Ziņas

Redzeslokā

Iedzīvotāji veido savu vidi

Paveikts. Biedrības “Rūjienas senioru māja” dalībnieki un senioru mājas darbinieki gandarīti, ka tagad klientiem aktuālā informācija operatīvi pieejama ekrānā. Foto: publicitātes

Jau vairākus gadus pavasarī Rūjienas pusē izsludina iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”, kur uz pašvaldības finansiālo atbalstu var pretendēt biedrības, nodibinājumi un arī fizisku personu neformālas grupas vismaz piecu cilvēku sastāvā. Nu, rudenī, Rūjienā tiek izvērtēts projektos paveiktais.

Biedrība “Rūjienas senioru māja” īstenoja ieceri “Veidojam informācijas saturu kopā!”. Se­nioru mājas vestibilā uzstādīts interaktīvs ekrāns, kas nodrošina aktuālo informāciju iestādes klientiem un apmeklētājiem. Tajā lasāmas ziņas gan par pasākumiem, gan dažādām sadzīves lietām, tās viegli uztveramas iemītniekiem.

Savukārt īstenojot ideju par “Rūjas palienas burvību”, Rūjienas Krasta ielas iedzīvotāji esot izkopuši daļu palienu pļavu, sakopjot apkaimi arī ap avotu. Tagad paveras ainavisks skats. Lai to uzturētu, atbildību uzņēmušies paši apkārtējo māju iedzīvotāji, viņi arī turpmāk gādās par sakoptību šajā apvidū.

Lodes pagasta iedzīvotāji pavasarī lūguši atbalstīt projektu “Skaista dzīve sākas no skaistas vides”, kas paredzēja labiekārtot Lodes parkā atpūtas vietu. Tagad tur iekārtoti galdi, soli un atkritumu urnas. Atnācēji var omulīgi pasēdēt, arī apēst līdzi paņemtu uzkodu.

Jeru pagasta Endzeles iedzīvotāji, izmantojot saņemto paš­valdības finansējumu, labiekārtojuši EKO punktu un izveidojuši informatīvi izglītojošu stendu. Tagad atkritumu šķirošana Jeru pagastā būšot pievilcīgāka un interesantāka.

Projekta “Iedzīvotāji veido savu vidi” administratore Līga Martinsone pastāstīja, ka šāds paš­valdības konkurss notiek jau astoto gadu, iedzīvotāju atsaucība projektu konkursā esot bijusi dažāda, bet šogad zemāka. Pieteikti pieci projekti, no kuriem apstiprināti četri. Kāpēc iedzīvotāju interese sarukusi, konkrētu iemeslu esot grūti minēt, jo pieteikumu forma un aizpildīšanas kārtība esot ļoti vienkārša – dažos teikumos jāapraksta projekta ideja.

Nora Kārkliņa, Valmieras novada pašvaldības zīmolvedības un sabiedrisko attiecību speciāliste, pastāstīja, ka komisija, kuras sastāvā bijuši Valmieras novadā apvienotā Rūjienas novada domes deputāti un pašvaldības darbinieki, vienbalsīgi lēmusi, ka visas pašvaldības atbalstītās idejas ir īstenotas atbilstoši konkursa nolikumam. Visatzinīgāk novērtēts Lodes iedzīvotāju projekts, kas sekmējis vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanos. Šis projekts papildus saņēma vēl 500 eiro naudas balvu, kas tikšot pasniegta 2021. gada novembrī.

Kopumā Rūjienas novada dome projektam piešķīrusi 4500 eiro, vienas konkursa idejas realizēšanai varēja saņemt līdz 750 eiro.

Vai tradīcijas tiks saglabātas arī pēc administratīvi teritoriālās reformas? “Domāju, katrā paš­valdībā norisinās līdzīgi iedzīvotāju iniciatīvu konkursi. Man ļoti gribas cerēt, ka arī nākamgad jaunā pašvaldība atbalstīs rūjieniešu ieceres savā apkaimē uzlabot dzīves kvalitāti un iedzīvotājiem joprojām būs iespēja savas iniciatīvas realizēt arī Rūjienas pusē,” teic projektu konkursa “Ie­dzīvotāji veido savu vidi 2021” administratore Līga Martinso­ne.