Ziņas

Sabiedrība

Iedzīvotāji ieinteresēti attīstībā

Viedokļi dažādi. Straupiete Ausma Antonišķe arī uzsvēra, ka autobraucējiem jābūt cieņai pret kapsētu, tai garām, īpaši bēru laikā, neklājas ātri braukt.Foto: Sarmīte Feldmane

Pārgaujas novada pašvaldības vadība pēc ilgāka pārtraukuma rīkoja tikšanos ar novada iedzīvotājiem. Straupē uzzināt aktuālo, pārrunāt problēmas, izteikt priekšlikumus bija atnākuši pāris desmiti novada iedzīvotāju ne tikai no Straupes.

“Esam sanākuši, lai noskaidrotu to, kas interesē, ceru, ka neviens jautājums nepaliks neatbildēts,” sacīja Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents. Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Baiba Zvejniece pastāstīja, ka Straupē patlaban dzīvo 489, bet Plācī 128 iedzīvotāji, Straupes skolā mācās 95 skolēni, bet pirmsskolas grupu apmeklē 48.

Ar interesi sanākušie noklausījās par projektiem, kuros iesaistījusies pašvaldība, kādi plāni jau gatavi, lai piesaistītu finansējumu, kādi konkrēti darbi uzlabos katra iedzīvotāja ikdienu. Pašvaldības tūrisma speciāliste Rudīte Vasile informēja par projektu “Hanza”, kas būtisks tieši Straupei, tās attīstībai un vēstures izpētei. Pārgaujas novads projektā ir vadošais un atbildīgs, lai Hanzas pilsētas būtu parādītas starptautiskās tūrisma izstādēs. Tajā iesaistījušās bijušās Hanzas pilsētas, un Straupe ir vismazākā Hanzas pilsēta pasaulē.

Šī vasara Straupei būs būtiska, jo tiks svinēta Straupes 810 gadu jubileja. Rīcības komiteja gatavo programmu. Lai gan bija diskusija par pasākuma “Sakopta un videi draudzīga sēta”, ko vairs nesauc par konkursu, rīkošanu un bija iecere līdz Latvijas simtgadei to neorganizēt, iedzīvotāji atzina, ka tas ir vajadzīgs, tāpat kā tikšanās Saimniekballē. Arī šovasar tā notiks.

Novadā sākts sakārtot norādes, izstrādāts, kādām tām jābūt. “Kāpēc Pārgaujas novadā norādes uz mājām nevar uzlikt pašvaldība, kā tas ir man zināmos novados? Kāpēc iedzīvotājiem atkal jāmaksā?” jautāja Vija Kažociņa. “Būs saistošie noteikumi, un katru aicinās šo zīmi uzlikt. Tie, kuri uzlikuši savas, vienalga no akmens vai koka, mākslinieciski interesantas, protams, varēs tās atstāt. Bet turpmāk, kad kāds gribēs izlikt norādes, būs skaidrs, kādai tai jābūt, lai nebūtu tā, ka vienam zili burti, citam zaļi. Norādes zīmes būs Latvijas karoga krāsā, uzraksti ar baltiem burtiem. Uz pašvaldības objektiem norādes būs ar novada logo,” skaidroja novada vadītājs un piebilda, ka pašvaldība vispirms saliks norādes uz saviem īpašumiem. Tika arī minēts labs piemērs, kā Raiskuma jauniešu nevalstiskā organizācija īstenoja projektu un salika ielu norādes zīmes Auciemā. Iespējas ir arī tādas.

Kā jau tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem, tika runāts par ceļu stāvokli. Izskanēja arī pārmetumi par gājēju celiņu, ka būvnieki nav visu izdarījuši, kā nākas. Pēc sanāksmes arī domes priekšsēdētājs Hardijs Vents un pašvaldības speciālisti aizgāja apskatīt vietu, ar kuras izbūvi nav apmierināts straupietis. Izskanēja arī ierosinājums gājēju celiņa malā uzstādīt kādu soliņu, lai veci cilvēki pastaigas laikā varētu atpūsties. Straupieši vasarā nav apmierināti ar putekļaino ceļu uz Ruckas ezeru.

Līga Kārkliņa mudināja pašvaldību pievērst uzmanību nesakoptajām ēkām, graustiem. Plašāka saruna izvērtās par Pārupes kapsētu un ceļa putekļiem. Tas ir valsts ceļš, un nav cerību, ka to tuvākajā laikā noasfaltēs.

Vēl tika pārrunāti citi jautājumi. “Esam diezgan daudz izdarījuši. Esam maza pašvaldība, bet izdevies attīstīties. Ieceres ir visās jomās, zinām, kas jādara,” sacīja pašvaldības vadītājs Hardijs Vents.