Ziņas

Redzeslokā

Iniciatīvas netrūkst

Foto: Marta Martinsone - Kaša

Itin bieži dzirdam žēlošanos, ka Latvijā cilvēki ir nesabiedriski, neatsaucīgi, nedomā par kopējo sabiedrības labumu, norobežojas tikai savā dzīvē. Vai tiešām tā ir? Šķiet, šo pieņēmumu apgāž attēlā redzamais – iniciatīvas bagāts un par kopējām interesēm domājošs cilvēks ceļazīmes ir papildinājis ar vēl vienu, visticamāk, patiesu, proti, par radaru, kas fiksē automašīnas braukšanas ātrumu. Šāda rīcība jau saprotama, jo, kamēr zīmi uzstādīs oficiāli, paies ilgs laiks. Tas taču prasa saskaņošanu, atļaujas. Tad nu, lūk, kamēr valsts institūcijas veic birokrātisko ceļu, izdomas un uzņēmības apveltītais cēsnieks atradis ātru pagaidu risinājumu.