Ziņas

Sabiedrība

Īstenos idejas, iegūs visi

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde turpina savulaik Pārgaujas novadā iesākto tradīciju rīkot sabiedrības iniciatīvu projektu konkursu.

Tā mērķis ir veicināt Raiskuma, Stalbes un Straupes pagasta iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmējot sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī iedrošināt iedzīvotājus īstenot pašu idejas.
Komisija vērtēšanai saņēma četras idejas, un, kā uzsver    apvienības pārvaldes tūrisma organizatore un konkursa koordinatore Rudīte Vasile, visas arī atbilda konkursa noteikumiem. “Trīs projekti ir iesākto darbu turpinājums – agrāk ierīkotu publisku atpūtas vietu sakārtošana un uzturēšana,” stāsta R.Vasile.    Stalbes pamatskolas vecāku padome veiks bērnu laukuma labiekārtošanu, neformālā grupa “Ezerkalni” rekonstruēs laipu/ laivu piestātni Raiskuma ezera krastā, bet biedrība “Ruckas viļņi” sakārtos rotaļu laukumu pie Ruckas ezera peldētavas.

Aktīvi Straupē darbojas kristīgo jauniešu neformālā grupa. Viņi jau agrāk īstenojuši dažādus projektus. Šovasar jaunieši labiekārtos “Kraujas māju” pagalmu, kur rīkot tikšanās. Paredzēts ierīkot drošu ugunskura vietu.
Projektu konkursam Cēsu novada pašvaldība bija atvēlējusi divus tūkstošus eiro, katra projekta īstenotāji saņēma 500 eiro. Par līdzfinansējumu jāgādā pašiem.

R.Vasile vērtē, ka gadu gaitā iedzīvotāju interese īstenot    projektus, veicot kādus darbus, lai uzlabotu publiskas vietas, mazinās. Visaktīvāk iedzīvotāji bija gatavi iesaistīties kopīgu mērķu īstenošanā pirmajā konkursa gadā, toreiz tika saņemti 17 pieteikumi.

“Savulaik Pārgaujas novadā, izsludinot mazo projektu konkursus, viens no mērķiem bija ne tikai ieinteresēt iedzīvotājus pašiem darīt un veidot vidi, kurā dzīvo, bet arī mācīties rakstīt projektus. Ja ir ideja, domubiedri, pieejams finansiāls atbalsts, ir vērts pamēģināt,” saka R.Vasile un pauž pārliecību, ka arī turpmāk šādi mazie projektu konkursi ir jārīko, jo vienmēr būs darītāji, kuri dod sabiedrībai.