Ziņas

Sabiedrība

Izvēlas Cēsu ģimnāzijas

Kurā klasē būšu? No 97 jauniešiem, kuri šogad pieteicās Cēsu Valsts ģimnāzijas 10. klasē, tika uzņemti 90, sadalot trīs klasēs un par to paziņojot visiem jauniešiem vienlaicīgi. Uzņemtie jaunieši informēti, ka izliktais saraksts nav apspriežams - pāriet uz citu klasi nav iespējams.Foto: Mairita Kaņepe

Kamēr būs skolēnu interese par mācībām ģimnāzijās, tikmēr Cēsīs viena otrai līdzās strādās divas valsts ģimnāzijas.

Tāda ir Cēsu novada pašvaldības politika, veidojot skolu tīklu, lai ne tikai pilsētnieki un tuvāko apkaimju skolēni vidējo izglītību varētu iegūt paaugstinātu prasību skolās. Pašvaldība strādājusi pie tā, lai Cēsu ģimnāzijās vēlētos iegūt izglītību arī jaunieši, kuriem ir lieli mērķi saistībā ar augstāko izglītību nākotnē.

Cēsīs izglītības kvalitāti, par kuru zināms tuvu un tālu, palīdzējis uzturēt tieši tas, ka pastāv divas ģimnāzijas. Tās savstarpēji konkurē, abas skolas sagatavo jauniešus, kur vidējais sekmju līmenis pārsniedz astoņas balles un pat – kā šogad – arī deviņas balles.

Skolu lielums gan ir atšķirīgs, arī uzņemto skolēnu skaits. Cēsu Valsts ģimnāzija var veidot ļoti lielas klases – pat līdz 30 skolēniem klasē. Draudzīgā Aicinā­juma Cēsu Valsts ģimnāzija no gada gadā veido ģimeniskāku skolas vidi ar mazākiem klašu kolektīviem. Tieši tas daļai jauniešu liekas svarīgi, vidējās izglītības iegūšanai nonākot pilsētas ģimnāzijā, kurā ir mazākas klases. It sevišķi tas novērojams, ja mācības pirms tam notikušas lauku pamatskolā.
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija arī tagad turpina skolēnu uzņemšanu 10. klasēs. Ir vietas gan humanitārā, gan eksaktā virziena klasē. Direktore Dace Eglīte teic, ka arī šis uzņemšanas gads apliecina – Cēsis bijušas jau laikus izraudzītais mērķis vidējās izglītības iegūšanai. Ar iesniegumiem nākuši skolēni arī no Smiltenes un Gulbenes. Uzņemto skolēnu vidū kā allaž ir Cēsīm apkārtējo novadu pamatskolu beidzēji.

Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Bērziņa “Druvu” informēja, ka uzņemšana 10. klasēs beigusies. Izskatot jauniešu iesniegumus, bijis redzams, ka vairums izteikuši vēlēšanos mācīties eksaktā virziena klasē. Skolotāji lēmuši, ka atkal veidos divas eksaktās klases, bet skolēnus tajās grupēs ne tikai pēc sekmēm, bet arī rezultātiem eksakto priekšmetu olimpiādēs. B1 klasē ieskaitīti jaunieši, kuri savas intereses dabaszinībās jau mērķtiecīgā darbā apliecinājuši, B2 klasē jaunieši, kuri tagad izrādījuši vēlēšanos papildus apgūt eksaktos priekšmetus. A klasē uzņemti skolēni, kuri līdztekus pamatpriekšmetiem apgūs vairākas svešvalodas.

“Pedagoģiskās padomes sēde ilga līdz deviņiem vakarā, jo klašu veidošanā lēmumu pieņemšana ir ļoti grūta. Tiek izvērtēts katrs skolēns,” uzsver Gunta Bērziņa par pedagogu darbu, kuram ir liela nozīme klašu komplektēšanā. Sēdē pieņemts lēmums šogad neveidot četras, bet trīs lielas klases, katru ar 30 skolēniem. Ģimnāzijas skolotāji pārliecinājušies, ka skolēnu skaitā mazas klases, piemēram, 20 – 22 audzēkņi, neveicina tādu attīstību kā tad, ja klasē ir lielāka konkurence.
Pedagogi šogad jūtas pārsteigti, ka iesniegumi iestājai ģimnāzijā Cēsīs saņemti no Latvijas pierobežas vidusskolu audzēkņiem. Iestājušies Baltinavas, Liepnas skolēni. Alūksnes novada Liepnas pagastā, kas robežojas ar Krieviju, iedzīvotāju skaits krities, līdz ar to pilnvērtīgu vidusskolu vairs nav iespējams veidot. Divi jaunieši, kuri no valsts pierobežas Baltinavas novada pieteikušies mācībām eksaktajās klasēs, nolēmuši pārtraukt mācīšanos, sacenšoties tikai divatā. Pārējo deviņu klasesbiedru interese par mācībām bijusi krietni atšķirīga, uzskatot, ka mācīšanās vairāk interesē skolotājus.

Jaunieši, kas šoruden būs braukuši no tālām vietām, ne tikai no vēsturiskā Cēsu rajona novadu pamatskolām, kas jau ierasts, novērtējuši Cēsu pašvaldības ieguldījumu, sagādājot pilsētā labus apstākļus kopmītnēs. To attēlus apskatot internetā un ar vecākiem atbraucot, lai pieteiktos dzīvošanai kopmītņu namā, atzīts, ka dažam pat mājās nav tik labi sadzīves un mācīšanās apstākļi, kādus piedāvā ģimnāzistiem Cēsīs.