi izjūt speci­ālistu un strādnieku trūkumu.