Ziņas

Uzņēmējdarbība

Iesniegumu par mežaudzes novērtēšanu turpmāk varēs iesniegt jebkurā VMD teritoriālajā struktūrvienībā

Turpmāk iesniegumu par mežaudzes novērtēšanu varēs iesniegt jebkurā Valsts meža dienesta (VMD) teritoriālajā struktūrvienībā.

To paredz šodien valdības pieņemtie Ministru kabineta noteikumi “Mežaudzes novērtēšanas kārtība”.

Saskaņā ar šiem noteikumiem VMD novērtē mežaudzi tad, ja ir izgatavots zemes vienības robežu un zemes vienības situācijas plāns – tehnisks dokuments zemes kadastrālajai novērtēšanai un citu ar zemes izmantošanu saistītu uzdevumu veikšanai, kā arī ja šis plāns ir reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā.

Tāpat VMD novērtē mežaudzi, ja ir veikta meža inventarizācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Noteikumos precizēti administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumi atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

LETA