Ziņas

Sabiedrība

Iesaki “Gada cilvēku 2018”

Līdz 10.decembrim gaidām ieteikumus “Druvas” lasītāju aptaujai “Gada cilvēks 2018”. Šoreiz tā ir īpaša. Vēlamies godināt tos, kas ar jaunradi vai ilglaicīgu, mērķtiecīgu darbību gājuši pretī valsts simtgadei, ceļot godā nacionālās vērtības, raisot izpratni par valstiskuma nozīmību, latvisko dzīvesziņu, rosinot patriotisma dziļumu.
Pretendentus var ieteikt nominācijās:

  • “Darbs ar jaunatni, sagaidot Latvijas simtgadi”,
  • “Kultūras vērtību uzturēšana šodienā”,
  • “Valsts veidošanas apzināšana un iemūžināšana”,
  • “Latviskās dzīvesziņas kopšana”,
  • “Jaunietis – patriots”,
  • “Atbalsts simtgades iecerei”.

Gaidīsim jūsu ieteikumus e-pastā: sarmite@druva.apollo.lv vai kā klasiskas vēstules. Adrese: laikraksta “Druva” redakcija, Gaujas iela 8, Cēsis, LV-4101. E-pasta joslā “Subject”, un uz pasta vēstuļu aploksnēm jābūt norādei “Aptauja “Gada cilvēks 2018””.

Vēsturiskā Cēsu rajona astoņos novados – Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas -, gaidot valsts lielo jubileju, īstenots daudz ieceru, kas veltītas svētkiem. Novadpētnieki veidojuši izdevumus par pagastiem, novadiem, materiāli apkopoti izstādēs, kurām eksponātus devuši vietējie ļaudis no dzimtu krājumiem.

Aizraujoši valstiskuma izpratnes pasākumi rīkoti mācību iestādēs. Vēstures un kultūras apzināšanā iesaistījušās biedrības. Darbīgi bijuši amatiermākslas kolektīvi. Brīvajā laikā mākslinieki darinājuši gleznas, rīkotas izstādes, literāti radījuši dzejas un prozas darbus, izdevuši tās grāmatās. Plaši darbojušies daiļamatu meistari – skatītājus žilbinājuši cimdu raksti, austie darbi un citi rokdarbi. Interesantus, mūsdienīgus risinājumus simtgadei raduši jaunieši. Aicinām pagodināt arī tos cilvēkus, kuri devuši praktisku vai finansiālu atbalstu kādas simtgades ieceres īstenošanai.

“Druva” aicina novērtēt un ieteikt cilvēkus, kuru veikums atstājis pašu spilgtākos iespaidus, kuru darītais Latvijas simtgades svinēšanai palicis īpašā atmiņā.