Ziņas

Sabiedrība

Izveidota Reģionālo attīstības centru apvienība

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) domes sēdē šodien izveidota Latvijas Reģionālo attīstības centru apvienība un apstiprināts tās nolikums.

Kā apvienības mērķis ir noteikts reģionālo attīstības centru interešu aizstāvēšana Latvijas, LPS un Eiropas Savienības līmenī. Tās mērķis būs arī veicināt reģionālo attīstības centru savstarpējo sadarbību un attīstību.

Tās uzdevumi būs aizstāvēt apvienības pašvaldību intereses un tiesības, organizēt kopīgu viedokļa sagatavošanu, iesniegt priekšlikumus pašvaldību intereses ietekmējošo normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādei un grozīšanai.

Nolikumā noteikts, ka apvienības valdē ir sešu pašvaldību pārstāvji. Par apvienības priekšsēdētāju šodien ievēlēts Valkas novada domes priekšsēdētāj Vents Armands Krauklis. Valdē ievēlēti Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Dobeles novada priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters. Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu par reģionālajiem attīstības centriem ir definēti šādi novadi: Siguldas, Aizkraukles, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Valkas, Ludzas, Balvu, Alūksnes, Limbažu, Cēsu, Ogres, Talsu, Smiltenes, Saldus, Dobeles, Preiļu, Tukuma, Krāslavas, Gulbenes un Bauskas.

Pašvaldību vadītāji uzsver, ka ir vairāki jautājumi, kuros lielo novadu intereses krietni atšķiras no mazāku pašvaldību interesēm un vajadzībām, un tādēļ ir nepieciešama profesionāla to aizstāvība gan ministriju, gan Ministru kabineta un visbeidzot arī Saeimas līmenī, aģentūru LETA informēja LPS pārstāve Maija Pētermane.

Kā jomu, kurā pašvaldību intereses atšķiras viskrasāk, priekšsēdētāji min finansējuma sadalījumu nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā.

Atzinību par apvienības izveidošanu izteicis arī LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, norādot, ka jaunās apvienības veidošana palīdzēs arī LPS ar stingrākām pozīcijām iestāties par novadu vajadzībām.

LETA