Ziņas

Sabiedrība

IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos par 5% pārsnieguši šī gada prognozi

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi 2021.gadā pašvaldību budžetos bijuši par 65,5 miljoniem eiro jeb par 5% lielāki nekā plānots, atsaucoties uz Valsts kases datiem, informē Latvijas Pašvaldību savienība (LPS).

Saskaņā ar LPS un Ministru kabineta vienošanās un domstarpību protokolā fiksēto, ieņēmumi no IIN pašvaldību budžetos tika prognozēti 1,33 miljardu eiro apmērā. Tāpat vienošanās paredzēja, ka pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi 100% apmērā no plānotās prognozes, ievērojot šādu sadalījumu pa ceturkšņiem – pirmajā ceturksnī 22%, otrajā ceturksnī 24%, trešajā ceturksnī 26%, bet ceturtajā ceturksnī – 28%.

Tikmēr Valsts kases apkopotā informācija liecina, ka šī gada 27.decembrī pašvaldību budžetā no IIN ir ieskaitīti 1,39 miljardi eiro, kas ir par 4,9% vairāk nekā prognozēts 2020.gadā.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsver, ka ieņēmumi no IIN veido nozīmīgu daļu pašvaldību budžetā – šī nauda tālāk tiek ieguldīta pašvaldībai būtiskās funkcijās, teritorijas attīstībā, kā arī kopējai iedzīvotāju labklājības veicināšanai.

“Lai arī ik gadu turpinām diskusijas par nepieciešamību palielināt pašvaldību budžetā ieskaitāmo IIN daļu, LPS un Finanšu ministrija ir vienojušās, ka valsts no savas puses apņemas pašvaldībām garantēt IIN ieņēmumus 100% apmērā no plānotās prognozes, tādējādi nodrošinot sabalansētu naudas plūsmu visām pašvaldībām,” skaidro Kaminskis.

Arī nākamajā gadā visas pašvaldības saņems kopumā vismaz 1,39 miljardus eiro no IIN ieņēmumiem – to paredz šī gada rudenī parakstītais Ministru kabineta un LPS vienošanās un domstarpību protokols.

Saglabājot pašreizējo IIN proporciju 75% pašvaldībām, bet 25% valstij, pašvaldībām kopējais ieņēmumu pēc izlīdzināšanas pieaugums 2022.gadā tiek prognozēts 52,3 miljonu eiro jeb 3,1% apmērā attiecībā pret 2021.gadu.

Lai atbalstītu pašvaldības, kurās ir zemākie izlīdzinātie ieņēmumi rēķinot uz vienu iedzīvotāju, LPS un Finanšu ministrija vienojās par priekšlikumu sagatavošanu papildu finansējuma piešķiršanai.