Ziņas

Sabiedrība

Izaicinājums turpināt darīt

Veselības istabā. Medmāsa Ņina Pētersone turpina pieņemt pacientus klātienē.Foto: Iveta Rozentāle

Latvijas Sarkanā Krusta organizācija šodien atzīmē 102.jubileju, svinību nebūs, bet darbs turpinās.

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Cēsu komitejas biedri un brīvprātīgie maksimāli cenšas turpināt strādāt klātienē, kaut šogad valstī jau otro reizi izsludināta ārkārtējā situācija. Komitejas pārziņā ir Veselības istaba, ziedojumu nodaļa, tiek sniegts atbalsts vientuļajiem senioriem, organizēta Eiropas Savienības (ES) pārtikas paku dalīšana, ir palīglīdzekļu noma, notiek pirmās palīdzības mācības, asins donoru dienas, jaunatnes aktivitātes, nodrošināta operatīvā vienība.

LSK Cēsu komitejas izpild­di­rektore Marina Orlova stāsta,ka Cēsīs darbu klātienē turpina Veselības istaba, medmāsa Ņina Pētersone piekrita strādāt arī šajā laikā: “Apzināmies, ka šobrīd veselības jautājumi ir īpaši svarīgi, satraukums ir lielāks nekā citkārt, tāpēc tik būtiski, ka ir vieta, kur cilvēki var izrunāt sev svarīgo, saprast, kas veselības labā jādara, un nepieciešamības gadījumā vērsties pie ģimenes ārsta. Māsiņa ir ļoti zinoša, var daudz palīdzēt.”

Marina Orlova uzsver, ka, pa­teicoties pašvaldībai, Veselības istaba atrodas pilsētas centrā, tuvu autoostai, Invalīdu biedrības telpās Raunas ielā 6A: “Cilvēkiem ir ļoti svarīgi, ka nav tālu jāiet. Apmeklētājus pieņem divas reizes nedēļā – ceturtdienās un piektdienās – no deviņiem līdz divpadsmitiem, dienas pirmā puse ir visērtākā laika ziņā, jo visbiežāk Vese­lības istabas apmeklējumu apvieno ar citu darāmo pilsētā. Med­māsa izmēra asinsspiedienu, pārbauda holesterīna, cukura līmeni, sniedz konsultācijas. Šobrīd apmeklētājiem ir daudz jautājumu par    “Covid-19”, mediķe sniedz at­bildes, izskaidro.” Lai apmeklētu Veselības istabu, iepriekš nav jāpiesakās. Šogad iegādāts arī digitālais termometrs un aparāts skābekļa līmeņa noteikšanai.

Jau otro gadu, piedaloties sociālo projektu konkursā, komiteja saņēmusi atbalstu projektam “Tu arī esi daļa no mums”, tas dod iespēju vismaz reizi mēnesī apmeklēt Cēsu novada vientuļos seni­orus, kuriem ir pārvietošanās grūtības. Pie viņiem dodas medicīnas māsa, izmēra asinsspiedienu, divas reizes gadā pārbauda cukura un holesterīna līmeni, parunājas par svarīgo veselības jomā. Sli­mību saasinājumu gadījumā palīdz arī nokļūt slimnīcā vai, ja nepieciešams, uz kādām procedūrām. Divreiz gadā svētku reizēs vecļaudis iepriecina arī Sarkanā Krusta organizācijas jaunieši. M. Orlova: “Seniori ļoti gaida katru tikšanos. Arī tagad gatavojamies Ziemassvētkiem, jaunieši no Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem gatavo kartītes, ja epidemioloģiskā situācija atļaus, es kopā ar mūsu organizācijas jauniešiem pasniegšu dāvaniņas, vienīgi nelielākā skaitā kā citus gadus. Parasti sniedzam arī nelielu svētku priekšnesumu, ja tas nebūs iespējams, braukšu individuāli apsveikt, jo cilvēkiem tas ir ļoti svarīgi.”

M.Orlova stāsta, ka tikšanās ar senioriem sagādā prieku abām pusēm: “Kad    šie cilvēki dalās savā priekā, arī es saprotu, ka dzīvi nedzīvoju velti, tas dod spēku darbam, ko daru, jo, palīdzot citiem, mēs katrs palīdzam arī pats sev. Manuprāt, Sarkanajā Krustā var strādāt tikai cilvēks, kas    gatavs darbam veltīt visu sirdi, neskaitīt darbā aizvadītās stundas. Mēs dodam cerību gan vientuļajiem senioriem, gan bērniem ar īpašām vajadzībām. Ir bērniņi, kas man raksta, ka jūtas nevajadzīgi, negrib, lai pienāk nākamā diena. Mēs, iepriecinot viņus, rīkojot pasākumus, nometnes, palīdzam ieraudzīt dzīvi no citas puses, redzēt, ka dzīve nav tikai melna, neskatoties uz viņu ierobežotajām iespējam kustēties. Un bērni atkal tic gan cilvēkiem, gan dzīvei. Viņi saprot, ka nav vientuļi.”

Sarkanais Krusts vairāk nekā desmit gadus darbojas Eiropas Savienības programmā – pārtikas paku izdalīšanā vistrūcīgākajām personām. Vēsturiskā Cēsu rajona novados ir 15 vietas, kur tas tiek darīts. Reizi ceturksnī katrā novadā notiek semināri, kuros runāt tiek aicināti ārsti, citi veselības speciālisti.

Cēsīs, Bērzaines ielā, noteiktās dienās turpina darboties ziedojumu nodaļa, cilvēkiem ir iespējams saņemt drēbes un apavus. Marina Orlova teic, ka, lai gan ārkārtējās situācijas laikā ir mazāk apmeklētāju, ne viens vien joprojām šo iespēju izmanto.

Pavasarī nevarēja notikt mācības pirmās palīdzības sniegšanā, bet vasarā un rudens sākumā līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai darbs turpinājās – gan bērnu nometnēs, gan mācībās izglītības darbiniekiem, kā arī autoskolā. M.Orlova teica, ka tagad būs jauns izaicinājums teorētisko daļu vadīt attālināti un praktisko daļu īstenot nelielās grupās, ievērojot epidemioloģiskās prasības.

Regulāri četras reizes gadā Cē­sīs, divreiz Dzērbenē un Priekuļos organizē asinsdonoru dienas. M. Orlova uzsver: “Šajā laikā jo īpaši svarīgi ziedot asinis, palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas ir dzīvībai svarīgi.”

Vērtējot Cēsu komitejas dar­bī­bu, Marina Orlova teic: “Sar­kanā Krusta loma ir ļoti svarīga, mēs darām daudz, lai palīdzētu risināt sabiedrībai nozīmīgus jautājumus. Komanda ir lieliska, lielākā daļa iesaistās jau daudzus gadus, aktīvi piedalās arī jaunieši. Cilvēku veselība nav tikai asinsspiediena izmērīšana vai cukura noteikšana, bet arī dvēseles veselība. Mēs varam palīdzēt. Vēlos šajā svētku dienā apsveikt visus, vēlēt veselību un izturību! Parasti svētku noskaņās ar nelielu koncertu tiekamies decembra komitejas sēdē, redzēs, vai šogad tas būs iespējams. Ja ārkārtējā situācija turpināsies, nepulcēsimies, bet braukšu aktīvākos brīvprātīgos sveikt individuāli.”