Ziņas

Sabiedrība

Ja veiksmīgi uzņēmēji, attīstīts novads

Gandarīti. Raunas novada uzņēmēji Tatjana Jankovska, Kārlis Sarmulis, Inguss Pavasars un Jānis Āboliņš Raunas pilsdrupās.Foto: Sarmīte Feldmane

Raunas novada pašvaldībai ir tradīcija – gada sākumā kopā aicināt novada uzņēmējus, pateikties par paveikto un ieguldīto novada attīstībā.

“Nav balles kā citus gadus, esam maskās, roku cits citam paspiest nevaram, bet pateikt labus vārdus varam,” uzsvēra novada vadītāja Evija Zurģe un atgādināja, ka šis laiks kārtējo reizi parāda, kas ikvienam tas svarīgākais – veselība, veiksme, personīgā laime, darbs un nepieciešamo pakalpojumu pieejamība. Uzņē­mējs, kurš dod darbu, pastarpināti dod nodokļus pašvaldībai, lai tā varētu veidot dzīvošanai patīkamu vidi un nodrošinātu pakalpojumus.

Izvērtējot pagājušā gada rādītājus, samaksātos nodokļus, sadarbību, pašvaldība godina lielāko nodokļu maksātāju un darba devēju Raunas un Drustu pagastā. Lai arī todien puteņoja, Raunas pilsdrupās, ievērojot drošības noteikumus, uz simbolisku kopā būšanu bija uzaicināti tie uzņēmēji, kuri pelnījuši vislielāko pateicību.

Raunas pagastā jau vairākus gadus tie ir Ingusa Pavasara uzņēmumi: lielākais darba devējs “Pavasars Housing Construction” un lielākais nodokļu maksātājs SIA “Pavasars Windows”. Pirms tam godināti arī SIA “Pasāža”, “Raunas Lauktehnika”, SIA “Nes­tik”. Par to, kā attīstās I.Pavasara uzņēmums, “Druva” vairākkārt rakstījusi.

Drustu pagastā “Atvars J.Ā” ir gan lielākais darba devējs, gan nodokļu maksātājs. “Tas ir pārsteigums. Apgrozījums nav liels, bet mazā pagastā nav mazs,” atzīst saimnieks Jānis Āboliņš un piebilst, ka vērtējums ir taisnīgs – ar nodokļiem visam jābūt kārtībā. SIA nodarbojas galvenokārt ar meža ceļu būvi un uzturēšanu. Sezonā uzņēmums nodarbina līdz septiņus strādājošos, kuriem darbs visā Latvijā. “Ziemā lielākoties remontējam tehniku. Varētu tīrīt ceļus, bet sezona beidzas ne agrāk kā novembra vidū, ja uzsnieg, visi esam prom darbā citviet, ceļu kopšanā nevaram piedalīties,” pastāsta J.Āboliņš.

Par pagājušā gada veiksminieku uzņēmējdarbībā tika atzīti JSK “Baižkalna staļļi”. Saimniece un trenere Tatjana Jankovska uzsver, ka jāpateicas ģimenēm, kas atbalsta bērnus, kuriem patīk zirgi. “Tas mums dod stimulu strādāt,” teic T.Jankovska un uzsver, ka paš­valdība atbalsta “Baižkalna staļļu” pasākumus, savukārt viņi piedalās, kur vien aicina.
Par debiju uzņēmējdarbībā pašvaldības pagodinājumu saņēma jaunais SIA “Minerālie materiāli”, kas nodarbojas ar karjera izstrādi un reģistrēts Raunas pagastā. Uzņēmumu izveidojis Aigars Dzenītis. Šomēnes “Mi­nerālie materiāli” svinēs gada jubileju.

Citus gadus bijis daudz zemnieku saimniecību, SIA, individuālo komersantu, kuri tika sveikti par izturību – strādā jau 25 gadus. Šogad novadā tādi vien divi: zemnieku saimniecība “Kalna Upmaļi” Raunas pagastā, saimnieks Kārlis Sarmulis, un “Gravkalns” Drustu pagastā, saimnieks Ainārs Palsis.

“Sāku saimniekot, bija māja un zeme, bērni jāskolo, tehnikas nebija. Pamazām vien nepieciešamais tika gādāts. Tagad zemniekiem daudz vieglāk, var saņemt atbalstu, kredītus, tikai jāstrādā. Mēs, mazie zemnieki, bijām celmlauži, kuri palīdzēja izveidot lielās saimniecības. Gribas vēl strādāt, bet gadu nasta kļūst smagāka, enerģija iet mazumā,” stāsta K.Sarmulis un piebilst, ka, atskatoties uz saimniekošanas 25 gadiem, ir gandarījums par padarīto, par sakopto un uzturēto Latvijas stūrīti. “Lielākā problēma mazajās saimniecībās – nav, kas palīdz. Prieks par jaunajiem, par tiem, kuri strādā ar vērienu,” pārdomas izsaka raunēnietis. “Kalna Upmaļi” apsaimnieko 15 hektārus, audzē kartupeļus, pašu vajadzībām tur govi, audzē cūkas, kā arī iekārtojuši un uzņem viesus atpūtas vietā un viesu namā.

Novada vadītāja uzsver, ka nav būtiski, cik liels vai mazs ir uzņēmums vai saimniecība, jo katrs pats izvēlas gan mērogu, gan nodarbošanos, būtiski, ka cilvēki ir uzņēmīgi, nebaidās sākt ko jaunu un neatlaidīgi turpina iesākto.

Novada uzņēmēji saņēma ne tikai iegūtā novērtējuma apliecinājumu, bet arī naudas balvas. Tās viņi pēc savas izvēles ziedoja novada nevalstiskajām organizācijām:
SIA “Pavasars Housing Construction” pašvaldības piešķirto balvu 400 eiro ziedoja biedrībai “Hestia Rauna”; SIA “Atvars J.Ā” biedrībai “Sporta klubs “E.J” – 400 eiro; zemnieku saimniecība “Gravkalns”- “Hestia Rauna” 200 eiro zemnieku saimniecība “Kalna Upmaļi” nodibinājumam “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs” palīdzības centram “Cilvēks cilvēkam” 200 eiro’; SIA “Minerālie materiāli” nodibinājumam “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs” pansijai “Rauna” 200 eiro; JSK “Baižkalna staļļi” biedrībai “Auļukalna muiža” 200 eiro.

Uzņēmēji atzinīgi novērtēja pašvaldības iniciatīvu šādi atbalstīt aktīvas organizācijas.

“Drustēnieši ziedo Raunas biedrībām, raunēnieši Drustu organizācijām. 12 gadus abi pagasti ir vienā novadā, un vienmēr, pieņemot kādu lēmumu, esam domājuši par cilvēkiem abos pagastos,” atgādina E.Zurģe.