Ziņas

Izklaide

Izdots buklets par akciju “Baltijas ceļš”

Gatavojoties akcijas “Baltijas ceļš” 20 gadu atceres pasākumiem, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas UNESCO nacionālās komisijas izdevušas bukletu, kas veltīts Baltijas valstu kopīgi sagatavotajai nominācijai “Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”. Nominācija 2008. gadā tika iesniegta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajam reģistram, kas ir pasaules līmeņa dokumentārā mantojuma saraksts.

2009. gada vasarā tiks lemts par šīs nominācijas iekļaušanu programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā. Nominācijas ietvaros ir sagatavota informatīva mājas lapa www.balticway.net.

Buklets pieejams UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā Pils ielā 4, Rīgā, kā arī tās mājas lapā: http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1244466262.html.

UNESCO programma “Pasaules atmiņa” dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Programma tiecas apzināt šo mantojumu, nodrošināt tā saglabāšanu un aizsardzību, kā arī padarīt to plaši pieejamu un atpazīstamu dažādās pasaules daļās.

Dokumentārais mantojums ir cilvēces kultūras mantojuma daļa, kas slēpj sevī informāciju par cilvēces, kultūru un valodu daudzveidību, kā arī vēsturē piedzīvoto pierakstītā, uzzīmētā, gravētā vai jebkādi citādi dokumentāri fiksētā veidā uz jebkāda iespējamā informācijas nesēja. Šis mantojums ir pasaules un tās atmiņas spogulis.

“Baltijas ceļš” būs otrais dokumentārā mantojuma objekts, kas tiks iekļauts UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” reģistrā. Pirmais šajā sarakstā no Latvijas iekļautais objekts ir Dainu skapis, kas tika pievienots 2001. gadā, atzīstot un uzsverot tā unikālo nozīmi tieši saglabājot tautas dziesmu vākšanas tradīciju.

“Baltijas ceļa” dokumentārais mantojums pasaules kontekstā ir nozīmīgs kā fenomens, kas fiksē, kā caur cilvēku vienotību un kopīgu paļāvību iespējams sasniegt kopēju mērķi. Šis iespaidīgais nevardarbīgā protesta un solidaritātes paušanas akts kļuva par miera kultūras dzīvu piemēru.

Papildinformācija par programmu “Pasaules atmiņa”:

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1538&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html