Ziņas

Sabiedrība

Ievēlēts plānošanas reģiona vadītājs

Vidzemes vadītāji. Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents un vietnieks, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis mudinās kolēģus vairāk darboties kopā, lai īstenotu visiem, ne tikai atsevišķiem novadiem svarīgo.Foto: Sarmīte Feldmane

Līdz ar pašvaldību vēlēšanām mainījies arī Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvs. Padomi veido 25 novadu un Valmieras pilsētas pašvaldības vadītāji. Vidzemē piecos novados mainījušies domju priekšsēdētāji, mūsu pusē – Priekuļu novadā. No 26 pašvaldību vadītājiem Vid­zemē tikai četras ir sievietes – Vecpiebalgas, Raunas, Amatas un Priekuļu novados. Visām vārdi sākas ar burtu e: Ella Frīdvalde – Andersone, Evija Zurģe, Elita Eglīte, Elīna Stapulone.

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja amatam kolēģi izvirzīja Pārgaujas novada domes priekšsēdētāju Hardiju Ventu, kurš padomi vadīja iepriekšējos gados. Viņu arī vienbalsīgi ievēlēja.

“Ir daudzi projekti, kuros turpināsim strādāt. Reģions ar padomdevēja tiesībām tiek pārstāvēts daudzās komitejās, komisijās, institūcijās. Reģionā risinām dažādas problēmas, kopā esam projektos, bet mums pietrūkst kopības sajūtas, vēlēšanās darīt kopā, jo vairāk katrs domājam par savu novadu, pilsētu. Kopā noteikti varam izdarīt vairāk. Nedrīkstam apstāties, saņemot kādas institūcijas formālu atbildi, jāstrādā intensīvāk,” reģiona darbību ieskicēja Hardijs Vents.

Vietnieka amatam tika izvirzīts Smiltenes novada vadītājs Gints Kukainis un iepriekšējais vietnieks Jānis Zuments no Nauk­šēniem. Vairākums par Hardija Venta vietnieku ievēlēja Gintu Kukaini.

Vidzemes viedokli un intereses Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fon­da Uzraudzības komitejā turp­māk pārstāvēs Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lun­gevičs. Par viņa vietnieku tika iz­rau­dzīts Cēsu novada domes priekš­sēdētājs Jānis Rozenbergs.