Ziņas

Sabiedrība

Ietvju netīrītāju ir daudz

Slidenas

Šogad ziema lutina tos, kuriem tīk ziemas prieki un sniegs, tomēr tiem, kuriem pieder nekustamie īpašumi, ir daudz darba. Kājāmgājēji Cēsīs būs pamanījuši, ka diemžēl ne visur ietves ir notīrītas un ne visur īpašnieki parūpējušies, lai gājējiem neslīd kājas.

Pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēts, ka nekustamo īpašumu īpašniekiem ir pienākums nodrošināt gājēju ietvju attīrīšanu no sniega un ledus, ietves ir arī jākaisa ar granti, smilti vai smilts un sāls maisījumu. Diemžēl ne visi to dara. Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Valdis Sviķis un pašvaldības policijas vecākā inspektore par saistošo noteikumu uzraudzību Tija Ļvova stāsta, ka šogad jau noformēti 19 protokoli tiem īpašniekiem, kuri nav ietves notīrījuši un nav arī reaģējuši uz lūgumiem un atgādinājumiem to izdarīt. Turklāt – ir izteikti arī vairāk nekā 40 gan rakstisku, gan mutisku brīdinājumu īpašniekiem, kuri nav tīrījuši ietves no ledus un sniega. Lielākā daļa gan drīz pēc brīdinājuma saņemšanas uzreiz rīkojušies, un ietves sāktas tīrīt. T. Ļvova atzīst, ka lietvedībā ir vēl desmit lietu, kas uzsāktas februārī – tajās vēl tiks izvērtēts, vai sekos brīdinājums vai protokoli, vai varbūt īpašnieki godprātīgi nodrošinās ietvju tīrību.

T. Ļvova un V. Sviķis “Druvai” pastāstīja, ka diemžēl bieži vien nepietiek ar brīdinājumiem, turklāt nereti vieni un tie paši īpašnieki nonāk pašvaldības policijas redzeslokā vairākas reizes. Daļa pat neizrāda lielu ieinteresētību problēmu atrisināt un ietves uzturēt kārtībā. V. Sviķis gan piebilst, ka daļa īpašnieku uzreiz pēc policijas darbinieka zvana vai apciemojuma ķeras pie lāpstām un smilšu spaiņiem, lai ātri vien ietves notīrītu. T. Ļvova un V. Sviķis skaidro, ka ir arī gadījumi, kad liels uzņēmums noslēdzis līgumu ar apakšuzņēmumu, kam būtu jānodrošina teritorijas uzturēšana kārtībā, bet tas netiek izdarīts. Ir arī tādi īpašnieki, kuri iegādājušies vairākus nekustamos īpašumus, bet paši neuzturas Cēsīs vai pat nav Latvijā. Nereti viņi nav padomājuši, ka nepieciešams algot kādu, kurš tīrīs ietves. Šādos gadījumos dažkārt pietiek, ka inspektors par to atgādina, un risinājums tiek rasts, bet ne vienmēr īpašnieki ir atsaucīgi. T. Ļvova piebilst, ka īpaši jau vecpilsētā ir vairāki problemātiskie īpašumi, kuru īpašnieki neizrāda ieinteresētību pildīt saistošajos noteikumos paredzēto.

V. Sviķis saka, ka vismaz šogad nav nācies saskarties ar to, ka ietves netiek notīrītas tādēļ, ka īpašnieks ir, piemēram, ļoti cienījamos gados un fiziski vairs nespēj uzturēt ietves labā stāvoklī. Iepriekšējos gados bijušas arī šādas situācijas, bet tad sarunu gaitā izdevies rast risinājumus, kā un kurš ietves varētu notīrīt viņa vietā.

Kā tad pašvaldības policija uzzina par problemātiskajām vietām? V. Sviķis saka, ka iesniegumi par netīrītām ietvēm neesot, tomēr uz pašvaldības policiju neapmierināti gājēji zvana, raksta e-pastus, informācija tiek saņemta arī no novada domes, turklāt inspektori apseko un paši pamana nesakoptās teritorijas. V. Sviķis vērtē, ka situāciju ir grūti salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem, jo, piemēram, pērn ziema nebija tik ilga un sniegota kā šogad. Pozitīvi, ka ir īpašnieki, ar kuriem bijušas problēmas iepriekšējos gados, šogad labojušies un cītīgi uztur ietves labā kārtībā.

Jāpiebilst, ka par ietvju netīrīšanu sodi ir gana bargi. Fiziskām personām var piemērot sodu līdz pat 70 eiro , juridiskām personām – līdz 140 eiro. Ja gada laikā atkārtoti tiek izdarīts šis pārkāpums, fiziskām personām var piespriest naudas sodu līdz 100 eiro, juridiskām – līdz 210 eiro.

Māra Majore – Linē