Ziņas

Sabiedrība

Internātskolās pirmklasnieku maz

Ikdiena. Raiskuma internātpamatskolas - rehabilitācijas centra klasē rit mācību darbs, tam seko pieaugušie Inese Kalniņa un Daiga Hofmane.Foto: Māris Buholcs

Cēsīs un pilsētai apkārtējos pagastos gadu desmitiem strādājušas četras internātskolas, un katra no tām – Cēsīs, Drabešos, Raiskumā un Spārē – pilda kādu īpašu uzdevumu saistībā ar bērnu veselību un ikdienu.

Pēdējie gadi internātpamatskolās raksturīgi ar to, ka vērojama audzēkņu skaita samazināšanās. Bieži vien 1. un 2. klasē, pēc tam 3. un 4. klasē kolektīvs pat neizveidojas, tāpēc tās strādā apvienoti. Skolās ir pieredze, ka audzēkņu skaits sāk palielināties tad, kad bērni sasniedz desmit gadu vecumu. Ap to laiku bērnu ģimenes pieņem lēmumu izmantot internātskolas pakalpojumus un valsts finansējumu tajās. Lai saņemtu valsts apmaksātu un speciāli bērnu veselības uzturēšanai izveidotu pakalpojumu, ģimenei ir jāorganizējas. Bērns jāaizved uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, jo tikai ar tās atzinumu, kā arī veselu klāstu citiem dokumentiem pieņem audzēkņus internātskolās Cēsīs, Spārē un Raiskumā.

“Nekad nevaram prognozēt, cik bērnu galu galā iestāsies 1. klasē,” stāsta Ilona Apinīte, direktora vietniece Cēsu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā, kur šogad uzņemti 18 pirmklasnieki. Pietiekami daudz klasei. Bērnu, kas slimo ar astmu un citām elpvadu slimībām, Latvijā netrūkst, un Cēsīs ir vienīgā vieta valstī, kur darbojas skola ar attiecīgu rehabilitācijas centru. Pedagogi no pieredzes zina, ka audzēkņi jebkurā no klasēm, ne tikai pirmajā, var iestāties arī mācību gada vidū. Ir pagājis laiks, bērna ģimene sapratusi, ka atvasei ikdienā vajadzīga ārstu – speciālistu uzmanība.

“Kad vecāki saprot, ka paši vien netiks galā, viņi meklē internātskolu. It sevišķi tas notiek rudeņos un pavasaros, kad bijuši slimības saasinājumi,” stāsta Ilona Apinīte. Pirmklasnieku vidū šogad ir bērni ne tikai no Vidzemes, arī Rīgas un Bauskas, un citām vietām. Bērniem nodrošināta dzīvošana, mācīšanās, otrajā dienas daļā medicīniskā aprūpe, pulciņi, pieaugušo uzmanība. Cēsu internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā kopā ar bērnudārza grupu šobrīd ir 193 audzēkņi.

Raiskuma internātskolā – rehabilitācijas centrā šoruden mācās 102 audzēkņi, bet Spāres internātskola strādā ar 77 skolēniem. Sākumklasēs audzēkņu ir tik maz, ka izveidotas apvienotās klases. No jauna uzņemti maz, klasēs viens vai divi. Spārē B līmeņa klasē uzņemts viens, C līmenī mācīsies trīs. Direktores vietniece Aiva Lagzdiņa Spārē un direktore Helī Opincāne Raiskumā izsaka līdzīgas prognozes. Kad pirmklasnieki būs nonākuši līdz 5. vai 6. klasei, pašvaldību pamatskolu pedagogi, kuri klasē līdztekus strādājuši ar bērnu speciālajā programmā, nodrošinājuši bērnam īpašas vajadzības, visticamāk, kopā ar vecākiem nonāks pie kopsaucēja – bērnam mācībās un sadzīvē nepieciešams vēl lielāks speciālistu atbalsts, ko nodrošina valsts uzturētās internātskolās.

Citāds priekšnoteikums ir bērnu uzņemšanai internātpamatskolā Drabešos. Skola saņem valsts finansējumu, bet ar noteikumu, ka tie būs audzēkņi tikai no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Direktore Sarmīte Čemme zina teikt, ka saņemt šādu statusu ģimenei nav vienkārši. Valsts ir sarežģījusi šo procedūru. “Ja kāds no ģimenes pieaugušajiem tiek pie darba, kaut ar nelielu atalgojumu, trūcīgās ģimenes statusu ģimene zaudē,” zina teikt direktore un liek saprast, ka bērns no skolas jāizņem.

Pašvaldības, to sociālie dienesti cenšas turēt rūpi par trūcīgām ģimenēm, jo viņu bērnu klātbūtne mazajās lauku skolās ir pat ļoti vēlama. Iemeslu, kāpēc maznodrošinātu ģimeņu atvašu internātskolā kļuvis vēl mazāk, ir vēl vairāk. “Ģimenes, kurām ir lielas kredītsaistības, jau pirms kāda laika ar visiem bērniem devās no prom Latvijas,” teic internātskolā. Šogad neviens bērns no malas 1. klasē nav pieteikts. Klase atvērta ar vienu bērnu, to, kurš pagājušajā mācību gadā apmeklējis pirmsskolas grupu. Par 1. klases atvēršanu Drabešu internātpamatskolā sēdē nobalsojuši Amatas novada domes deputāti. 1.klase strādā apvienoti ar 2.klasi. Latviešu valodu un matemātiku skolēns mācās ar skolotāja palīga atbalstu, lai pilnvērtīgi apgūtu 1. klases vielu.

“Ir vērts sabiedrībai pateikt, ka no nākamā mācību gada valsts mainīs uzņemšanas noteikumus vispārējās internātpamatskolās. Tajās varēs uzņemt jebkuru audzēkni, ja vien ģimenei šāds pakalpojums interesēs. Internātskolas nodrošina sistemātiskumu mācību darbā, strādās pie bērna uzvedības korekcijas. Nereti vecākiem ir nepieciešami internātskolas pakalpojumi, jo strādājošo darba laiks diktē savus noteikumus,” saka Sarmīte Čemme un piebilst, ka Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamentā viņai apstiprināts – valsts pieļaus atvieglotus noteikumus uzņemšanai internātskolās. “Finansējums vispārējās izglītības internātskolās tad saplūdīs no dažādiem avotiem – no valsts dotācijas un pašvaldību starpnorēķiniem,” saka S.Čemme.

Pašlaik internātskolā Drabešos lielākā klase ar deviņiem bērniem ir 9.klase. Pirmsskolas grupas vairs nav. Sarmīte Čemme: “Taču ne ministrija, ne Amatas novada dome pašlaik nedomā par internātskolas slēgšanu, kaut skolā mācās vien 52 bērni. Mums ir krīze bērnu skaita ziņā, bet nav krīze skolā. Mācības notiek, bērni ir smaidīgi, jo var dzīvot gaismā, siltumā un mācīties.”