Ziņas

Sports

Ieskriet pavasarī

Aiziet! Skolas vecuma zēni un meitenes dodas distancē, lai veiktu divu kilometru distanci skrējienā "Cēsu pavasaris". Foto: Jānis Gabrāns

Tradicionālajā skrējienā – nūjošanas pārgājienā “Cēsu pavasaris 2018” četrās dažāda garuma distancēs uz starta stājās gandrīz 400 dalībnieku no vismazākajiem, kuriem šīs bija pirmās sacensības, līdz pieredzējušajiem, kuri startēja grupā 70+.

Cēsu Pils parkā sacensību dienu ievadīja pirmsskolas vecuma bērni, veicot distanci apkārt dīķim. Dalībnieku vidū bija arī tādi, kuri vien šogad spēruši pirmos soļus, taču vecāku pavadībā bija apņēmības pilni aptuveni 500 metrus garo apli noskriet vai noiet, mazie ar uzdevumu tika veiksmīgi galā. Par dalību skrējienā ikviens saņēma īpaši izgatavotu piemiņas medaļu.

Tad uz starta līnijas stājās skolas vecuma puiši un meitenes, veicot divu kilometru distanci. Ab­so­lūtajā vērtējumā 71 dalībnieka konkurencē finiša līniju pirmais šķērsoja Jegors Fiļi­mo­novs (Cēsu novads), bet otro labāko laiku uzrādīja cēsniece Estere Volfa. Puišu vērtējumā otro un trešo ātrāko laiku uzrādīja Daniels Ši­maņecs (Valmiera) un Roberts Cercins (Cēsu novads), bet meitenēm – Anastasija Kon­dra­tjeva (Rī­ga) un Ieva Vaļska (Prie­kuļu novads).

Šajā distancē godalgotās vietas izcīnīja: S6 grupa A. Rozentāle (Iecava); S8 M. Vitte, K. Rieksta. O. Jarohoviča (Cēsis); S10 L. Dikante (Vaives pagasts), A. Kaupuža (Cēsis), D. Janava (Prie­kuļi); S12 E. Volfa (Cēsis), E. Niklase (Jāņmuiža), A. Blīgz­na (Cēsis); S16 A. Kondratjeva (Rīga), I. Valška (Priekuļi), L. Spro­ģe (Cēsu novads); V6 P. Jarohovičs (Cēsis), D. Pētersons (Kocēnu novads), M. Rieksts (Cēsis); V8 P. Capars (Cēsis), J. Atlācis (Valmiera), V. Okra­šins­kis (Cēsis); V10 R. Cercins (Cēsu novads), R. Raudziņš, K. Sīlis (Cēsis); V12 D. Šimaņecs (Val­mi­era), M. Viļumsons (Limbaži), J. Zemītis (Cēsis); V16 J. Fiļi­mo­novs, R. Freivalds (Cēsu novads), R. Žurovskis (Priekuļi).

Pārējās vecuma grupās varēja izvēlēties skriet īsāko 4,8 km distanci vai garāko – 8 km distanci. 4,8 km veica 94 dalībnieki, finiša līniju pirmais šķērsoja valmierietis Agnis Stulpinskis. 17 sekundes vēlāk finišēja Artis Logins (Rēzekne), bet trešais ātrākais bija Juris Gudēvics – Liepiņš (Cēsu novads). Dāmu konkurencē ātrākā bija Agate Caune (Valmiera), par kuru ātrāki bija tikai septiņi vīri. Otra ātrākā bija Līga Gu­dē­vica – Liepiņa (Cēsu novads), trešā – Veronika Bespalova (Val­mie­ra).

Atsevišķās grupās godalgotās vietas izcīnīja: S grupa A. Caune, V. Bespalova (Valmiera), D. Brū­ve­re (Priekuļi); S20 S. Zaula (Lim­baži), L. Jakovicka (Cēsis), M. Zariņa (Pārgaujas novads); S30 L. Gudēvica – Liepiņa, M. Lie­piņa, S. Kaupuža (Cēsis); S40 I. Juršēviča, I. Madžule (Cēsis), I. Tropa (Valmiera); S50 A. Tīlena (Liepa), A. Ieviņa (Cēsis); S60 V. Grigorjeva (Valmiera); V grupa M. Petrovskis (Vaive), R. Mi­te­nieks (Priekuļi), E. Vegmanis (Jel­­gava); V20 A. Stulpinskis (Val­miera), A. Logins (Rēzekne), A. Puriņš (Cēsis); V30 J. Gu­dē­vics – Liepiņš (Cēsu novads), K. Pētersons (Kocēni), M. Treijs (Valmiera); V40 V. Bērziņš (Lie­pa), R. Klapars (Valmiera), G. Kārkliņš (Cēsis); V50 V. Tilts (Vai­dava), A. Zāģers (Cēsis), O. Arklons (Varakļāni); V60 Ē. Ap­še­nieks (Balvi), P. Serovs (Cēsis); V70 V. Kallass (Gulbene), A. Ozoliņš (Saulkrasti).

Visvairāk dalībnieku startēja 8 km distancē – 104, pirmais finiša līniju šķērsoja Kristaps Magone (Rīga). Astoņas sekundes aiz viņa finišēja cēsnieks Kārlis Vīks­ne, bet trešais absolūti ātrākais bija Kaspars Adijāns (Vi­ļā­ni). Trīs ātrākās dāmas: Laura Pē­tersone (Kocēnu novads), Ginta Bog­da­no­va (Priekuļi), Megija Stalberga (Valmiera).

Šajā distancē atsevišķās grupās godalgotās vietas izcīnīja: SL grupā E. Klinklāva (Liepa), A. Ignāte (Ādaži); S20 G. Bog­da­­no­va (Prie­kuļi), M. Stalberga (Val­mie­ra), A. Putraima (Pārgaujas novads); S30 L. Pētersone (Ko­cē­nu novads), B. Cālīte (Cēsis), A. Ādamsone (Limbaži); S40 Ž. Va­naga, Z. Dille (Cēsis), B. Mež­gai­le (Limbaži); S50 V. Skrastiņa, I. Zāģere (Cēsis), I. Vīksne (Vai­da­va); S60 L. Ceika (Valmiera); VL A. Zariņš, A. Grimza (Cēsis), A. Po­ga (Valka); V20 K. Magone (Rī­ga), K. Vīksne (Cēsis), A. Krū­miņš (Vecpiebalga); V30 K. Adijāns (Viļāni), I. Vadzis (Drus­ti), K. Ceriņš (Priekuļi); V40 J. Nag­lis (Cēsis), A. Mežulis (Jūr­ma­la), Z. Zauls (Limbaži); V50 I. Oraševskis (Pārgaujas novads), A. Veipāns (Taurene), U. Mar­tin­sons (Straupe); V60 G. Koks (Ama­tas novads), J. Dainis (Vai­dava); V70 R. Lērme (Valmiera), J. Kaprālis (Ogre), S. Dzalbs (Cēsis).

Atbilstoši spējām 4,8 vai astoņu kilometru distanci veica arī nūjotāji, krājot punktus Latvijas nūjošanas balvas ieskaitē.
“Cēsu pavasaris” ievadīja Cēsu skrējienu sezonu, un nākamais būs “Jānis, Jānītis”, kas šogad notiks jau 30.reizi.