Ziņas

Sabiedrība

Ievērojiet drošību, veicot saimnieciskos darbus elektrolīniju tuvumā

Ražas novākšanas laikam sākoties, AS „Sadales tīkls” aicina saimniecisko darbu veicējus pievērst uzmanību savai drošībai – saskaņot jebkurus saimnieciskos darbus elektrolīniju aizsargjoslās, gaisvadu elektrolīniju tuvumā nestrādāt ar tehniku, ja tās augstums pārsniedz 4,5 metrus.

Augusts tradicionāli ir laiks, kad norisinās aktīvs darbs pie lauksaimniecības ražas novākšanas un šajā laikā īpaši uzmanīgiem jābūt lielgabarīta tehnikas vadītājiem, veicot lauksaimniecības vai mežistrādes darbus elektrolīniju tuvumā. Ikdienas ritmā, strādājot uz lauka vai mežā, cilvēki mēdz aizmirst ievērot elementāras drošības prasības, kuru neievērošana dažkārt noved pie nelaimes. AS „Sadales tīkls”, caurskatot negadījumu cēloņus, konstatē, ka visbiežāk tos izraisa traktora, pašizgāzēja vai kombaina vadītāja kļūme, veicot savus ikdienas darbus, kā arī bezrūpība pret darba drošību.

AS „Sadales tīkls” apkopotā informācija liecina, ka 2014. gadā neuzmanīgu darbību rezultātā ar traktoriem, kombainiem, pašizgāzējiem u.c. tehniku vai mehānismiem 201 reizi sarautas gaisvadu līnijas un 95 reizes bojāti elektrolīniju balsti, savukārt šogad pirmajos sešos mēnešos gaisvadu līnijas sarautas 105 reizes, bet balsti bojāti 51 reizi. Kopš 2012. gada 13 saimniecisko darbu veicēji ar tehniku ir guvuši elektrotraumas, no kuriem seši gadījumi ir bijuši ar letālām sekām.

Atceries, ja noticis negadījums un tehnika ir pieskārusies vai aizķērusi gaisvadu elektrolīnijas vadus, tad ar tehniku neapstājoties jāmēģina nokļūt pēc iespējas tālāk no notikuma vietas, bet, ja tas nav iespējams, no tās ir jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jāattālinās ar palēcieniem vai tipinot vismaz par 8 metriem. Nedrīkst atgriezties vai tuvoties notikuma vietai, tas apdraud dzīvību! Atrodoties drošā attālumā no bīstamās teritorijas, nekavējoties jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim nedrīkst pieļaut citu personu tuvošanos negadījuma vietai.

Der atcerēties, ka bezatbildīga rīcība ar tehniku elektrolīniju aizsargjoslās ne tikai apdraud cilvēka dzīvību un var izraisīt elektrotraumas, bet arī var radīt elektroapgādes pārtraukumus iedzīvotājiem. Lai novērstu elektrolīnijas bojājumu, AS „Sadales tīkls” jāveic piespiedu elektroapgādes atslēgums, kas ietekmē dažus desmitus klientu mazāk apdzīvotās lauku teritorijās līdz pat vairākiem simtiem un tūkstošiem lietotāju blīvi apdzīvotās vietās un pilsētās. Šādi notikumi būtiski ietekmē AS „Sadales tīkls” ikdienas darbu, jo darbiniekiem ir jāpārtrauc plānotie elektrotīkla remonti, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektroapgādi klientiem.
AS „Sadales tīkls” atgādina – gadījumos, ja nepieciešams veikt saimnieciskos darbus elektrolīnijas aizsargjoslā ar tehniku, kuras augstums pārsniedz 4,5 metrus, tie obligāti ir jāsaskaņo ar elektrolīnijas īpašnieku vai valdītāju. Lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem, iespējams organizēt elektrolīnijas atslēgumu, te gan jāņem vērā, ka tas jāizdara ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu veikšanas, jo par plānoto elektroenerģijas piegādes pārtraukumu AS „Sadales tīkls” informē uzņēmuma klientus, kuru objektus skar šīs elektrolīnijas atslēgums.

AS „Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā un elektroenerģijas sadales elektrolīniju kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometri.