Ziņas

Sabiedrība

Izsludinās skiču konkursu par Valkā esošo bunkuru izmantošanu

Valkā Eiropas Savienības Igaunijas-Latvijas Programmas 2007-2013 projekta “Valgas-Valkas atraktivitātes uzlabošana” Valkas domes darba grupas kārtējā sanāksmē nolemts izsludināt skiču konkursu par Valkā esošo bunkuru izmantošanu, aģentūru LETA informēja Valkas domes preses sekretāre Inguna Medne.

Viens no sanāksmes galvenajiem sarunu tematiem bija Valkas pilsētā esošie pazemes bunkuri, kas perspektīvā varētu kļūt par vienu no savdabīgākajiem tūrisma objektiem abās pilsētās. Jau iepriekšējās tikšanās reizēs darba grupa ir vienojusies, ka bunkuri, kaut daļēji, bet ir jāsaglabā.

Ir daudz ideju par to, kas šajos bunkuros varētu būt – mūzikas klubs ar skatuvi, kafejnīca, vēsturiska ekspozīcija, pat maksas autostāvvieta. Tā kā variantu bunkuru izmantošanai ir daudz un dažādi, tika nolemts izsludināt skiču konkursu ar mērķi – sabiedrisks centrs. Bez tam ir jāizpēta izmaksas komunikāciju izveidošanai un izveidotā objekta turpmākās uzturēšanas izmaksas.

Arī bijusī robežpārejas punkta ēka uz Rīgas-Raja ielas ir jāveido kā savdabīgs un atraktīvs tūrisma objekts ar mērķi piesaistīt tūristus, saglabājot ēkas autentiskumu. Tiek plānots, ka tur varētu ierīkot ekspozīciju ar konfiscētām mantām – cukuru, cigaretēm, izvietot lelles – robežsargus un muitniekus, piedāvāt iegādāties īpašās Valkas-Valgas pases, tūristu grupas varētu sagaidīt gids – robežsargs, kurš pārbaudītu pases, iespiestu zīmogus. Nepieciešams arī tehniskais atzinums par to, kādi darbi veicami, lai ēku saglabātu, un kādi ir apkārtnes labiekārtošanas darbi.

Sēdes laikā tika nolemts, ka Valku un Valgu reprezentējošos klipus veidos SIA “Anša Epnera studija AVE”. Projekta gaitā par abām dvīņu pilsētām tiks izveidoti divi klipi: viena garums būs 1-2 minūtes, bet otra 5-8 minūtes. Tikšanās ar studijas pārstāvjiem par scenārija veidošanu paredzēta 7.jūlijā.

Tāpat noslēgusies iepirkuma procedūra “Norāžu zīmju izgatavošana un piegāde”. Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA “Signum” zīmes ir jāpiegādā jūlija sākumā. Tās būs papildus norādes zīmes, apskates objektu standartzīmes, servisa zīmes, kā arī norādes ar ielu nosaukumiem ielu krustojumos.

Projekta gaitā noslēgusies cenu aptauja “Pedeles upes rekreācijas zonas labiekārtošanas 1.kārta”. Upes krastu labiekārtošanas darbus veiks SIA “Valkas meliorācija” Saskaņā ar jau iepriekš izstrādāto projektu tiks izveidoti celiņi gājējiem un velobraucējiem, ierīkota papildus meliorācija, atsevišķās vietās izbūvēta ūdens novadīšanas sistēma, izveidots apgaismojums un izbūvēta skatu platforma Putraskalnā.

Kā informēja Medne, projekta gaitā tiks veikta arī Sēlijas ielas tilta un slūžu rekonstrukcija. Ir noslēgušās cenu aptaujas “Tilta seguma atjaunošana Valkā, Sēlijas ielā” un “Sēlijas ielas slūžu rekonstrukcija”. Tāpat noslēdzies ideju konkurss par Valkas-Valgas kopējā tūrisma apmeklētāju centra labāko projektu.

Projekts “Valgas-Valkas atraktivitātes uzlabošana” ilgst līdz 2010.gada 30.septembrim. Valkas domes kopējais projekta budžets ir 530 857 eiro jeb aptuveni 371 600 lati (tai skaitā Igaunijas-Latvijas programmas finansējums – 451 228 eiro jeb 315 859 lati).

LETA