Ziņas

Sabiedrība

Iesācēju skolās vairāk nekā beidzēju

Starpbrīdis. Skolēni aktīvi darbojas, skolas somas atpūšas.Foto: Marta Martinsone-Kaša

Valsts finansējuma saņemšana no Izglītības un zinātnes ministrijas, lai pienācīgi atalgotu skolotājus, aizvien ir atkarīga no skolēnu skaita mācību iestādē. Jo vairāk audzēkņu, jo lielāka valsts mērķdotācija nonāk pašvaldībās un to dibinātajās skolās pedagoģiskā personāla atalgošanai.

Par atskaites punktu skolēnu skaitam skolās Izglītības un zinātnes ministrija atzīst tikai vienu dienu. Tā ir mācību gada pirmā diena. Skolām elektroniski jānosūta skolēnu skaits, norādot katra audzēkņa personas datus. Apkopotā informācija ir pamats tam, kāda summa pienāksies skolai mācību gada garumā, lai atalgotu pedagogus.

Šajā mācību gadā Cēsu novads saņems cerēto apjomu, tas nebūs mazāks kā iepriekš. Četrās pamatskolās, četrās vidējās izglītības mācību iestādēs un divās sākumskolās kopā ņemot, audzēkņu skaits novadā nav samazinājies.
1. klasēs Cēsīs iestājušies: Cēsu 1. pamatskolā 59, Cēsu 2. pamatskolā 54, Pastariņa sākumskolā 50, Pilsētas vidusskolā 48 skolēni. Internātpamatskolas attīstības centra 1. klasē mācīsies 15 bērni. Vaives pagasta Līvu sākumskolā pieteikts viens ( visā skolā 26 bērni), Rāmuļu pamatskolā divi pirmklasnieki (skolā 62 audzēkņi).

Vidējās izglītības iestādes Cēsīs ir četras – divas ģimnāzijas un divas vidusskolas. Cēsu Valsts ģimnāzijā 10. klasē 1. septembrī bija 89 skolēni ( pavisam mācību iestādē 381 skolēns), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 10. klasē – 34 skolēni pavisam 225). Pašvaldībā vērtē, ka abas ģimnāzijas ir pietiekami piepildītas, lai tās varētu īstenot ģimnāzijām izvirzītās paaugstinātās prasības izglītības līmeņa sasniegšanā.

Vispārējo vidējo izglītību Cēsu Pilsētas vidusskolas 10. klasēs septembrī sāka 64 skolēni. Šo­vasar pieaugusi jauniešu interese par profesionālās izglītības iegūšanu, tāpēc Cēsīs Tehno­loģiju un Dizaina vidusskolas 1. kursā iestājušies vairāk skolēnu nekā pērn, mācību iestādē pavisam ir 213 audzēkņi.

Cēsu vēsturiskā rajona lauku skolās lielākais pirmklasnieku skaits šogad ir Priekuļu vidusskolā – 45. Vairāk nekā divi desmiti bērnu mācību gaitas sāk Jaunpiebalgā – 27 – un Vecpie­bal­gā – 25, Raunā uzņemti 19 pirmklasnieki. 15 bērni 1. klasi veido Liepas pamatskolā un šogad Augšlīgatnē izveidotajā Jaunajā sākumskolā, bet astoņi bērni pieteikti Līgatnes novada vidusskolas 1. klasē. Astoņi pirmklasnieki ir arī Stalbes vidusskolā, Straupes pamatskolā un Drabešu Jaunajā pamatskolā. Septiņi mazuļi uzņemti gan Amatas, gan Drustu pamatskolā, seši bērni Zaubes, tikpat arī Vecpiebalgas novada pamatskolā (

Dzērbenē), pieci Nītaures vidusskolā un četri Skujenes pamatskolā.

Pirmklasnieki lauku skolās neveido skaitliski mazākās klases. Mazākas klases ir pamatskolas beidzējiem. Teju individuāli skolotāji eksāmeniem gatavos Vecpiebalgas novada pamatskolā ( Dzērbenē) 9. klasi ar diviem skolēniem, Skujenes pamatskolā ir trīs, Zaubes, Drustu un Amatas pamatskolā katrā pieci 9.klases audzēkņi.

Ar četriem 12. klases skolēniem strādās Raunā. Klasēs grupu darbs varēs notikt Jaun­piebalgā – 18 skolēni 12. klasē, Priekuļos – 14, Nītaurē – 13, Vecpiebalgā 12, bet Līgatnē – astoņi skolēni. Stalbes vidusskola arī šogad nav uzņēmusi 10. klasi, tāpat kā iepriekšējos divus gadus tās vecākā klase ir 9. ar deviņiem skolēniem.