Ziņas

Sabiedrība

Īstenos kultūras idejas

Mediatīvs koncerts, kaligrāfijas meistarklases, jauniešu radīts alternatīvs ziņojumu dēlis “Tarkšķis”, kultūras mantojuma popularizēšana Vīndaru svētkos un Straupes kora priekšnesumi Flokšu svētkos – tie ir pieci projekti, ko Pārgaujas novada paš­valdība atbalstījusi kultūras projektu konkursā.

Šādu konkursu pašvaldība izsludināja otro gadu. No budžeta ieceru īstenošanai atvēlēti divi tūkstoši eiro, bet viens projekts var saņemt ne vairāk kā 500 eiro.
“Pērn konkursam bija iesniegti četri, šogad septiņi. Ja pērn bija sajūta, ka trūkst ideju, šogad netrūka interesantu ieceru,” stāsta novada Kultūras nodaļas vadītāja, arī vērtēšanas komisijas locekle Solveiga Ruska un atgādina, ka konkursa  mērķis ir sekmēt jaunradi un atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas, kā arī paplašināt kultūras piedāvājumu. Projektu izvērtēšanas komisija nolēma ar 500 eiro atbalstīt trīs projektus, vienu ar 416 eiro, vienu – 83 eiro, bet divus neatbalstīt.

“Prieks, ka novadā ir aktīvi jaunieši, viņiem ir interesantas idejas, un viņi paši arī gatavi tās īstenot,” saka novada Kultūras nodaļas vadītāja un pastāsta, ka jau nākamajā mēnesī attālināti notiks kaligrāfijas meistarklase “Teksta māksla”. Viņa uzsver, ka tehnoloģiju laikmetā vairs retam ir glīts rokraksts, prasme skaisti rakstīt uzskatāma par vērtību. Savukārt ideja par alternatīvo informācijas dēli “Tarkšķis” pārsteidza visus. Kas tas ir, to vasarā redzēs.

“Par vienu labāko projekta pieteikumu komisijas vidū vienprātības nebija. Arī tas parāda, cik radoši ir novada cilvēki. Arī projektu pieteikumi bija sagatavoti ļoti precīzi, pārdomāti,” vērtē S.Ruska un uzsver, ka ir gandarījums, jo projektu konkurss ir attaisnojies. Atliek vienīgi cerēt, ka tāds, nu jau jaunajā novadā, būs arī turpmāk.

Raunas pagasta kultūras darba organizatore Linda Vecgaile, kura arī bija vērtēšanas komisijā, uzteic pārgaujniekus, ka novadā ir tik aktīvi jaunieši, kuri paši gatavi darīt. “Ja vien varēs notikt, skaists varētu būt koncerts Raiskuma parkā. Uzteicami, ka tiek turpināta tradīcija rīkot Vīndaru svētkus, ik gadu paplašinot piedāvājumu,” vērtē L.Vecgaile un piebilst, ka Raunas novadā nav atsevišķa kultūras projektu konkursa, bet konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” tiek atbalstītas arī kultūras idejas.