Ziņas

Sabiedrība

Izcils skolas darbā – tātad stipendiāts

Stipendiāti. Apliecinājumu par stipendiju saņēmuši un priekā dalās Aivars Pētersons (1. rindā no kreisās), Ilze Zariņa, Samanta Štāle, Elza Gārša, Stella Bērziņa, Melisa Kaškura, Madara Siliņa, Anita Ilze Gulbe, Rēzija Veronika Laumane, Alise Lazdiņa, Alberts Trucis (2. rindā no kreisās), Kārlis Kreilis, Deniss Agurjanovs, Kalvis Kaļva, Rita Ozola un Amanda Zariņa.Foto: Māris Buholcs

Ir tāds teiciens: “Skola maksā naudu”. Bet ir arī cits piemērs – esi izcils skolas gaitās un kļūsti par stipendiātu. To nodrošina daudzās pašvaldībās, par to gatavi gādāt izglītības atbalsta fondi, administrējot mecenātu piešķirtos līdzekļus. Draudzīgā aicinājuma fonds regulāri aicina vidusskolēnus pieteikties fonda stipendiju saņemšanai. Šoruden notika ceturtais piešķīrums, un ikmēneša stipendiju turpmākiem četriem mācību mēnešiem saņēmis 21 vidusskolēns no deviņām vidējām mācību iestādēm vēsturiskajā Cēsu rajonā.

Draudzīgā aicinājuma fonda vadītājs Jānis Endele “Druvai” neslēpa, ka ideja par stipendiju piešķiršanu skolēniem nepieder fonda valdei. Tā pieder ziedotājiem, kādreizējiem Cēsu skolu audzēkņiem, kuri vēlējušies kļūt par devējiem, atbalstot jauno paaudzi, un uzdevuši fondam tikt ar šo pienākumu galā.

“”Kāpēc tu to dari?” es jautāju savam kādreizējam skolniekam, tagad veiksmīgam uzņēmējam Druvim Mūrmanim. Un viņš man atbildēja, ka savulaik no citiem daudz saņēmis, tagad jūtot aicinājumu dalīties un atbalstīt citus, kas nāk aiz viņa,” stāsta Jānis Endele. Draudzīgā aicinājuma fonds ar stipendiju piešķiršanu līdz tam nenodarbojās, bet vadītājs apņēmās šādā procesā iesaistīties. “Lai viss noritētu gludi, kā paredz likumdošana, par partneri stipendiju ikmēneša administrēšanā izraudzījāmies Vītolu fondu. Tā darbinieki slēdz līgumu par naudas ieskaitīšanu skolēnu kontos, uztur saikni ar stipendiātiem, prasa atskaites,” skaidro Jānis Endele.

Lai vidusskolēni kļūtu par stipendiātiem, viņiem vispirms pašiem ir jāizvērtē, ko paveikuši iepriekšējā semestrī – mācībās, skolas dzīvē interešu paplašināšanā, lai varētu kandidēt uz stipendiju vienam semestrim. Par savu veikumu jāuzraksta atskaite, jāpievieno skolotāju rekomendācijas un sekmju izraksts. Šie dokumenti stipendiju piešķīrējiem apliecina, cik intensīva un daudzpusīga ir uzņēmīgu vidusskolēnu dzīve skolā.

Ar paveikto 9. klases otrajā semestrī tagad, 10. klases pirmajā pusgadā, pie stipendijas ir tikuši Pauls Ēriks Skujiņš no A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas, Alberts Trucis no Cēsu Valsts ģimnāzijas un Olga Beāte Persaņa no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas.

Sākot mācības 11. klasē, par paveikto 10. klases otrajā pusgadā pie stipendijas – pusgadā kopā 200 eiro – tikusi Samanta Štāle no Cēsu Pilsētas vidusskolas, Ilze Anita Gulbe, Stella Bērziņa un Rēzija Veronika Laumane no Cēsu Valsts ģimnāzijas, Kārlis Kreilis no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas.

Visvairāk stipendiātu ir starp 12. klašu skolēniem. Jaunieši jau ļoti apzināti iet izglītības ceļu, tiecas sasniegt pēc iespējas augstākus rezultātus. Viņu interešu daudzpusība un spējas pārsteidz pat pieaugušos. Viņi lielā mērā veido skolas dzīvi. Stipendiju jau atkārtoti saņēmuši – Melisa Kaškura, Madara Siliņa un Elza Gārša no Cēsu Valsts ģimnāzijas, Katrīna Veitnere, Deniss Agurjanovs un Kalvis Kaļva no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Amanda Zariņa un Alise Lazdiņa no Jaunpiebalgas vidusskolas, Aivars Pētersons no Priekuļu vidusskolas, Ilze Zariņa no Raunas vidusskolas. Stipendiāti šajā semestrī Nītaures vidusskolā ir Dana Jezarovska, Vecpiebalgas vidusskolā – Rita Ozola un Maira Asare.

Draudzīgā aicinājuma un Vītolu fonda administrācijas vadītāju redzeslokā visilgāk ir vecpiebaldziete Maira Asare. Veikums mācībās un aktivitāte skolas dzīvē Mairai devusi iespēju visu vidusskolas laiku būt stipendiātei. Pieaugušie spriež – ja Mairai piešķirta stipendija piecus mācību semestrus pēc kārtas, kāpēc lai viņa to nesaņemtu arī nākamajā semestrī? Tas būs noslēdzošais vidusskolā.

Tādi skolēni kā Maira un Rita Vecpiebalgā, kā Melisa, Madara, Elza, Anita Ilze un Stella, kā Deniss un Kalvis Cēsīs, kā Aivars Priekuļos, kā Ilze Raunā ir lielisks paraugs vienaudžiem. Līguma par stipendiju saņemšanu parakstīšanas dienā to skolēniem sacīja pieaugušie. Tas bija ne tikai Jānis Endele, kādreizējais Draudzīgā Aicinājuma ģimnāzijas direktors un fonda dibinātājs, arī tagadējā ģimnāzijas direktore Dace Eglīte un Cēsu skolu absolventi.