Ziņas

Sabiedrība

Iznākt no ierakumiem!

Meklējot idejas. Cēsu iedzīvotāju forums pulcēja pussimts aktīvu cēsnieku, kuri ar aizrautību meklēja risinājumus problēmām, kas kavē pilsētas attīstību.Foto: Aivis Riekstiņš

Šis bija viens no aicinājumiem, kas izskanēja sestdien notikušajā Cēsu iedzīvotāju forumā. Lai arī šādi pasākumi rīkoti iepriekš, šis bija kā sākums jaunai tradīcijai, lai arvien vairāk cilvēku iesaistītu novada attīstībā, dzīvē un ikdienā. Ja iepriekš forumi notika neregulāri, tagad nolemts tādu rīkot ik gadu. Šī gada iedzīvotāju forums notika Cēsu Profesionālās vidusskolas darbnīcās, kas bija vēl papildu bonuss sanākušajiem, jo ļāva iepazīt jaunbūvi, ko daudzi bija redzējuši tikai no ārpuses. Viens no foruma dalībniekiem, Kaspars Dumbris, pat atzina, ka te ir tik lieliski, ka varētu nākt un mācīties kādu arodu.

Forums pulcēja 50 cēsnieku, un katrs, kurš neieradās, var pārdomāt, vai tas daudz vai maz, un uzdot sev jautājumu: “Kāpēc es tur nebiju?”

“Druva” piefiksēja, ka foruma darbā iesaistījās daži pašvaldības darbinieki, diemžēl nevienu deputātu pamanīt neizdevās. Novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs gan atrada laiku izrauties no partijas “Vienotība” kongresa, lai būtu klāt vismaz foruma noslēgumā, kad tika prezentētas idejas. Tā ir laba viela pārdomām, kam rūp un kam nerūp pilsētas nākotne. Vērts piebilst, ka foruma dalībnieku rindās daudz bija tādu, kuri uz Cēsīm pārcēlušies pēdējos gados.

Atklājot forumu, novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Laine Madelāne atzina, ka gribējies redzēt vairāk dalībnieku, bet viss notiek pamazām: “Kad sākām rīkot uzņēmējdarbības forumu, pirmajā reizē atsaucība bija piecas reizes mazāka nekā šajā gadā, tāpēc ceru, ka arī iedzīvotāju forums pēc dažiem gadiem pulcēs vairākus simtus interesentu un mums būs nepieciešamas plašākas telpas.”

Viņa arī norādīja, ka ideju radīšanai šis ir ļoti simbolisks laiks, jo Cēsu pašvaldība vēl nav pieņēmusi nākamā gada budžetu, labākās idejas, iespējams, var tikt iekļautas investīciju plānā, kas tiek veidots nākamajiem trim gadiem.

Sanākušie darbojās trijās grupās, identificējot problēmas un piedāvājot risinājumus pilsētvides jautājumiem un dažādu nozaru attīstībai, sadarbojoties ar pašvaldību.


Problēmas tika identificētas dažādās jomās un līmeņos, sākot ar veselīgas un izglītojošas dzīvesvides telpas radīšanu, līdz atziņai, ka pašvaldības darbs nav vērsts uz rezultātu. Pēc ideju identificēšanas sanākušie izvēlējās aktuālākās tēmas, kurām meklēja un piedāvāja risinājumus. Vairāku stundu darbs rezultējās prezentācijās par konkrēto problēmu un iespējamajiem risinājumiem, sākot ar nevajadzīgu birokrātisku šķēršļu likvidēšanu, kas traucē iedzīvotāju problēmu risināšanā, un īpašas skaidrojošas “rokasgrāmatas” izveidi, kas palīdzētu cēsniekiem labāk orientēties pašvaldības līkločos, līdz iedzīvotāju pārstāvniecībām, kas kalpotu kā tilts starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Bija priekšlikumi par dažādu Cēsu kvartālu ielu svētkiem, lai panāktu cēsnieku satikšanos pozitīvā gaisotnē un viedokļu apmaiņu; par gājēju un velo celiņu tīklu attīstīšanu, ko ziemā pārvērst slēpošanas trasēs, par bērnu spēļu laukumu izveidi visos Cēsu kvartālos; par nepieciešamību pilsētvidi papildināt ar tūristiem un viesiem saprotamām tūrisma un virzienu norādēm, lai atvieglotu orientēšanos Cēsīs. Kādā no darba grupām izskanēja aicinājums padomāt, vai varam tikt tālāk par runāšanu. Foruma dalībnieks Ervins Krauklis aicināja sākt ar mazumiņu, proti, no nākamās dienas sveicināt ikvienu cēsnieku!

Novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs atzinīgi novērtēja katra dalībnieka ieguldīto darbu: “Citējot jūsu teikto, jūs esat iznākuši no ierakumiem, lai nāktu ar konkrētiem ierosinājumiem. Mani uzrunāja sadarbības un iesaistīšanas faktors, kas izskanēja vairākās prezentācijās. Tas ir nebeidzamais stāsts, kas atkarīgs gan no cēsniekiem, gan no pašvaldības, cik daudz tā grib dzirdēt. Dzirdētais ir pārdomu vērts. Ir svarīgi tik tālāk par runāšanu. Ja viena vai divas idejas no foruma sāks realizēt, šī kopā nākšana būs attaisnojusies.”

Visi sanākušie atbalstīja ideju, ka iedzīvotāju forumam jākļūst par ikgadēju notikumu. Lai cēsnieki justu šādu pasākumu pievienoto vērtību, nākamā gada iedzīvotāju forums tiks atklāts ar atskatu par gada laikā paveikto, lai radītās idejas iedzīvinātu realitātē.

Viena no foruma rīkotājām, novada pašvaldības projektu un attīstības speciāliste Evija Taurene atzina, ka pasākumu var uzskatīt par izdevušos: “Pēc šis dienas man ir tāds kā siltumiņš sirdī. Idejas bija ļoti konstruktīvas, man pašai acis iedegās par vairākām. Novērtēju, ka cilvēki gatavi turpināt tās realizēt, un esmu gatava kopā ar viņiem ieceres īstenot.”

Visas forumā izskanējušās idejas tiks apkopotas, būs izlasāmas domes mājaslapā, lai ikviens var iepazīties un arī iesaistīties to realizācijā.

“Esmu pārliecināta, ka idejām būs pozitīva virzība, iedzīvotājiem nevajadzētu kautrēties nākt pie pašvaldības, prasīt padomu, atbalstu, jo ir jāpanāk, ka nav dalījums – mēs un jūs –,visiem jāstrādā kopā. Ja veidosies šī kopā nākšanas un darīšanas tradīcija, process attīstīsies,” teica E. Taurene.