Ziņas

Sabiedrība

Iedzīvotāji izdod pagasta izdevumu

“Rauna Raksta” pirmais numurs. Tā vakarā, skraidot pa Raunas centru, sauca avīžpuikas Kaspars Batņa, Edmunds Kalniņš un Renārs Elsiņš. Foto: Sarmīte Feldmane

Raunas pagastam tagad ir savs informatīvs izdevums “Rauna Raksta”. Pirmais numurs iznācis 101 eksemplārā. To sagatavojusi un izdevusi Raunas iedzīvotāju kopa.

Iecere par to radās projektā “Kopa”, kura mērķis bija apvienot aktīvos cilvēkus savu ideju īstenošanai.

“Sarunās daudzkārt raunēnieši teikuši, ka pietrūkst informācijas, kas notiek pagastā, pietrūkst sava izdevuma. Saprotam, ka novada izdevumā katram pagastam vietas tik, cik nu ir, un mums ir par maz. Tad arī nolēmām veidot savu izdevumu,” pastāsta Raunas kopas dalībniece Justīne Buliņa. Izdevu­ma veidošanā iesaistījās gan draudze, gan aktīvie iedzīvotāji, gan pagasta pārvaldes darbinieki.

Uz pirmā numura titullapas Santas Sudrabas karikatūra par pazīstamo raunēnieti karikatūristu Gati Šļūku, numurā arī intervija ar viņu. “Rauna Raksta” var uzzināt par bijušajiem notikumiem pagastā, kas izdarīts talkā, kā arī gaidāmajiem pasākumiem pamatskolā, jaunumiem draudzē, to, ka būs talka un reizē izglītojošs pasākums par puķu spriganes izplatības ierobežošanu, kā arī dažādi kultūrnotikumi visas vasaras garumā. Publicēts arī    pagasta pārvaldes darba laiks. Interesanti ir vēsturnieces Ievas Plētienas raksti par Pētera Rimšas pieminekli Raunas kapsētā, kā arī, gatavojoties “Viduslaiku dienai Ronen­burgā”, par to, ko ēda vidusslaikos.

Izdevuma pirmo numuru Raunas centrā izdalīja avīžpuikas. Viņi savu darbiņu paveica ātri.    “Raunai atkal ir kas tāds, kā citiem nav,” ar lepnumu sacīja raunēnietis Māris.

“Vai izdevumam būs nākamie numuri, atkarīgs no raunēniešiem.  Ikviens ir aicināts rakstīt un iesaistīties izdevuma veidošanā,” pirmā numura atvēršanā sacīja viena no kopas dalībniecēm Ieva Plētiena, bet kolēģe Justīne Buliņa uzsvēra, ka sludinājumus “Rauna Raksta” nepublicēs, bet par to, ka kādam nepieciešama palīdzība vai kāds vēlas palīdzēt, gan. “Raunēniešiem pazīstamā    Anita Bērziņa, kura jau aizsaulē, izteica ideju, ka jaunie vairāk varētu palīdzēt, un ieminējās, ka pati nevar pielikt aizkarus un nezina, kam prasīt. Jaunieši tos var pielikt, bet nezina, kuram jāpalīdz. “Rauna Raksta” var savest kopā,” atklāja J.Buliņa. Viņa arī pastāstīja, ka ideja bijusi par digitālu izdevumu, jo tādu kopas dalībnieki var sagatavot, taču ļoti gribējies, lai pirmais numurs ir arī papīra formātā. “Izrādījās, ka paši varam mājās gan izdrukāt, gan skaisti iesiet. Katru mēnesi gan šādu izdevumu sagatavot noteikti nevarēsim,” bilda raunēniete. Lai turpmāk varētu izdot “Rauna Rak­sta”, interesenti aicināti ziedot biedrībai “Hestia Rauna”, jo jāmaksā par papīru un drukāšanu.

“Raunas iedzīvotāju kopai ir arī citas idejas. Ir gandarījums, ka mūs atbalsta. Tā mūsu ierosinājums, ka Lielajā talkā jāsakopj kapi, guva atbalstu visos novada pagastos,” gandarīta saka J.Buliņa.