Ziņas

Sabiedrība

Inešos grib veidot koprades māju

Kopā jāvar. biedrības    “Inešu skolas draugi” vadītāja Ilze Kuligina sarunā ar uzņēmējiem Madaru Baueri un Ivetu Brikmani, kuras jau īrē telpas bijušjā skolā, un Ansi Greiziņu.Foto: Sarmīte Feldmane

Bijušās Inešu pamatskolas ēkā iecerēts izveidot koprades māju. Šādu iniciatīvu izteikusi biedrība “Inešu skolas draugi”, to akceptē Cēsu novada pašvaldība, atbalsta koprades māja “Skola6”, kas darbojas Cēsīs.

“Sapņi jāsapņo, lai tie piepildītos. Tā ir mūsu skola, ko ikdienā saucam tikai par skoliņu. Redzot tumšos logus, gribas kaut ko mainīt, gribas ēku atdzīvināt,” saka biedrības vadītāja, Inešu pamatskolas absolvente Ilze Ku­ligina.

Skolai pēdējais bija 2018./19. mācību gads. Patlaban ēkā telpas no pašvaldības nomā trīs uzņēmēji, līdz rudenim ar vēl vienu noslēgts līgums, interesi izrādījuši vēl citi. Par to, ka skoliņas nākotne inesiešiem ir būtiska, liecināja viņu interese būt klāt sarunā, izteikt ierosinājumus, kā izmantot ēku.

“Koprades mājas mērķis ir atbalstīt un veicināt pašnodarbinātību, dot iespējas un vietu, kur iedzīvotājiem attīstīt savas idejas, kur sanākt kopā, lai radoši strādātu, attīstītos un dibinātu jaunus kontaktus,” uzsvēra I.Kuligina.
Koprades mājas “Skola6” vadītāja Amanda Strīģele izklāstīja principus, kā Cēsīs vienā ēkā strādā 52 uzņēmēji. “Pašiem jāizlemj, kam jābūt koprades mājā, kas tajā svarīgs, kā ēka tiek apsaimniekota,” sacīja A. Strīģele. Inešu pamatskolas telpas ir 944 kvadrātmetri, apmēram tikpat cik Cēsīs.

Par to, ka koprades māja Inešos nepieciešama un tas arī būtu risinājums tālākai skolas ēkas izmantošanai, visi bija vienisprātis. Dis­kusija raisījās par to, cik uzņēmējam strādāšana koprades mājā izmaksās. Cēsīs katrs uzņēmējs maksā 5,03 eiro par kvadrātmetru visu gadu. Viņam nodrošināti komunālie pakalpojumi, internets, koplietošanas telpas un biroja tehnika. “Visi maksā vienādi neatkarīgi no tā, ar ko nodarbojas.    Tā arī ir koprades būtība,” skaidroja “Skolas6” vadītāja un piebilda, ka jādomā arī par administratīvo slogu, lai tas nebūtu pārāk liels. Par to gan šaubas izteica uzņēmējs Jānis Ronis, bilstot: “Uzstādīšu porcelāna krāsni, un visi maksās par manu patērēto elektrību?    Jārēķinās, ka šajā ēkā siltums ir ļoti dārgs.” Uzņēmējs pastāstīja, ka pirms diviem gadiem apsvēris, vai, paplašinot ražotni, varētu saim­niekot arī skolas ēkā, kas atrodas pretī ražotnei pāri ceļam. Izvērtējis visdažādākos variantus, taču apkure ēkai ir pārlieku dārga. Novada domes deputāts, inesietis Indriķis Putniņš uzsvēra: “Ja pārāk dārgi, jāmeklē risinājumi.”

I.Kuligina parēķinājusi, ka nomas maksa mēnesī varētu būt nedaudz vairāk par trim eiro par kvadrātmetru, maksā iekļauta elektrība, komunālie pakalpojumi, ēkas un telpu apsaimniekošana, biroja tehnika. “Inešos ir problēmas ar internetu, tas te tiks nodrošināts,” bilda I.Kuligina.

A. Strīģele vērtēja, ka  vienkārši īrēt telpas no pašvaldības it kā ir vienkāršāk, bet mājai trūkst saimnieka, tāda, kurš par visiem rūpējas, ko arī simbolizē koprades māja.    “Strādā katrs sev, bet darām to kopā. Tā arī iespēja izmantot savus resursus bez maksas. Mums ir pieņemts, ka katrs noteiktu laiku velta citiem, dodot padomu, palīdzot ar ideju, kopā rodot kādas idejas risinājumu. Mēs rīkojam uzņēmējiem mācības, kas ir bez maksas. Rakstām projektus, lai piesaistītu finansējumu un nebūtu jāpaceļ maksa par strādāšanu “Skolā6”,” stāstīja A.Strīģele. Viņa arī atklāja, ka pirmajos gados pašvaldība finansiāli palīdzējusi, bet tagad “Skola6” ir finansiāli patstāvīga.

Inesieši arī vērtēja, ka nebūs viegli pārliecināt tos, kuri strādā mājās, to darīt koprades mājā. “Laukos nav tā kā pilsētā. Ne visi dzīvo centrā, uz darbu ir jā­brauc.    Mēs maz zinām, ar ko kurš nodarbojas, pašvaldībā šai informācijai jābūt. Ar šiem cilvēkiem jārunā,” teica J.Ronis, un I.Kuligina apstiprināja: “Mums šī ēka it jāpiepilda, tad tā atdzīvosies.”
A.Strīģele pastāstīja, ka pašvaldība ir iesaistījusies starptautiskā projektā, lai piesaistītu finansējumu un ir iecere izveidot koprades mājas arī, piemēram, Straupē, Taurenē. Un noteikti Inešos. “Inešu skolas draugi” ar ideju domē vērsās, vēl pirms pašvaldībā tika domāts par iesaistīšanos projektā.

“Mums ir daudz darāmā, daudz nezināmā. Nav termiņa, kad sāks darbu koprades māja. Biedrība par ēkas izmantošanu slēgs deleģējuma līgumu ar paš­valdību,” pastāsta biedrības vadītāja. Viņa arī atgādina, ka biedrības pienākums ir saglabāt šīs ēkas un skolas vēsturi. Bijusī skolotāja Ilze Cīrule piedāvā    vēstures materiālus, arī skolas ģimeņu karogu. “Biedrība ir tapusi skolā un veidota, lai palīdzētu skolai.    Esam vietējie, mums tas svarīgi. Var domāt, kāpēc koprades mājā, bet tas ir stāsts par mūsu cilvēkiem un šo vietu. Jau domājam, kur un kā parādīt skolas vēsturi, tie ir gadi no mūsu dzīves,” saka I.Kuligina.

Tikšanās inesiešiem raisīja pārdomas. Uzņēmējiem, protams, svarīga gan kopā strādāšana, gan apzināšanās, cik par to būs jāmaksā. Biedrībai – kā atdzīvināt ēku, ieinteresēt uzņēmējus strādāt Inešu centrā.  “Uzņēmēji, kuri strādā muižas teritorijā, piesaista citus un arī tūristus. Vasara mums visiem jāizmanto, lai uzņemtu arī tūristus, rādītu, ko darām,” teica J.Ronis.

Inesiete, bijusī skolas skolotāja Sanita Cimdiņa “Druvai” atzina: “Gribētos, lai ēkai ir arī sabiedriskā funkcija, lai te ir iespēja vietējai sabiedrībai nākt kopā. Kaut vai, ja kāds, kaut kur pabijis, grib pastāstīt, bet dzīvoklis nav tik liels, vai absolventi, bijušie pedagogi piesaka telpu un te satiekas. Pils zālē nevar tā ieiet, tai ir citas izmantošanas funkcijas -    kam svinīgākam, ne ikdienišķam.” Vai tas būtu iespējams un bez maksas, tas ēkas apsaimniekotāja ziņā.

I.Kuligina un biedrība ir apņēmības pilni darīt, viņus nebaida šķēršļi. Vajadzīga vien vietējo ieinteresētība un pašvaldības atbalsts. “Ticu, ka ideja tiks īstenota. Vispirms jau tāpēc, ka to grib inesieši. Biedrība savulaik bija liels atbalsts skolai, tagad rosina sabiedrību darboties kopā,” vērtē inesiete, Cēsu novada domes deputāte Ella Frīdvalde – Andersone.