Ziņas

Sabiedrība

Izsludināts konkurss “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2016”

Līdz 13.jūnijam Smiltenes novada dome izsludinājusi pieteikšanos konkursam “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2016 “, aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Hofmane.

Pieteicējs var būt objekta īpašnieks vai jebkurš novada iedzīvotājs, kā arī komisija, iepriekš pieteikumu saskaņojot ar objekta īpašnieku.

Konkursa mērķis ir ieinteresēt un mudināt Smiltenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā, kā arī noskaidrot novada teritorijā sakoptākos īpašumus, veicināt Smiltenes novada teritorijas sakopšanu.

Konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti nominācijās “Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā”, “Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā”, “Sakoptākais uzņēmums (iestāde, viesu māja, organizācija, uzņēmums, veikals, kafejnīca u.c.)”, “Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”, “Vides elements vai “Odziņa””, “Sakoptākais priekšdārzs”, “Sakoptākā pašvaldības iestāde”.

Katrā nominācijā pieteiktie pretendenti tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, pirmais kopiespaids un kopskats, ielu malas un pieguļošas teritorijas sakoptība, augu kompozīcijas un sakoptība, videi draudzīga īpašuma sakopšana u.c. Visi vērtēšanas kritēriji pieejami konkursa nolikumā, kas atrodams pašvaldības mājaslapā “www.smiltene.lv”.

Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšanu no 15.jūnija līdz 22.jūnijam veiks Smiltenes novada domes apstiprināta komisija, kurā ietilps deputāte Inese Raiskuma, domes Attīstības un plānošanas nodaļas ainavu arhitekte Laima Šmite-Ūdre, domes Tūrisma informācijas centra vadītāja Sanda Veismane un Domes Saimnieciskās darbības nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine.

Konkursa laureāti tiks godināti 30.jūlijā Smiltenes novada svētku laikā Launkalnes pagastā.

Pieteikt īpašumus konkursam iespējams, iesniedzot rakstisku pieteikumu novada domē, pagastu pārvaldēs vai nosūtot uz e-pasta adresi “dome@smiltene.lv”. Iespējama pieteikšanās arī novada mājaslapā, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.