Ziņas

Sabiedrība

Ieceres varēs īstenot

Vispirms mācās. Līgatnieši Vidzemes kultūras programmā saņems finansējumu fotogrāfiju izdrukāšanai. Pirms tam pēc pašu iniciatīvas notika meistarklases. Antra Strazdiņa kopā ar foto plenēra vadītāju Jāni Pešiku fiksē mirkli dabā.Foto: Madara Židaua

Vidzemnieki ir idejām bagāti, viņi grib pilnveidoties, radīt, pētīt un atklāt citiem dzimto pilsētu vai pagastu pagātnes stāstus un šodienas paveikto atstāt nākamajām paaudzēm, iesaistīt un mācīt citus, – tā var teikt, pārskatot Vidzemes plānošanas reģiona administrēto “Latvijas valsts mežu” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās “Vidzemes kultūras programmas 2018” projektu konkursa rezultātus.

“Programmas mērķis ir no­drošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadiem raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi,” atgādina programmas koordinatore Dace Laiva un uzsver, ka šogad prioritātes finansējuma saņemšanai, protams, bija kultūra un izglītība, īpašu uzmanību vēršot bērnu un jauniešu kultūrizglītībai un iesaistei kultūras pasākumos, vidzemnieku identitātes stiprināšana, atbalstot kopienu iniciatīvas un iesaistot mērķauditoriju kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs, Vidzemes kultūras mantojuma vērtību saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana, kā arī radošo industriju attīstība, sadarbojoties dizaina speciālistiem, studentiem un Vidzemes amatniekiem.

Tika saņemti 119 projektu pieteikumi, kuru īstenošanai būtu nepieciešami 478 561 eiro. D.Laiva stāsta, ka ekspertu komisija strādāja ļoti nopietni, un piebilst, ka projektu konkursa noteikumi bija ļoti stingri. Vairāki projekti netika atbalstīti, jo pieteikumu sagatavošanā nebija ievērotas nolikuma prasības, kas ir būtiskas, lai izvērtētu sasniedzamos mērķus un atbilstību programmai. Ekspertu komisija arī noraidīja pieteikumus, kas jau saņēmuši finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Latvijai – 100” un līdz ar to ir pretrunā ar konkursa nolikumu. Finansiāls atbalsts piešķirts 60 projektiem, to īstenotāji saņems 129 600 eiro. No tiem 20 projekti tiks īstenoti vēsturiskā Cēsu rajona novados.

“Jauns mākslinieku pāris Gita Meijere un Jānis Pešiks, kuri nesen dzīvo Līgatnē, ienāca bib­liotē­kā. Sākām runāt, ka varētu līgatniešiem sarīkot foto pastaigu. Tā radās meistarklases “Pamani Līgatni!” un “Piedzīvo Līgatni!”. Bijām 15 cilvēki, dažāda vecuma, Gita un Jānis mācīja, kā fotografēt, stāstīja par kompozīciju, ļāva strādāt ar saviem fotoaparātiem. Tika uzņemtas 79 fotogrāfijas,” stāsta Līgatnes pilsētas bibliotekāre Madara Židaua un piebilst, ka meistarklases bija pašu iniciatīva un rīkošanai netika saņemts finansiāls atbalsts. Vidzemes kultūras programmā līgatnieši vēlējās iegūt naudu fotogrāfiju izdrukāšanai. Gūts tūkstoš eiro atbalsts, jūnija sākumā Līgatnē būs izstāde “Pasaki Līgatne”. “Katrs, kurš piedalījās meistarklasēs, būs lepns, ieraugot paša uzņemto fotogrāfiju izstādē,” uzsver Madara. Izstādi iecerēts parādīt arī citviet Latvijā, tā reklamējot Līgatni. Fotogrāfijas tiks izmantotas dažādos pasākumos.

Vecpiebalgas audēju kopa iecerējusi interesantu izglītojošu pasākumu “Mācies, meitiņ, zeķi adīt”. Kopas vadītāja Dagnija Kupče pastāsta, ka tas būs zeķu adīšanas konkurss. Tas jau raisījis plašu interesi. “Būs dzija, adatas, un noteiktā laikā jāada zeķu valnītis. Adījumu vērtēs eksperti,” nedaudz ieceri atklāj D.Kupče un piebilst, ka līdzīgi pasākumi ir ļoti populāri Lietuvā, tajos labprāt iesaistās jaunieši. Ieceres īstenošanai vecpiebaldzietes saņems 822 eiro.

Lielu atbalstu ideju īstenošanai projektu konkursā ieguvis tradicionālo kultūras iniciatīvu centrs “KasTe”, kas darbojas Drabešu Amatu mājā. “Aicināsim novada skolu skolēnus uz darbnīcām, viņi iepazīs amatus, teikas, izdomās stāstu un radīs animācijas filmas varoņus. Kopā arī veidosim filmu,” par projektu, kas saņēmis lielāko finansējumu Vidzemē – sešus tūkstošus eiro, stāsta “KasTe” vadītāja Inese Roze. Otrs biedrības projekts “Papīra teātris KAMIŠIBAI jeb skolnieki bērniem un stāstnieks pa vidu” saņēmis trīs tūkstošus eiro. “Mācīsies jaunie stāstnieki, no papīra tiks gatavoti stāstu varoņi, un stāstnieku stāstus papildinās papīra teātris,” pastāsta I. Roze. Viņa arī atklāj, ka trešais biedrības projekts nav saņēmis finansiālu atbalstu. “Iecere tāpat tiek īstenota. Esam atvēruši Amatnieku rezidenci. Tajā patlaban strādā amatnieks no Spānijas. Viņš etnofestivālam “Sviests” gatavo vides objektu. Drīzumā atbrauks horeo­grāfs no Zviedrijas, mācīsies gatavot kokli,” izstāsta Amatu mājas vadītāja.

Vēl mūspusē par Vidzemes kultūras programmas finansējumu tiks īstenoti vairāki interesanti projekti. Biedrība “Foto.lv” gādās, lai uz Sv.Jāņa baznīcas fasādes remonta laikā būtu skatāma izstāde “Cēsniekam būt!” (950 eiro), nodibinājums “Elm Media” vēsturiskā apmetuma restaurācijas meistarklases organizēšanai – 2000 eiro.

Saviem projektiem naudu saņems arī Cēsu teātris – 2000 eiro, A.Kalniņa Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība – 2000 eiro, SIA “Lampu dizaina darbnīcā” pasākumiem Dzērbenē – 2500 eiro, “Koprades māja Skola6” – 3000 eiro, biedrība “Lauku sieviešu atbalsta grupa Vaive” – 1000 eiro, Jaunpiebalgas novada dome diviem projektiem – 2000 un 3000 eiro, Amatas novada pašvaldība diviem projektiem – 3000 un 2000 eiro, kultūras biedrība “Har­monija” – 2000 eiro, Vecpiebalgas novada pašvaldība – 1596 eiro, Latvijas Neredzīgo biedrības Cē­su nodaļa – 4000 eiro, Cēsu Kul­tūras centrs – 3000 eiro. Savukārt biedrība “Latvijas jaunā teātra institūts” par 3000 eiro lielu valsts atbalstu ar viesizrāžu programmu, kurā būs radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem, viesosies Cēsīs un Valmierā.

“Ir projekti, kurus īsteno un norisēs iesaistās tikai domubiedri, ļoti daudz tiek piedāvāti pasākumi, kuros var piedalīties ikviens, novērtēt, gūt prieku, ko jaunu uzzināt,” saka Vidzemes kultūras programmas koordinatore D.Lai­va.