Ziņas

Sabiedrība

Izjust dabu sakoptā vidē

Vai kādam traucēja? Tāds pēc vandaļu darbiem izskatās informācijas stends Lenčupes dabas liegumā, meža masīvā pie Sveķupītes.Foto: no albuma

Šogad Latvijas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, arī Gaujas nacionālajā parkā, ar Eiropas Savienības finansējumu tiek uzlabota dabas tūrisma infrastruktūra.

Būtiski, ka parkā tiek izvietoti jauni informācijas stendi, lai vietējos iedzīvotājus un parka viesus informētu un izglītotu par dabas bagātībām, kā arī dažādiem projektiem un iniciatīvām, kas tiek īstenotas. Tūristiem, protams, svarīgi iespējami vairāk redzēt, izbaudīt un izjust. Tūrisma infrastruktūrai ar katru gadu ir aizvien lielāka slodze, cilvēki vēlas būt dabā, atpūsties sakārtotā vidē. Dabas aizsardzības pārvalde noslēgusi līgumu ar AS “Siguldas Būvmeistars” par būvdarbiem Gaujas nacionālajā parkā.

Priekuļu novadā tiks izbūvēta gājēju taka “Līču Laņģu klintis” gandrīz 1,5 km garumā. Līgatnes novadā būvniecību līguma ietvaros labiekārtos Līgatnes lāču taku 1,6 km garumā, izbūvējot arī laipu ar skatu platformu, kas būs piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tiks uzstādītas robežzīmes un informācijas stendi, izvietotas norādes un atkritumu urnas. Pārgaujas novadā tiks izbūvēta gājēju taka “Ķiržu ezers” 1,2 km garumā, tiks izvietoti stendi, norādes, atkritumu urnas. Amatas novadā vēl šajā gadā tiks izbūvēta taka “Zvārtes iezis, Amatas ieleja” gandrīz 0,5 km garumā, gājēju taka “Zvārtes iezis” kilometra garumā, “Zvārtes iezis, Amatas skatu vieta” 210 metru garumā, kā arī izvietoti stendi, norādes, atkritumu urnas, izvietotas tualetes, labiekārtotas atpūtas vietas ar galdiem un soliem. Tūrisma infrastruktūras atjaunošana notiek arī kaimiņu novados, kur ir Gaujas nacionālā parka teritorija.

Šovasar ne reizi vien arī “Druvā” rakstīts, ka Gaujas nacionālajā parkā ik pa laikam aiz garlaicības vandaļi pademolē citu cilvēku iecienītu vietu. “Ķeizarskats” Siguldā tika demolēts pērn un arī šovasar – skatu vietā mehāniski lauzta un bojāta infrastruktūra – atkritumu kastei nolauzts vāks, barjerai nolauzts stabs, salauzts arī panorāmas skata informācijas stends. Lielāki vai mazāki nodarījumi bijuši arī citviet. Līdz šim Cēsu pusē acīmredzams vandalisms dabas un tūrisma objektos nebija redzēts. Diemžēl līdz šim. Pagājušonedēļ Pārgaujas novada Raiskuma pagastā, Gaujas nacionālā parka Lenčupes dabas liegumā, meža masīvā pie Sveķupītes, darbojušies vandaļi. Bojātas četras informatīvās zīmes un informācijas stends, ko uzstādījusi Dabas aizsardzības pārvalde. Nodarītais kaitējums liecina par apzinātu ļaunprātīgu darbību. Izpostot informācijas zīmes, ir piesārņots mežs un radīti zaudējumi vairāk nekā 400 eiro vērtībā. Par nodarījumu informēta Valsts policija.

Jau iepriekš minētajā meža masīvā Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti novērojuši apzinātu kaitniecību informācijas infrastruktūrai. Agri pavasarī, kad cilvēki mežā uzturas reti, tika nodzēsti marķējumi uz kokiem, šādi traucējot ieplānotos darbus Eiropas Savienības finansētu biotopu atjaunošanas projekta ietvaros.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina atsaukties ikvienu, kuram varētu būt kāda informācija par veiktajiem posta darbiem, zvanot uz Dabas aizsardzības pārvaldes tālruni 67509545, lai nodarījums nepaliktu nesodīts.