Ziņas

Sabiedrība

Investīcijas sabiedriskajam centram Ieriķu ciematā

Laimes brīži. Amatas novada Mūzikas un mākslas skolai uzceltā nama IeriķosFoto: Māris Buholcs

Amatas novada dome pēdējā laikā arvien

mērķtiecīgāk sākusi ieguldīt pašvaldības līdzekļus Ieriķos. Sevišķi tas sakāms par Lielo ielu, kas sākas pie Vidzemes šosejas un ved caur ciematu līdz dzelzceļa stacijai un uzņēmējdarbības

apkaimei, kur saimnieko vieni no lielākajiem investoriem Amatas novadā.

Uz šīs ielas viens aiz otra tiek renovēti nami izglītības, kultūras un sociālām vajadzībām. Atbilstoši mūsdienīgām prasībām un izskatam

jau ir kļuvusi lielākā no ēkām, kurā darbojas Amatas novada pamatskola. Šonedēļ notika Amatas novada Mūzikas un mākslas skolai celtā nama atklāšana. Šī ēka divos gados radīta tikpat kā no jauna, jo būve, esot

privātīpašnieka valdījumā, piedzīvojusi divus ugunsgrēkus.

Amatas novada Mūzikas un mākslas skolai pastāvīgas atrašanās vieta Ieriķu ciematā meklēta ļoti mērķtiecīgi. Pirms četriem gadiem pašvaldība Lielajā ielā no viena privātīpašnieka iegādājās uzreiz trīs ēkas. Novada domes iecere bija radīt stabilu sabiedriskās dzīves centru un arī spēcīgu izglītības centru apkārtējo pagastu iedzīvotājiem. Tālejošs plāns paredzēja, ka Amatas pamatskola no 1. – 9. klasei tiks

koncentrēta Ieriķos, līdzās tai citā ēkā darbosies profesionālās izglītības skola, kurā lauku bērni varēs apgūt mūziku un mākslu. Netālu jaunās telpās atradīsies bibliotēka un centrs, kurā pieejami datori,

internets un sarīkojumu zāle.

Lai tik tālejošus mērķus īstenotu, pašvaldībai Ieriķos bija nepieciešami papildu īpašumi. Trīs no tiem tika nopirkti bankas rīkotā izsolē, par ceturtā īpašuma pirkšanu, kurš arī atrodas uz pašvaldības zemes Lielajā ielā, ar tā tagadējo īpašnieku notiek sarunas.

Pēc notikušā kapitālā remonta divi no namiem – “Edzeliņi” un “Ezeliņi” – šobrīd izskatās ļoti pievilcīgi, it sevišķi Mūzikas un mākslas skolai atvēlētā divstāvu ēka, kas savulaik celta, iespaidojoties no angļu stila. Namu atjaunošana izmaksāja 180 tūkstošu eiro, tajās ieguldīti pašvaldības un vairāku firmu līdzekļi.

Skolas oficiālās atvēršanas dienā šajā namā

Amatas novada domes deputāti mūzikas zālē noklausījās audzēkņu sniegtos priekšnesumus un skolas direktores Marikas Busotes – Uzuliņas prezentāciju par līdzšinējo veikumu trīs skolai atvēlētajās mācību vietās – Nītaurē, Sērmūkšos un Ieriķos. Direktore pastāstīja par audzēkņiem un pastarpināti arī viņu ģimenēm izvirzītajām

prasībām, lai, skolu beidzot, varētu saņemt profesionālās

ievirzes izglītības dokumentu. Deputāti pārliecinājās, ka šī skola nav pulciņu apmeklēšana pēc stundām, bet mācības, kuru programmu jāapgūst pēc valsts apstiprinātas programmas.

Vizuāli plastiskā māksla, vokālā māksla Mūzikas un mākslas skolas centrā Ieriķos jau tiek cītīgi apgūta. Atbalstot pedagogu centienus, lai bērnus un viņu ģimenes ieinteresētu pievērsties instrumentu spēlei, pašvaldība no sava budžeta piešķīrusi naudu prestižās firmas “Steinway & Sons” flīģeļa iegādei. “Ceram, ka Ieriķos, dzirdējuši to skanam, pieteiksies jauni audzēkņi, lai mācītos klavierspēli,” sacīja M. Busote – Uzuliņa. Jauniegūtā instrumenta skanējums tika nodemonstrēts skolas ēkas atklāšanā.

Blakus ēkas – “Ezeliņu” – apsaimniekotāja būs Amatas pamatskola. Šajā vienstāva namā, kas kādreiz kalpoja garāžām, atradīsies zēnu mājsaimniecības lielā klase ar darbgaldiem, bet otrā

nama pusē jau izvietots granulu katls. No tā siltumu saņems visas trīs pašvaldības īpašuma ēkas.

Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, apkopojot to, kas jau Ieriķos paveikts un kas ir pašvaldības iecerēs, stāstīja ne tikai par

sabiedriskā centra vajadzībām nopirktās ēkas remontu,

kas jāpabeidz līdz maija beigām un izmaksās 63 tūkstošus eiro, lai iekārtotu feldšeru punktu, bibliotēku un zāli, bet atgādināja par vērienīgiem ieguldījumiem Ieriķu infrastruktūrā. Pašlaik Ieriķos tiek īstenots ūdenssaimniecības projekts, kura izmaksas 85 procentu apmērā finansē Eiropas Savienība.

Mairita Kaņepe

Viens komentārs

Mečeslavs

Interesants raksts. Liels paldies, zināšu drusku vairāk par ārvalstu investīcijām un kā ar tiem strādāt.

Komentāri ir slēgti.