Ziņas

Sabiedrība

Ielikti pamati iekļaujošai sabiedrībai

VĒSTĪJUMS. SIA “Sanart” projektu vadītājs Indulis Pirīts ievieto kapsulu un vēstījumu nāktonei. Uz to cerīgi noskatās Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītāja Iveta Sietiņsone (no labās), Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova un būvstrādnieks Oskars Pujāts.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Mūsdienīgajam daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram “Cēsis”, kas paredzēts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, Cēsu pierobežā, Rīgas ielā 90, vakar tika iemūrēts pamatakmens.

Te pacelsies nams, kas piepildīts ar gaismu, atvērts sabiedrībai un pilsētai, taču spēj nodrošināt drošības sajūtu tās lietotājiem, veicot lielu soli pretī iekļaujošai sabiedrībai.

Līdz pamatakmens ielikšanai noiets garš ceļš, jo process izrādījies garāks, nekā sākotnēji iecerēts – bija nepieciešami vairāki iepirkumi, projektēšana bija ilgāka, un daudzu iesaistīto pušu dēļ projekts īstenojas lēnāk. Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītāja Iveta Sietiņsone “Druvai” atzina: “Šajā dienā sajūtas, no vienas puses, ir labas, no otras puses, ne tik labas, jo gribētos, lai projekts īstenotos vieglāk. Daudzu iesaistīto pušu dēļ process ir pietiekami smagnējs un sarežģīts. Šīs nianses neļauj priecāties par visiem 150 procentiem, tomēr ir gandarījums, ka beidzot viss reāli notiek, no nākamā gada pirmā jūlija esam iecerējuši centru atvērt. Jā, to varētu vēlēties vēl plašāku, tomēr tas būs sākums lielām pārmaiņām.” Tomēr Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone uzsver, ka nepieļauj kļūdas tikai tas, kurš neko nedara: “Līdz šim šis projekts ir bijis veiksmīgs, tā turpināsim uz priekšu līdz pat brīdim, kad cilvēki šo pakalpojumu varēs saņemt.”

Svinīgajā brīdī pateicības vārdus Cēsu novada pašvaldībai teica Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta direktore Sarmīte Uzuliņa: “Esam pateicīgi pašvaldībām, kas ir uzņēmušās ambiciozo uzdevumu – attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru. Tas ir grūti gan praktiski, gan to ietekmē sabiedrības attieksme. Bet arī mēs cenšamies sabiedrību izglītot, jūtams, ka pamazām noskaņa uzlabojas. Un vislabākais rezultāts būs tad, kad viss jau notiks, cilvēki varēs saņemt pakalpojumu un līdzpa­stāvēt sabiedrībā.” I.Sietiņsone uzsvēra, ka jādara viss, lai varētu izveidot vietu, kur šie mazāk aizsargātie cilvēki, pakalpojumu saņemot, justos labi. Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova atgādināja, ka Cēsis vēlas, lai pilsēta ir izcila vieta dzīvošanai, un centra izveide ir vēl viens solis tuvāk šim mērķim.

SIA “Rīgers” pārstāvis Niklāvs Paegle norādīja: “Šis ir ceļš uz sabiedrību un vidi, kādā vēlamies dzīvot. Svarīgi, ka ēka iemiesos šī laika domāšanu un atspoguļos to, cik Cēsis tālredzīgi rūpējas par iedzīvotājiem un kā sevi vēlas pozicionēt nākotnē. Redzam, ka pamati tam ir ielikti, bet vēl priekšā garš process, lai to īstenotu.” SIA “Sanart” projektu vadītājs Indulis Pirīts uzsvēra, ka tiks darīts viss, lai iecerētais izdotos. Būvuzraugs Aleksandrs Marčuks skaidroja, ka būve būs unikāla, ar netipiskiem risinājumiem: “Strādāsim, lai sasniegtu iecerēto rezultātu un visiem patiktu.”

Centra mērķis ir izveidot pakalpojumu sistēmu, kas sniedz atbalstu personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un neatkarīgu dzīvi, lai cilvēks spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, nevis aprūpes iestādē. Centra būvniecība un jaunu sociālo pakalpojumu izveide ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Cēsu novadā.

Ēkā plānots nodrošināt piecus sabiedrībā balstītus pakalpojumus: dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 15 vietas; atelpas brīža pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, to vienlaicīgi varēs izmantot pieci bērni; dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, 28 vietas; specializēto darbnīcu pakalpojumu (piecas dažādas darbnīcas) personām ar garīga rakstura traucējumiem, 28 vietas; sociālās rehabilitācijas un atbalsta centra pakalpojums, kas ietver vairākus pakalpojuma veidus, kā, piemēram, mākslas un mūzikas terapija, fizioterapeita, masiera, psihologa, psihoterapeita, logopēda pakalpojumi. Tālākā nākotnē plānots veidot sporta laukumu, mini zoodārzu, sakņu dārziņu un viesu namu, kur sociālo pakalpojumu centra klienti varētu darboties, attīstīt jaunas prasmes.

Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Sanart”, būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA “Marčuks”, un būvdarbu autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta izstrādātājs SIA “Rīgers”. Kopējais projekta finansējums ir 1 593 152,02 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 901 606,05 eiro, valsts budžeta finansējums 42 614,48 eiro, pašvaldības finansējums 569 527,44 eiro. Sarmīte Uzuliņa informēja, ka Cēsu novada pašvaldība saņēmusi 3,47% finansējuma no kopējā finansējuma deinstitucionalizācijas (DI) projektam, kā arī 18,37 % jeb gandrīz vienu piekto daļu no Vidzemes plānošanas reģionam atvēlētā finansējuma.

Centra atklāšanas datums vairākkārtīgi pārcelts, pašreiz paredzēts, ka līdz nākamā gada 15. aprīlim ēka tiks pabeigta, tālāk iekārtota, lai 2021. gada 1. jūlijā centru varētu atvērt. Vidzemē tas būs pirmais šāda apjoma sociālo pakalpojumu centrs.