Ziņas

Sabiedrība

Iepazīstas ar jauno skolu

Kad bērni aizspurdza vasaras brīvlaikā, skolotāji devās apskatīt jauno mācību iestādi, kuras telpas un plašums nākamgad būs jāapgūst. Skolas direktors Ojārs Bicāns, ievedis kolēģus skolas svētku zālē, novēlēja: „Lai mums kopā izdotos turpmākais darbs. To varam paveikt, savienojot saticību, spēku un izturību.” Skolotāji priecājās par nākotnes iespējām, bet neslēpa pārdomas, kā šo milzīgo ēku, kura paredzēta 500 skolēniem, piepildīt.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Laila Meluškāne atzina:„Man te patīk plašuma dēļ. Pēc saspiestības, kas bija vecajā skolā, te ir jaunas iespējas.” Skolas lietvede Ieva Šabāne teica, ka, ieraudzījusi savu jauno darba kabinetu, jūtas laimīga. „Līdz šim strādāju vienā telpā ar skolotājiem, kuriem starpbrīdī nepieciešama atpūta, bet man bija jākoncentrējas darbam. Lieliski, ka man būs atsevišķa telpa un turpat blakus arhīvs.”

Direktora vietniece mācību darbā Gita Vītoliņa: „Jaunajā skolā esmu pirmo reizi. Nedaudz žēl, ka jāšķiras no vecās, jo pati esmu tās absolvente. Ienākot jaunajās telpās, emocijas ir sakāpinātas. Te viss skaists un plašs. Domāju, ka bērniem būs ērti.” Jautāta, vai tik lielu ēku 2.pamatskolas

skolēni spēs piepildīt, mācību pārzine atbildēja: “Tas jāizdara. Te jārīko matemātikas virpuļi un citas zinību aktivitātes, kas bērnus piesaistītu. Nedaudz baidos par kolektīvu, jo plašajā skolā, kur katram skolotājam būs savs kabinets, kopā reti sanāksim. Vecajā gan sākumskolas, gan vecāko klašu skolotāju starpbrīži pagāja skolotāju istabā, risinot problēmas un izsakot idejas, bet jaunajā skolā vēl neapjaušu, kā organizēsim šo vienotību.”

Kolektīva komunicēšanos, protams, skolotāji atrisinās, bet ir cita problēma – kad ēkas celtniecība tiks pabeigta. SIA Cēsu būvnieks, kas skolu ceļ, lūgusi pilsētas domei pagarināt

nodošanas termiņu no 15. jūnija uz 29. jūliju. Iesniegumā minēts, ka darbi aizkavējušies nekvalitatīva projekta dēļ. Nākas veikt apjomīgus papildu darbus. Cēsu domes sēdē priekšsēdētāja vietnieks Andris Mihaļovs atgādināja, ka pērn rudenī bijušas sarunas ar Cēsu būvnieka vadību par skolas celtniecības grafika kavēšanu. Arī vasaras mēnešos darbs objektā ritējis gausi. Te jāpiebilst, ka skolotāju ekskursijas laikā 31. maijā objektā bija redzams pa retam strādniekam. Kāds no viņiem gulšņāja uz matrača. Attaisnojums varētu būt, ka ekskursija notika pusdienlaikā. Nepatīkams fakts atklājās, apstaigājot jaunās skolas klases. Divās no tām tecēja griesti, ūdens bija izveidojis plankumus uz apmetuma. Būvuzraugs Valdis Valainis to komentēja kā ziemas celtniecības rezultātu. Paneļos sakrājies sniegs, tas kūst. Būve esot arī nedaudz nosēdusies. Tomēr V. Valaiņa nostāja bija stingra: „Atkāpes nav. Ēkas jānodod termiņā!” Viņš atzina, ka projekta nepilnības būtiski nav kavējušas celtniecības gaitu.

Cēsu domes sēdē tika uzsvērts, ka Cēsu būvnieka vadībai jāuzņemas atbildība par slikto darba organizāciju. Ja skola netiks pabeigta līdz līguma termiņa beigām – 15. jūnijam, Cēsu būvniekam tiks piemērota soda sankcijas. Pēc aplēsēm, par katru nokavēto dienu uzņēmumam būs jāmaksā 20 lati. Cēsu 2. pamatskolas direktors Ojārs Bicāns tomēr cer, ka 1. septembrī jaunā mācību iestāde durvis vērs. Vai viņš tic, ka celtniecību pabeigs līguma termiņā? „Tas nav reāli. Darbus varētu pabeigt jūlija beigās. To, ka jauno mācību gadu varēsim uzsākt jaunajā skolā, neviens vēl nav noliedzis,” teica O. Bicāns.

SIA Cēsu būvnieks būvdarbu vadītājs Guntis Rudzītis aizrādīja, ka ažiotāžu ap šo objektu nevajadzētu celt pirms laika. “Līdz 15. jūnijam vēl ir divas nedēļas, ļoti iespējams, ka paredzētajā termiņā būvi nodosim. Ja tā nenotiks, tiesāsiet pēc tam,” stingri teica G. Rudzītis.