Ziņas

Sabiedrība

Idejas tikai jānoķer, un tad – jādara

Kopā var daudz. Pie mini forumu fotogrāfiju sienas no iepriekšējiem gadiem “Pacel ideju!” meistarklases vadītājs Kaspars Brūvelis un pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Iluta Beķere kopā ar aktīvām jaunietēm Kristiānu Danielu Martinovu un Evelīnu Meņģeli. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Ceturto reizi vairāk nekā 20 Pārgaujas novada jaunieši satikās mini forumā “Pacel ideju”.

“Aicinām kopā jauniešus, tā viņiem ir iespēja satikties, iepazīties, kā arī uzzināt ko jaunu, pilnveidot sevi,” stāsta pašvaldības sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste Iluta Beķere un uzsver, ka savukārt paš­valdības speciālistiem forums ir iespēja uzzināt, ko vēlas novada jaunieši, kur gatavi iesaistīties, ko darīt.

“Pirmajos forumos runājām par uzņēmējdarbību, taču jauniešiem, kuri vēl mācās skolā, svarīgāk ir sevi pilnveidot, tāpēc gan ar pieredzes stāstiem, gan meistarklasēs mudinām viņus domāt, iesaistīties, darīt,” stāsta I.Beķere.

Brīvo mākslinieku apvienības “Pieaugušie bērni” biznesa projektu vadītājs un radošais direktors, improvizācijas teātra grupas “Rīgas Improvizācijas labora­torija’’ aktieris Kaspars Brūvelis ne tikai stāstīja par sevi, dalījās pieredzē, bet arī vadīja improvizācijas meistarklasi. “Katras zināšanas kādreiz noder, un mēs nevaram zināt, kad tās būs vajadzīgas. Svarīgi ir arī kontakti, jo noteikti pienāks reize, kad kāda agrāka iepazīšanās noderēs. Domā, runā, dari – svarīgākais trīsstūris. Ko domā, to runā, ko runā, to dari. Kļūdies, dari līdz galam,” jauniešiem vairākkārt atgādināja K.Brūvelis. Viņš arī pastāstīja, kā pats izmanto iespējas un iesaistās starptautiskos projektos, lai gūtu pieredzi un kontaktus. Arī Pārgaujas jaunieši iesaistījušies “Erasmus+” projektā, viņi nesen atgriezās no tikšanās Itālijā, savukārt pašvaldības projektu vadītāja Eva Meijere pabija Somijā, kur seminārā tika runāts par jauniešu attīstības iespējām laukos, kā jaunieši izvirza idejas, paši raksta projektus un ieceres īsteno.
Ar pārgaujniekiem tikās Sabīne no Polijas, viņa ir apmaiņas studente Daugavpilī. Iluta Beķere ar Sabīni iepazinās jauniešu projektā Bulgārijā. “Tas lielisks piemērs, ko dod “Erasmus+” programma, tās ir dažādas iespējas jauniem cilvēkiem pilnveidot sevi, iepazīt citas valstis un dažādu tautu kultūras, apgūt valodu, iegūt jaunus kontaktus,” teic I.Beķere.

Visas dienas garumā daudz tika runāts par projektiem. Ar savu stāstu, ļaušanos izaicinājumam, kas iedvesmoja ne vienu vien, dalījās balansa dēļa izgatavotāji Aija Zariņa un Kaspars Bērziņš. Viņi, piedaloties pašvaldības grantu konkursā un iegūstot finansiālu atbalstu, turpina attīstīt uzņēmējdarbību.

“Klausoties iegūsti pieredzi un saproti, ka pats varētu pamēģināt. Protams, būs šķēršļi, bet tie ir pārvarami. Galvenais gribēt un darīt,” par forumā gūto saka Raivis Balodis no Stalbes pagasta. Viņš mācās par galdnieku un nopietni apsver, ka varbūt tomēr pašam sākt uzņēmējdarbību.
Raiskumiete Nadīna Razga­čeva piedalījās pašvaldības atbalstītājā “Erasmus+” projektā, viņa pabija Itālijā. “Iepazīšanās ar citu valstu jauniešiem, sarunas, darbošanās kopā – tie ir iespaidi, jaunas zināšanas, emocijas un kontakti,” saka Nadīna un piekrīt K.Brū­velim, ka nākotnē, lai arī kādā nozarē strādātu, kontakti un plašas zināšanas būs ļoti vajadzīgas. Nadīna patlaban studē Vid­zemes Augstskolā.

Arī Kristers Jansons no Stalbes atzīst, ka nav viegli atrast savu ceļu dzīvē. “Jo vairāk zini, jo ir plašāks redzesloks, vairāk pazīstamu cilvēku, jo vieglāk kaut ko izdarīt. Ir, kam paprasīt padomu,” pārdomas izsaka Kris­ters. Pēc vidusskolas jaunietis pusgadu strādāja ārzemēs, tagad atgriezies. Kristers atklāj, ka ilgus gadus spēlējis florbolu, šķitis, ka dzīvē tas būs galvenais. “Sports interesē aizvien. Nākotnē gribētu kļūt par sporta žurnālistu. Saprotu, cik daudz jāzina un jāprot,” saka Kristers.

Kristiāna Daniela Martinova arī pērn piedalījās jauniešu mini forumā. “Jāmācās, un noderīga ir arī citu pieredze. Visi ir sākuši ar ideju un pamazām to īstenojuši. Piekrītu, ka skola iedod pamatzināšanas, bet pašam sevi jāpilnveido, jāiesaistās pasākumos, to rīkošanā. Kad dari, gūsti pieredzi, iepazīsties ar dažādiem cilvēkiem. Un, dzirdot, ko citi spēj, rodas degsme mēģināt. Dzīves plāns top,” atklāj Kristiāna Da­niela un uzsver, ka apmeklē arī nodarbības Panākumu universitātē. Tā ir iespēja sevi pilnveidot, mācīties paskatīties uz lietām un problēmām no dažādiem skatupunktiem.

“Ir prieks, ka jaunieši guva jaunas zināšanas, apsvēra, ko varētu kopā darīt, iepazinās. Ceru, ka viņi nāks ar iniciatīvu iesaistīties, jo iespēju ir daudz,” saka jaunatnes lietu speciāliste Iluta Beķere.