Ziņas

Sabiedrība

Iestāžu un pašvaldības pakalpojumi tuvāk iedzīvotājiem

Palīdzēs. Liepas atbalsta punkta klientu apkalpošanas speciāliste Aija Tīlena un kasiere Marina Strojeva labprāt palīdz apmeklētājiem aktuālo jautājumu risināšanā.Foto: Iveta Rozentāle

Liepas pagasta iedzīvotājiem, kā arī kaimiņu pagastu ļaudīm valsts iestāžu un Priekuļu novada pašvaldības pakalpojumi pieejami tuvāk mājām. Liepā izveidots Priekuļu vienotā klientu apkalpošanas centra Liepas  atbalsta punkts.

Tagad liepēnieši vienuviet var pieteikt gan novada pašvaldības, gan valsts iestāžu – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un Lauk­saimniecības datu centra – pakalpojumus, kā arī ir iespēja saņemt konsultācijas par Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta un Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem.

Jau pirmajā darba dienā vienotā klientu apkalpošanas centra atbalsta punktu apmeklēja gandrīz 20 cilvēku. Klientu apkalpošanas speciāliste Aija Tīlena: “Tas vēlreiz pierāda šāda centra nepieciešamību. Apmeklētāji vēlējās palīdzību slimības lapas noslēgšanā, bērnu piedeklarēšanā jaunajā dzīvesvietā, jo mājās, mēģinot internetā, tas nebija izdevies. Bija arī neikdienišķāks jautājums – kā uzrakstīt un iesniegt iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības birojam. Mūsdienās informācijas un iestāžu ir tik daudz, ka cilvēkiem grūti orientēties, kur konkrētajā gadījumā nepieciešams vērsties, tad varam palīdzēt ar informāciju, kontaktiem. Cilvēki šeit var veikt nepieciešamos maksājumus, turklāt bez komisijas maksas, tādējādi ietaupot naudiņu. Priecājamies, ka cilvēkiem ir interese par pieejamajiem pakalpojumiem, viņi paļaujas, ka palīdzēsim. Ja cilvēks pēc tam aiziet apmierināts, tas ir vislielākais gandarījums. Turklāt interesējošos jautājumus var noskaidrot, arī piezvanot, atbildam arī telefoniski.”

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone pauž gandarījumu, ka pēc pašvaldības iniciatīvas ir izveidots šāds jauns pakalpojumu sniegšanas kanāls, kas nodrošinās iedzīvotājiem iespēju visus viņiem nepieciešamos pašvaldības un valsts pakalpojumus saņemt vienuviet. Pirms atbalsta punkta izveides speciālisti pagasta centros tikās ar iedzīvotājiem, izbraukumu dienu apmeklētība norādīja, ka šāds atbalsta punkts ir ļoti nepieciešams.

Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs Prie­kuļos darbojas jau kopš 2017.gada. Populārākie valsts iestāžu pakalpojumi ir tie, ko sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), piemēram, bērna piedzimšanas pabalsta, slimības pabalsta pieprasīšana. Tāpat nepieciešamības gadījumā var veikt vecuma pensijas pārrēķinu, nav jā­brauc uz Cēsīm. Centrā notiek arī Valsts ieņēmuma dienesta gada ienākumu deklarāciju pieņemšana, ārstniecības čeku ieskenēšana.

Gan Priekuļos, gan Liepā ir publiskais dators, speciālisti var palīdzēt gūt iemaņas, kā darboties ar to internetā, kā ar eID kartes lasītāju, lai iesniegtu iesniegumus vai veiktu noteiktus maksājumus. Tādējādi ar laiku cilvēks varēs nepieciešamo izdarīt patstāvīgi, izmantojot, piemēram, datoru bibliotēkā. Tāpat atbalsta punktā strādā arī kase, tādēļ apmeklētāji uz vietas var veikt nepieciešamos maksājumus. Lai arī ir situācijas, kad noteiktas iestādes, piemēram, Uzņēmuma reģistrs, jāapmeklē klātienē, pirms tam klientu apkalpošanas centrā ir iespējams konsultēties, kādi dokumenti būs vajadzīgi, la izdarītu iecerēto, kā arī iegūt papildus informāciju, atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Liepas atbalsta punkts ir pieejams ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet jebkuram cilvēkam, kuram tas noteiktajā brīdī ir ērti sasniedzams. Atbalsta punktā nav pusdienas pārtraukuma, tāpēc tas pieejams visas darba dienas garumā.

Klientiem, kuri vēlas saņemt valsts iestāžu pakalpojumus, dodoties uz vienoto klientu apkalpošanas centru vai tā atbalsta punktu, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (eID), ja plāno izmantot e-pakalpojumus – personas apliecība (eID), kurā ir aktivizēts e-paraksts, atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai – internetbankas pieejas kodi.