Ziņas

Sabiedrība

Izpostīts Gaujas krasts pie “Romulas”

Jūnijā. Šāda izskatījās "Romula" jūnijā, kad nelikumīgos darbus atklāja vides inspektori.Foto: no albuma

Nelikumīgi veikti zemes darbi Gaujas krastā, Pārgaujas novada Raiskuma pagastā, vietā, kas pazīstama kā atpūtas bāze “Romula”, nodarot postījumus dabas pamatnei. Daļa cēsnieku labi zina atpūtas vietu “Romula” Gaujas krastā. Šajos gados teritorijai mainījušies īpašnieki, šajā vasarā tur dabai nodarīti pamatīgi postījumi. Jau jūnija vidū informāciju par tur notikušām nelikumībām saņēmis Valsts vides dienesta (VVD) Valmieras reģionālās pārvaldes vecākais inspektors Uldis Lencbergs, iedzīvotāji ziņojuši arī Dabas aizsardzības pārvaldei: “Kad ierados “Romulā” kopā ar pārvaldes inspektorēm, konstatējām, ka darbi norit pilnā sparā. Upes krasts izārdīts ļoti lielā teritorijā, veicot rakšanu, līdzināšanu. Cietuši arī koki. Traktoristi, kuri tur strādāja, ieraugot mūs, aizbēga. Visu nofotografējām, fiksējām traktora, ekskavatora numurus. Uzreiz zvanīju pašvaldībai, būvvaldei, bet tur neviens par šādiem darbiem neko nezināja. Tad informāciju nodevu savam dienestam, lai viņi veic nepieciešamās darbības.”

Pagājuši trīs mēneši, kas būtu pietiekams laiks, lai tiktu skaidrībā par notiekošo un vainīgos sauktu pie atbildības. VVD Valmieras reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas vadītāja Līga Zvirbule informēja, ka lieta joprojām ir procesā, tāpēc šobrīd nevarot sniegt plašākus komentārus: “Ir skaidrs, ka darbi šajā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā veikti bez jebkādiem saskaņojumiem. Grūti spriest, kad tiks pieņemts lēmums, jo vieta ļoti specifiska, tāpēc centīsimies pieņemt izsvērtu lēmumu.”

Uz jautājumu, vai darbi vairs neturpinās, L. Zvirbule norāda, ka uz to jācer, jo nevar katru dienu sūtīt kādu kontrolēt.

Kāda “Druvas” lasītāja atsūtītajās fotogrāfijās, kas uzņemtas 4.septembrī, redzama tehnikas rosīšanās, bet U. Lencbergs pastāstīja, ka bijis tur 8.septembrī, tad tehnikas vairs nav bijis, krasti iespēju robežās nolīdzināti, teritorijā valda klusums.

*SEPTEMBRĪ. Šobrīd "Romulā" atkal valda klusums, iespēju robežās krasti nolīdzināti, palikuši tikai kāpurķēžu nospiedumi smiltīs. FOTO: no albuma

 * SEPTEMBRĪ. Šobrīd “Romulā” atkal valda klusums, iespēju robežās krasti nolīdzināti, palikuši tikai kāpurķēžu nospiedumi smiltīs. FOTO: no albuma

“Romula” atrodas Pārgaujas novadā, pašvaldības vadītājs Hardijs Vents pastāstīja, ka pēc informācijas saņemšanas vieta apsekota kopā ar būvvaldes speciālistu, kas sastādījis aktu. Par situāciju informēta Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts vides dienests. Pašvaldībā jautājums skatīts Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē un domes sēdē, par pamatu ņemot Apvienotās būvvaldes atzinumu, kas sagatavots pēc atpūtas bāzes “Romula” apsekošanas un kurā minēti konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi, ar ko radīti apdraudējumi apkārtējai videi un cilvēkiem. Domes sēdes protokolā teikts, ka pašvaldība par sniegto atzinumu informējusi objekta īpašnieku – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ALL4BUILD”, uzaicinot pārstāvi ierasties paskaidrojumu sniegšanai.

Ar domes sēdes lēmumu īpašniekam uzdots līdz 2016. gada 30. decembrim veikt objektā esošo būvju sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanu tādā apjomā, lai tās neradītu bīstamību un nebojātu ainavu. Uzdots arī sakārtot apkārtni, tai skaitā Gaujas krastu atbilstoši tā sākotnējam stāvoklim bez izmaiņām.

“Komitejas sēdē īpašnieks stāstīja, kā situācija izveidojusies. Objekts jau bijis pārdošanas procesā, jaunais īpašnieks sācis darbus, “ALL4BUILD” neinformējot. Taču īpašums oficiāli skaitās šim uzņēmumam, tāpēc atbildība jāuzņemas un darbi jāveic tam. Saprotam, ka reāli nav iespējams visu atgriezt sākotnējā stāvoklī, taču iespēju robežās īpašums jāsakārto,” teica H. Vents.

Acīmredzot septembra sākumā šie darbi veikti, nolīdzinot krastus, taču arī par šiem darbiem Apvienotajai būvvaldei nav informācijas. Būvinspektors Arturs Repšs, kurš vasarā apsekoja teritoriju un uzrakstīja atzinumu par dabai nodarīto kaitējumu, norāda, ka ikviens darbs, arī atjaunošanas darbi, atbilstoši normatīvajiem aktiem jāsaskaņo ar būvvaldi, taču nekādi iesniegumi līdz šim nav saņemti.

Pārsteidz, ka tik apjomīgi darbi paveikti, nevienam nezinot. Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas kontroles un uzraudzības sektora vadītājs Jānis Bušs norāda, ka, viņaprāt, cilvēki tur metušies darbā ar lielu jaudu, vairākām tehnikas vienībām, lai visu paveiktu iespējami ātrāk: “Grūti spriest, ko viņi tur bija iecerējuši, jo viss darīts bez saskaņojuma. Visi darbi veikti uz savu galvu, arī ceļa labošana. Ceļš, kas ved uz Romulu, pēc lietavām bija pamatīgi izskalots, tā remonts bija jāsaskaņo ar mums, jo atrodas uz valsts zemes un mēs esam tiesiskais valdītājs. Iznāk, ka nezināmi ļaudis mūsu zemē labojuši mūsu ceļu.”

Par minēto ceļu ko piebilst ir arī U. Lencbergam, kurš pagājušā nedēļā, braucot uz “Romulu”, konstatējis, ka ceļam priekšā uzstādīta metāla barjera: “Tas ir valsts ceļš, tāpēc ir jautājums, kāds ir pamatojums tā aizšķērsošanai. Dienestiem tur jābrauc, tai skaitā ugunsdzēsējiem. Tā ir kārtējā nelikumība.”

Notikums liek aizdomāties arī par cilvēku neizprotamām idejām un vēlmi iegrožot upi. Gauja visu laiku mainās, un, uznākot pamatīgiem paliem, kā tas bija pirms dažiem gadiem, upe visu vienalga izveidos pa savam.

Minētais lasītājs savā vēstulē raksta, ka nav izprotama situācija, ja malu zvejnieks par vienu lasi saņem pamatīgu sodu, bet šajā gadījumā par neatgriezeniski sagandētu Gaujas krastu nekas nenotiek. Nav izprotama dienestu vilcināšanās, lemjot par vainīgo sodīšanu.

“Gribu ticēt, ka process ritēs objektīvi un vainīgie tiešām saņems sodu. Esmu sašutis par šādu cilvēku rīcību. Var jau uzlikt iespējamo maksimālo sodu par to, ka veicis saimniecisko darbību bez saskaņošanas, nesaņemot tehniskos noteikumus, bet to, kas dabas pamatnei nodarīts, to nevar samaksāt. Tas, kas tur ir izdarīts, nav atmaksājams ne ar kādu naudu,” saka U. Lencbergs.