Ziņas

Sabiedrība

Iegūtas un papildinātas zināšanas šūšanā

Pašu darināts. RTU Cēsu filiāles telpās uz improvizētas skatuves kursu “Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” absolventes demonstrē pašu gatavotās kleitas.Foto: Karīna Jurciņa

Ar modes skati noslēdzās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiālē realizētie profesionālās pilnveides kursi “Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, kas tika īstenoti sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA)
projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” un ko finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Interese par kursiem bija liela, pieteicās 41 dalībniece, no kurām deviņpadsmit bija bez priekšzināšanām, divdesmit divām bija pamatzināšanas šūšanā. RTU Cēsu filiāles pārstāve Sandra Salmiņa stāsta, ka kursu dalībnieces sešu mēnešu laikā ieguva pamatzināšanas un pamatprasmes šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģijā, ieskatu tērpu un modes vēsturē, apguva tekstilmateriālu mācību, notika praktiskās nodarbības, dalībniecēm apgūstot apģērbu izgatavošanas tehnoloģijas pamatus, vieglo izstrādājumu šūšanu un piegrieztņu modelēšanu.

Noslēguma pasākumā dalībniecēm laba vēlējumus teica RTU Cēsu filiāles vadītājs Alvis Sokolovs un pasniedza dokumentus par kursu beigšanu.

Kursus vadīja dizainere un uzņēmēja Zane Zaharova, kura arī ir RTU absolvente, ieguvusi profesionālo maģistra grādu studiju programmā “Apģērbu un tekstila tehnoloģija”. Viņa atzīst, ka kursi bijusi lieliska iespēja katrai sievietei apgūt noderīgas prasmes: “Lielā atsaucība norāda, ka šādiem kursiem ir pieprasījums, turklāt mazpilsētā tā ir iespēja izrauties no ikdienas rutīnas. Tā kā Cēsu veikalos apģērbu ir mazāk nekā lielpilsētās, uzšujot sev ko oriģinālu, gandarījums ir vēl lielāks. Man bija patīkami vērot, kā aug dalībnieču pārliecība par sevi. Kādai, pirmo reizi ieslēdzot šujmašīnu, tajā mirklī nešķiet, ka varēs uzšūt kādu apģērba gabalu, bet solīti pa solītim, sākot no pašiem pamatiem, viss ir izdarāms. Manuprāt, kursu lielākā vērtība ir tā, ka, izvēloties ko šūt, dāmas priekšroku dod modeļiem, kas pašām patīk, un es iesaku tos, kas atbilst konkrētās dalībnieces spējām. Katru izstrādājumu dāmas šuj savam augumam, strādājot ar gatavām piegrieztnēm. Veicām korekcijas, mācījāmies izprast piegrieztnes un auguma īpatnības.”

Pasniedzēja norāda, ka dažas kursu apmeklētājas plāno zināšanas izmantot arī turpmākajā profesionālajā darbībā: “Prieks par tām, kuras nolēmušas iegūtās prasmes izmantot ne tikai savām un ģimenes vajadzībām. Vairākas jaunās šuvējas jau līdztekus kursiem sāka šūt arī draudzenēm,bet pēc kursu beigšanas nolēmušas šūšanai pievērsties vēl nopietnāk.”
Baiba Bērziņa kursos ieguva pirmās iemaņas šūšanā. Viņai kā iesācējai bijis ļoti vērtīgi apgūt pamatus – sākot no vīļu veidiem, kā pareizi šūt kabatas un svārku jostas, līdz zināšanām par dažādiem audumu veidiem un prasmei uzšūt apģērbu, reizē apjaušot, ka vēl būs jāapgūst daudz zināšanu un prasmju.

“Liels gandarījums redzēt savu progresu, saprast, kāda ir ar rokām darināta apģērba vērtība. Labāk darbus izdarīt lēnāk, rūpīgāk, nekā trīs reizes ārdīt vīli,” piebilst B.Bērziņa.

Kursa ar priekšzināšanām šūšanā dalībniece Liene Pētersona ir gandarīta par izvēli piedalīties šajā projektā, jo gan ieguvusi vairāk zināšanu, gan satikusi radošas personības – citas dalībnieces: “Domāju, lielais dalībnieču skaits uzskatāmi apliecina, ka šādu kursu organizēšanā ieguldītais darbs ir attaisnojies.”

Nākamā pieteikšanās mācībām “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” notiks maijā. Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai paš­nodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem, kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo kompetenci šajā projektā, jo izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem ikviens nodarbinātais var vienu reizi. Mācībām var pieteikties arī tie pieaugušie no 25 gadu vecuma, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.
Mācību izmaksas 90 procentu apmērā sedz ES fondi un valsts, pārējie desmit procenti ir strādājošā līdzmaksājums, ko var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Šajā pieteikšanās reizē strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Detalizēts jauno mācību saraksts maijā būs pieejams mājaslapā macibaspieaugusajiem.lv.