Ziņas

Sabiedrība

Itāļi iepazīst mūsu novadus

SAKOPTĪBA. Pārgaujas novada pašvaldības darbinieces kopā ar viesiem no Itālijas Raiskuma muižas parkā. Foto: No albuma

Amatas novada pašvaldībai jau četrus gadus ir sadarbība ar Sicīlijas Santa Teresa di Riva pilsētas pašvaldību.

“Esam partneri starptautiskajos projektos “Eiropa pilsoņiem” un “Erasmus+”. Regulāri esam tikušies dažādās valstīs,taču itāļi ļoti gribēja pabūt Latvijā,” stāsta Amatas novada pašvaldības starptautiskās sadarbības koordinatore Rita Merca un piebilst, ka viesi par laikapstākļiem Latvijā teikušā – zaļā ziema.

Desmit viesu delegācijai, kuru vadīja Santa Teresa di Riva pilsētas mērs Danilo Lo Giudice, programma tika izstrādāta, sadarbojoties septiņu novadu pašvaldībām -Amatas, Jaunpiebalgas. Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas. Ciemiņi pabija četros novados- Amatas, Pārgaujas, Raunas un Priekuļu . “Viesus interesēja mūsu pieredze visās jomās,” uzsver R.Merca. Amatas novadā itāļi tika iepazīstināti ar novadu, tā attīstības iespējām, pabija Drabešu Jaunajā sākumskolā, apmeklēja Āraišu arheoloģisko parku un bija pārsteigti, kā tur drīz izskatīsies.
Pārgaujas novadā viesi no Itālijas apskatīja Raiskuma muižu un parku, Auciemmuižu, Ungurmuižu, paviesojās Raiskuma labumu darītavā. “Itāļus interesēja, kā piesaistām Eiropas Savienības finansējumu, kā ieguldītā nauda atgriežas līdz ar tūrismu. Tā ir pievienotā vērtība – esam atjaunojuši un restaurējuši ēkas, tās tiek izmantotas gan pašu vajadzībām, gan piesaista tūristus, kas dod labumu novada uzņēmējiem. Mums ir iespējas, un tās izmantojam. Kaut maza pašvaldība, spējam attīstīties, īstenot ilgtermiņa investīciju projektus. Itāļi bija izbrīnīti,” stāsta Pārgaujas novada vadītājs Hardijs Vents. “Itāļi atzina, ka viņiem ļoti patīk miers, daba un Ungurmuiža ir brīnišķīga vieta meditācijām,” atceras R.Merca.
Raunā viesi apskatīja SIA “Latvijas ķiploks”, “Malduguns” alus darītavu un “Siera ražotni” . Vislielākā interese viņiem bija par “Zelta sviestu” (zināms arī kā gī sviests). Priekuļu novads iepazīstināja ar Veselavas muižu,un viesi bija pārsteigti, cik daudz pašvaldība spēj izdarīt. “Itālijā pašvaldībām ir ļoti maz funkciju, bet nelielās- arī mērs nestrādā pilnu slodzi. Viesi bija pārsteigti, cik daudz mūsu nelielo novadu pašvaldības dara iedzīvotāju labā, kā rūpējas par viņu brīvo laiku, iespējām kopt kultūru un attīsta tūrismu,” pastāsta R.Merca un uzsver, ka viesošanās laikā tika arī apspriesta tālākā sadarbība.