Ziņas

Sabiedrība

Invalīdu biedrībās atzīst – vajadzīgs lielāks valsts atbalsts

DALĀS PIEREDZĒ. Cēsu invalīdu biedrības priekšsēdētājs Indulis Balodis un Rīgas Latgales priekšpilsētas invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs Pēteris Vanags dalās pieredzē un diskutē par iespēju sadarboties.Foto: Iveta Rozentāle

Sociālās jomas biedrībām ir svarīgi sadarboties, lai vairāk paveiktu un gūtu lielāku ietekmi, aizstāvot savu biedru intereses. Tā vakar, Cēsīs tiekoties Rīgas Latgales priekšpilsētas invalīdu biedrībai (RLIB) un Cēsu invalīdu biedrībai, atzina abu organizāciju vadītāji.

Rīdzinieku pieredzes brauciens uz Cēsīm bija iecerēts jau pirms ilgāka laika, bet pandēmijas dēļ nebija iespējams. Kad pirms mēneša RLIB valdes priekšsēdētājs Pēteris Vanags tikās ar Cēsu invalīdu biedrības priekšsēdētāju Induli Balodi, pārliecinājās, ka pēc pandēmijas izraisītā pārtraukuma biedrības dalībniekus vēlas atvest tieši uz šejieni. “Druvai” Pēteris Vanags pauda: “Visi ir nosēdējušies mājās, iepriekš centāmies ik gadu organizēt vairākas ekskursijas, tāpat svinēt jubilejas. Šogad sākām ar šo. Svarīgi sagādāt prieku, ikvienam nepieciešama kopā sanākšana, komunikācija.”

Tikšanās reizē tika pārrunāti invalīdu biedrībām aktuālie jautājumi. Indulis Balodis akcentēja, ka biedrību vada jau ceturtdaļgadsimtu, tāpēc varēja plaši pastāstīt par pieredzēto, arī par nemitīgajiem centieniem uzlabot visu invalīdu biedrību dzīvi, cenšoties aizklauvēties arī līdz valdības līmenim. Abi biedrību vadītāji pozitīvi novērtē savu pašvaldību atbalstu, bet atzīst, ka tikpat būtiska ir valstiska līmeņa izpratne par invalīdu un to organizāciju problēmām.

Tā P.Vanags teica paldies Indulim Balodim par biedrībām izcīnīto vienkāršoto grāmatvedību, kas krietni atviegloja ikdienas darbu, bet abi stāstīja par pieredzēto Igaunijā, Pērnavā, kur valsts līmenī daudzi Latvijai sāpīgi jautājumi ir sakārtoti un atrisināti. P.Vanags: “Redzējām, ka mēs šajā ziņā krietni atpaliekam no igauņiem.” Indulis Balodis atzina, ka atbalsts valstiskā līmenī noteikti ir sakārtotāks abās kaimiņvalstīs – kā Igaunijā, tā Lietuvā.

Lai situācija varētu uzlaboties arī Latvijā, biedrību priekšsēdētāji diskutēja par nepieciešamību darīt kopā, jo, kopīgi darot, tam ir lielāks svars. Arī Indulis Balodis norādīja, pat ja vienā novadā esošās sociālās organizācijas apvienotos, veidojot nodaļas ar saviem vadītājiem, tas būtu lielāks spēks un varētu panākt labāku rezultātu. Patlaban katra jomas biedrība darbojas atsevišķi, biedru skaits arvien samazinās, arī jaunā paaudze negrib iesaistīties, jauniešiem ir citas vērtības, redzējums.

Pēteris Vanags pastāstīja, ka viņu biedrībā ir 86 biedri, apmēram puse no tiem ir aktīvi. Arī pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās vairāk nekā 20 cilvēki.