Ziņas

Sabiedrība

Iepazīst Latvijas pieredzi

Dalās pieredzē. Cēsu novada domes deputāte, sieviešu resursu centra “Prieks” vadītāja Biruta Mežale viešņām no Ukrainas stāsta par centra izveidi un darbību.Foto: Jānis Gabrāns

Cēsīs viesojās Ukrainas sieviešu delegācija – pašvaldību darbinieces, deputātes, arī pašvaldības vadītāja no valsts austrumos karadarbības skartajiem Luhanskas un Doņeckas apgabaliem.

Vizīte ir projekta “Demo­krātiskā pārvaldība Ukrainas austrumos” daļa, un tās mērķis – iepazīt Latvijas sieviešu progresīvo pieredzi politikā, valsts pārvaldē dažādos līmeņos, lai mūsu pieredzi censtos īstenot Ukrainā.

Galvenais partneris Latvijā bija nevalstiskā organizācija, biedrība “Centrs Marta”, kuras mērķis ir veidot  dzimumu līdztiesībā bal­stītu pilsonisko sabiedrību, kalpojot sievietēm un aizstāvot viņu tiesības. Centra vadītāja Iluta Lāce pastāstīja, ka, organizējot nedēļu ilgās vizītes programmu, akcents likts uz to, lai viešņas gūtu labās prakses piemērus Latvijā, lai pēc tam censtos savās pašvaldībās uzlabot dzīvi, īpaši sievietēm ar bērniem, kuras, salīdzinot ar Latviju, atrodas daudz smagākā situācijā: “Centāmies parādīt Latvijas dažādību, iespējas, kādas ir kurā paš­valdībā. Cēsīs runājām, kā pašvaldības finansē nevalstiskās organizācijas, Tukumā uzmanības centrā, kā pašvaldības policija sadarbojas ar sociālo dienestu, kādi ir šī dienesta pakalpojumi, ko dara nevalstiskās organizācijas, lai novērstu vardarbību ģimenē. Bija daudzas tikšanās ar iedvesmojošām sievietēm Latvijā, kuras daudz dara, lai uzlabotu cilvēku dzīvi. Ukrainas pārstāves ir aktīvas, gatavas darīt, viņām vajag šo iedvesmas grūdienu dažādām idejām, lai darbotos tālāk.”

Vizītes laikā Ukrainas delegācija tikās ar Latvijas iekšlietu ministri Mariju Golubevu, citām valsts amatpersonām, lai runātu par dzimumu līdztiesības īstenošanas politiku un tās juridisko atbalstu. Viesojās arī Rīgas pašvaldībā, bet vizīte Latvijā noslēdzās ar Cēsu apmeklējumu.

Cēsīs Ukrainas delegācija tikās ar pašvaldības pārstāvjiem, viesojās kultūras biedrības “Har­monija” telpās, kur uzzināja vairāk par nevalstiskajām organizācijām Cēsīs. Domes deputāte, sieviešu resursu centra “Prieks” vadītāja Biruta Mežale viesiem stāstīja par šī centra izveidi un darbību. Biedrības “Harmonija” vadītāja Astrīda Kamša informēja par nevalstiskajām organizācijām, kas atradušas mājvietu ēkā Rīgas ielā 7, par viņas vadītās biedrības aktivitātēm, sadarbību ar pašvaldību, finansējuma piesaistes iespējām.

Slavjanskas pilsētas domes deputāte Olga Altuņina sarunā ar “Druvu” atzina, ka    iespaids par redzēto un uzzināto Latvijā tiešām ir ļoti pozitīvs: “Prieks redzēt, ar kādu atdevi strādā cilvēki pašvaldībās, cik ieinteresēti attīstībā, manuprāt, tas šajā darbā ir galvenais. Ja cilvēkam ir svarīga savas pilsētas, pašvaldības attīstība, ja viņam deg acis šajā darbā, viņš strādās ar maksimālo atdevi, lai sasniegtu rezultātu.

Mani iepriecina, ka Latvijas likumdošanā prioritāte ir cilvēka dzīvībai un veselībai, ka daudz tiek domāts, kā palīdzēt sievietēm, bērniem, kas cieš no vardarbības. Te ir daudz, ko mācīties, lai kaut kad arī mēs Ukrainā varētu panākt to pašu.”

Viesošanās Latvijā, tikšanās ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem ļāvusi redzēt, cik tālu Latvija ir gājusi dzimumu līdztiesības attīstībā. Viņa neslēpj, ka Ukraina šajā jomā ir tikai ceļa sākumā, lai gan pirmās pozitīvās izmaiņas esot jūtamas: “Mums svarīga arī pašvaldību attīstība, jo atrodamies netālu no kara zonas. Vizītes laikā bija svarīgi uzklausīt sieviešu pieredzi valsts un pašvaldību darbā, jo arī mūsu valstī sievietes arvien vairāk ieņem vadošos posteņus pašvaldībās, tiek ievēlētas domēs, arī no viņu pareiziem vai nepareiziem lēmumiem būs atkarīga mūsu pašvaldību un valsts attīstība.”

Jautāta, ko Ukrainas delegācija paņems līdzi no iegūtā Latvijā, O. Altuņina teica, ka lieti noderēšot pieredze projektu rakstīšanā, lai apgabaliem svarīgu jautājumu risināšanai piesaistītu finansējumu no starptautiskiem fondiem, valsts budžeta: “Arī te esam tikai ceļa sākumā. Ukrainas valsts pēdējā laikā vairāk naudas atvēl pašvaldībām, tas paver iespēju piesaistīt līdzekļus dažādām atbalsta organizācijām, teiksim, uzticības telefonu izveidei, sociālajam un psiholoģiskajam atbalstam. Mums jāmācās iespējami labāk izmantot to finansējumu, ko starptautiskie fondi gatavi ieguldīt to Ukrainas teritoriju atbalstam, kas atrodas kara skartajos apgabalos. Jo šajās teritorijās gan bērni, gan pieaugušie cieš no psiholoģiskajām traumām, viņiem nepieciešama palīdzība, atbalsts. Īpaša uzmanība jāpievērš arī tiem, kuri piedalījušies karadarbībā, un sekas sevi liek manīt arvien vairāk. Domāju, ka noderīgā būs daudz, ļoti ceru, ka sadarbība ar Latviju, tās pašvaldībām turpināsies, jo mums te ir, ko mācīties!”