Ziņas

Sabiedrība

Izglītības un zinātnes ministrei reģionālā vizīte Cēsīs

UZTIC ATSLĒGAS. Pirms aicināšanas Cēsu Pilsētas vidusskolas jaunajā piebūvē tikšanās reizē ar Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci skolas direktore Aija Sīmane ministrei simboliski dāvināja atslēgas, piebilstot, ka pilsētas mērs Jānis Rozenbergs tās saņems brīdī, kad jaunā ēka durvis vērs arī pašiem skolas audzēkņiem. Par atslēgu dāvināšanu prieks arī Izglītības pārvaldes vadītājai Lolitai Kokinai. Foto: Iveta Rozentāle

“Es nostiprināju pārliecību, ka katras skolas sirds un dvēsele, izdošanās atslēga ir iestādes vadītājs. Iestādes vadībai ir ļoti liela nozīme tajā, vai skola spēj vai nespēj augt, kāds ir tās nākotnes redzējums un gūtie panākumi,” tā pēc vairāku Cēsu novada izglītības iestāžu apmeklējuma teica izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

A.Muižniece apmeklēja Cēsu Pilsētas vidusskolu, kur noslēgušies jaunā korpusa būvniecības darbi, Cēsu Valsts ģimnāziju, kur tiek atjaunota sporta zāle un dabaszinātņu kabineti, Cēsu Sporta skolu, Vidzemes Teh­no­loģiju un dizaina tehnikumu, kā arī vizītes noslēgumā devās uz Vides risinājumu institūtu.

Ministre, apmeklējot Cēsu Valsts ģimnāziju, bija pārsteigta, ka, mācību gadam uzsākoties, dabas zinību kabineti, kur būtu jābūt laboratorijām, vēl nebija pabeigti, līdz ar to septembrī skolēni nevar pilnībā izmantot visas iespējas, ko sniedz eksakto priekšmetu apgūšana. Taču “Druvai” Anita Muižniece atzina: “No­vērtēju, ka Cēsis kopumā ir vieta, kur iegūt labu izglītību. Dar­bojoties Saeimas Izglītības komisijā, jau kā deputāte esmu viesojusies Cēsīs, man vienmēr ir liels prieks te atgriezties. Redzu, ka jautājumi, par kuriem ar Rozenberga kungu pirms trim gadiem esam runājuši, šobrīd jau ir īstenoti. Tā dažādība, ko šoreiz redzēju vispārējās izglītības iestādēs, man vēlreiz nostiprināja pārliecību, ka katras skolas sirds un dvēsele, izdošanās atslēga ir iestādes vadītājs.”

Ministre novērtēja, ka novadā labas izglītības iespējas ir visa vecuma cilvēkiem, praktisko, bet tajā pašā laikā arī ambiciozo pašvaldības pieeju izglītības attīstībā un efektivizācijā kā vispārējās izglītības iestādēs, tā arī profesionālajā izglītībā. Tāpat ministre vizītes laikā ar pašvaldību un skolu vadību pārrunāja aktuālās problēmas pedagogu piesaistē, paaudžu nomaiņā, kā arī mūžizglītības attīstībā valstī kopumā.

Cēsu novada domes vadītājs Jānis Rozenbergs “Druvai” pauda, ka pārrunāti arī ministres uzstādījumi izglītības jomā. J.Rozenbergs izceļ A.Muižnieces redzējumu, ka pašvaldībām perspektīvā varētu būtu vēl lielāka loma izglītības tīkla un kvalitātes nodrošināšanā: “Tā varētu būt viena no fundamentālām izmaiņām nākotnē. Patlaban atbildība par izglītības jomu ir dalīta starp pašvaldību un ministriju, paredzams, ka fokuss vairāk būs uz pašvaldībām. Tas nozīmē, ka pašvaldība būs tā, kas pieņems lēmumu, kāds ir skolu tīkls, cik ir audzēkņu uz vienu pedagogu, un no šiem lēmumiem būs atkarīga arī pedagogu atalgojumu sistēma. Jo, ja pedagogam ir pieci audzēkņi, tad viņš saņem minimālo algu, bet ja 15, tad arī atalgojums ir lielāks. Tāpēc arī, piemēram, atšķiras pedagogu atalgojums Latvijā un Igaunijā. Igaunijā ir lielāks skaits audzēkņu uz vienu pedagogu, līdz ar to arī alga ir lielāka.”

Anita Muižniece apņēmusies šī gada laikā reģionālajās vizītēs apmeklēt visus novadus, norādot: “Esot atbildīgai pamatā par izglītības nozari, kā arī zinātni, sportu, jaunatni, es varu sēdēt Vaļņu ielā 2 un caur papīriem un ekseļiem saprast, kas ir kas un uz ko virzīties, bet pavisam cits ieskats ir to visu redzēt dabā. Reģionālās vizītes ir ļoti nozīmīgas, tā ir arī iespēja izrunāt ar pašvaldību vadītājiem stratēģiskas lietas, mērķus, plānus, kā arī novērtēt jau izdarīto. Un redzēt klātienē vienmēr ir daudz vērtīgāk, nekā tikai zināt. Es jau trīs gadus zinu un lepojos ar Vides risinājumu institūtu, bet, esot šeit uz vietas, gūstu apstiprinājumu, ka šis centrs ir milzīga vērtība. Šādās vizītēs arī ieraugām ļoti daudz lietu, kas iepriekš nebija zināmas.”