Ziņas

Sabiedrība

Ieguldīs 10,5 miljonus eiro gados vecāku cilvēku darbspēju saglabāšanā un nodarbinātībā

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu atbalstu līdz 2022.gada decembrim īstenos projektu, lai veicinātu gados vecāku nodarbināto cilvēku darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību, šodien lēma valdība. Paredzēts, ka līdz 2022.gada 31.decembrim atbalstu saņems 3000 gados vecāki nodarbinātie cilvēki. Kopumā, piemēram, martā cilvēki vecumā no 50 gadiem veidoja 37,1% no visa bezdarbnieku skaita.

Aktivitāšu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 10,5 miljoni eiro, no tā Eiropas Sociālā fonda finansējums deviņu miljonu eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 1,5 miljonu eiro apmērā.

Galvenā projekta mērķa grupa ir bezdarba riskam pakļauti nodarbināti cilvēki – vecumā no 50 gadiem, kuriem ir iespējama vai konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes.

Projekta laikā īstenos vairākas aktivitātes, tostarp veiks brīvprātīgus darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumus pie komersantiem, valsts un pašvaldību institūcijās, vērtējot to darba organizācijas piemērotību gados vecāko darbinieku potenciāla izmantošanai. Izvērtēšanas rezultātā paredzēts izstrādāt rekomendācijas jeb sagatavot plānu situācijas uzlabošanai, kā arī lemt par piemērotākajiem risinājumiem un turpmāko atbalstu situācijas risināšanai.

Tāpat tiks realizēts atbalsts uzņēmumiem esošās vai jaunās darba vietas pielāgošanai, lai nodrošinātu nodarbinātā veselības stāvoklim un citiem ar darba vietu saistītiem fiziskiem aspektiem atbilstošu darba vidi. Savukārt, lai novērtētu nodarbinātā veselības stāvokli, plānots noteikt profesionālo piemērotību, nosakot veselības stāvoklim un citiem individuāliem faktoriem atbilstošu darbu vai tālākos iespējamos risinājumus.

Paredzēti arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kuros cilvēkiem sniegs konsultācijas, lekcijas (individuāli vai grupā), piemēram, par aktivitātēm veselības un fiziskā stāvokļa uzlabošanai, par veselīgu novecošanos, darbaspēju ilgāku saglabāšanu un tamlīdzīgi. Līdz ar šiem pasākumiem cilvēkiem būs iespējams apgūt papildu prasmes darba turpināšanai jau esošajā vai citā amatā, kas piemērots nodarbinātā veselības stāvoklim (pie pašreizējā vai cita darba devēja).

Plānoti arī veselības uzlabošanas pasākumi, un tie cilvēkam nodrošinās ārstniecības pakalpojumus kursa veidā, piemēram, ārstnieciskā vingrošana, fizikālās medicīnas procedūras, manuālā terapija, masāžas un nodarbības pie fizioterapeita, kas palīdzēs atjaunot veselību un palikt darba tirgū. Plānots, ka projekta laikā viens cilvēks varēs saņemt ārstniecības pakalpojumus veselības stāvokļa uzlabošanai 250 eiro apmērā.

Vienlaikus LM organizēs arī sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumus ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai, tostarp informēšanas un izglītošanas pasākumus – konferences, reģionālos seminārus, diskusijas, konsultācijas.